Idéliste til Parkinson konsultation

Ideliste til brug for patienter med Parkinson's sygdom som skal til konsultation i Klinik for Bevægelsesforstyrrelser.

I Klinik for bevægeforstyrrelser vil du få vejledning/rådgivning vedrørende Parkinson’s sygdom. Vi yder telefonisk rådgivning, eller du kan få en konsultationstid i klinikken hos lægen eller sygeplejersken, afhængigt af problemets karakter.

Kontrolbesøg

Du vil regelmæssigt, med 3-12 måneders intervaller, blive indkaldt til kontrolbesøg hos neurologen, som følger din Parkinson’s sygdom. Hvor tit disse besøg foregår, aftales fra gang til gang.

For at forbedre kvaliteten på de ambulante besøg, har vi erfaring for at følgende hyppigt forekommende spørgsmål kan være behjælpelige, så det er nemmere at prioritere emner i samtale med lægen. Hvis du har problemer med nogle af nedenstående, sættes der et kryds.

Idéliste til konsultationen:

Tager du din medicin som aftalt med lægen?

Har du effekt af Parkinson medicinen, på din rysten, langsomme bevægelser og stivhed?

Virker din medicin hele dagen?

Har du OFF-problemer, hvor du går i stå, eksempelvis frosset fast i bevægelserne - oplever du det hver dag?

Har du bivirkninger af din Parkinson medicin?

Har du overbevægelser/hyperkinesier, hvor kroppen bevæger sig i forskellige retninger og/eller uro i kroppen?

Har du vandladningsproblemer?

Har du muskelsmerter?

Har du søvnproblemer? Vågner du ofte- og hvis ja, hvorfor?

Har du svært ved at huske/hukommelsesproblemer

Føler du dig nedtrykt/trist?

Har du angst?

Har/ Er du forstoppet?

Får du hjælp til at klare dagligdagen?

Der kan dog også være andre problemer, der er relateret til Parkinson’s sygdom, som ikke er nævnt i listen.

Kontaktpersoner

Kontaktsygeplejerske___________________________________

Kontaktlæge____________________________________________

Find vej

Benyt indgang 7, stuen. Ved ankomst beder vi dig henvende dig i receptionen.

Redaktør