Ibrutinib - behandling med

Ibrutinib er ikke kemoterapi, men bliver betegnet som ”målrettet kræftbehandling” også kaldet targeteret terapi.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling med Ibrutinib og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Vi håber, at denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandling med Ibrutinib

Ibrutinib er ikke kemoterapi, men bliver betegnet som ”målrettet kræftbehandling” også kaldet targeteret terapi. Det er en medicinsk kræftbehandling, som påvirker væksten og spredningen af kræftceller i kroppen.

Behandlingens virkning på din sygdom

Ibrutinib virker ved at blokere et signalmolekyle i en signaleringsvej inden i cellerne kaldet Brutons tyrosinkinase (BTK). BTK spiller en afgørende rolle for kræftcellens vækst og overlevelse. Ved at blokere dette signalmolekyle, stoppes beskederne til kræftcellen om at vokse samt dele og sprede sig.  
Stopper man behandlingen med Ibrutinib kan det ske, at sygdommen indenfor uger kan udvikle sig voldsomt. Det kan dog være nødvendigt at stoppe med behandlingen i kortere tid f.eks.  i forbindelse med operationer. Det er vigtigt ikke at stoppe med behandlingen før, det er aftalt med lægen. 

Behandlingsforløbet

Du får Ibrutinib som fast daglig behandling så længe din læge vurderer, at du skal have behandlingen.
Du får jævnlig taget blodprøver, som viser om du tåler behandlingen, og hvor godt behandlingen virker. 

Ibrutinib er en tablet eller kapsel, som du skal tage hver dag på nogenlunde samme tidspunkt.  Antallet af kapsler eller tabletter, du skal have, afhænger af din sygdom og din almene tilstand. Kapslerne/tabletterne skal synkes hele med et glas vand. De må ikke åbnes, knuses eller tygges.

Glemmer at tage medicinen

 • Glemmer du en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt samme dag, dog med maksimum 8 timers forsinkelse, og derefter vende tilbage til den normale plan dagen efter. Hvis der er gået mere end 8 timer fra den planlagte dosis, skal du springe denne dosis over.
 • Hvis du springer en dag over, må du ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Hvis du tager mere Ibrutinib, end du skal, skal du straks tage kontakt til afsnittet med henblik på, hvordan du skal forholde dig.

Vigtigt

Der kan opstå bivirkninger til Ibrutinib ved indtagelse af bestemte fødeemner, naturmedicin og medicin.
Du skal derfor undgå følgende fødevarer så længe, du er i behandling med Ibrutinib.

 • Grapefrugt og grapefrugt produkter herunder juice.
 • Seville appelsin-produkter som bitter engelsk appelsinmarmelade og bagværk med pomerans.
 • Stjernefrugt (Carambole).
 • Du skal specielt undlade naturmedicin med Perikon (Johannesurt, St. Johns Wort) så længe du er i behandling med Ibrutinib. 

Hvis du tager anden naturmedicin eller kosttilskud, skal du spørge din læge om det kan påvirke behandlingen.

Medicin

Nedenstående medicin må du kun tage efter aftale med din læge:

Blodfortyndende medicin

Aspirin/Magnyl, Marevan, Macoumar, NOACpræparater, Clopidogrel, hepariner.

Smertestillende medicin

Gigtmidler (Ibuprofen, Diclofenac m.fl.), hovedpinemidler med Aspirin.

Antibiotika

Erythromycin, Clarithromycin, Ciprofloxacillin.

Svampemidler

Fluconazol, Posaconazol, Itraconazol, Voriconazol.

Hjertemedicin

Diltiazem, Verapamil.

Fortæl altid din kontaktlæge, hvis:

 • Du tager naturlægemidler eller kosttilskud.
 • Du tager håndkøbsmedicin.
 • Du planlægger at gennemgå en operation, da din læge muligvis vil bede dig om at holde pause med Ibrutinib i en kortere periode.
 • Du planlægger graviditet eller at gøre din partner gravid. 

Tiden hjemme

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom.
 • Sørg for frisk luft og daglig motion.
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Sørg for god håndhygiejne med håndsprit, da infektioner er en af de største risici for dig og 90% af alle infektioner overføres via hænderne.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Langt de fleste patienter tåler behandlingen med Ibrutinib godt.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling omfatter: 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner, blødning og behov for blodtransfusioner
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”. I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger.

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen 
på internettet, f.eks. på indlaegsseddel.dk eller medicin.dk.

Bivirkninger til Ibrutinib

Nedenfor beskrives mulige bivirkninger. Disse kan opleves i større eller mindre grad.  Enkelte kan få så udtalte bivirkninger, at det er nødvendigt at stoppe med Ibrutinib-behandlingen.

Blødning

Ibrutinib giver øget risiko for blødning især i huden hos ca 1/3 af patienterne, typisk i form af blå mærker. Hvis du får anden medicin som giver øget risiko for blødning, kan det forøge risikoen også for mere alvorlige blødninger, men dette er meget sjældent.

Mavegener

Nogle patienter oplever ændringer i afføringsmønsteret med enten diarre eller forstoppelse, og nogle oplever kvalme/opkastning og nedsat appetit. Tal med personalet, hvis du oplever problemer af denne art og hvis du har behov for hjælp og vejledning.  
Nogle patienter vil få mindsket disse gener ved at få en mindre dosis Ibrutinib.

Muskel/ledsmerter

Nogle kan få problemer med led- og muskelsmerter.  Hvis du har behov for smertestillende, skal du spørge lægen om, hvilken medicin der er bedst egnet for dig.

Hovedpine

En del vil opleve hovedpine i opstartsfasen af behandlingen. Hos de fleste svinder den indenfor få uger.

Hjertebanken og åndenød

Ibrutinib er relativt hyppigt årsag til at der i højre hjertes forkammer sker en ændret elektrisk rytme, så forkammeret flimrer (atrieflimmer).  Du kan eventuelt mærke det i form af hjertebanken eller åndenød.  Tilstanden i sig selv er ufarlig, men der kan være en øget tendens til at danne blodpropper i hjernen.  Der er ca. dobbelt så stor risiko for atrieflimmer, når man får Ibrutinib.

Der er i sjældne tilfælde risiko for alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen som kan have alvorlige konsekvenser og meget sjældent lede til dødsfald.

Får du pludselig problemer med at tale eller styre din arm eller ben, ring straks 112. Får du hjertebanken eller åndenød kontakt straks afsnittet, som undersøger din hjerterytme med elektrokardiografi (EKG) og røntgenundersøgelse af lunger og hjerte.  
Lægen vil vejlede dig i forhold til videre behandling med Ibrutinib.

Påvirkning af blodcellerne

Knoglemarven kan blive påvirket af behandlingen, så der bliver et nedsat antal af blodceller. Du skal derfor være opmærksom på, om du har begyndende tegn på infektion, blodmangel eller blødning, som ikke standser. Læs mere om dette i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Kontakt os altid ved:

 • Et symptom som opstår ret pludseligt og ikke tager af eller forsvinder af sig selv – eller hvis du oplever gener, du ikke er vant til at have.
 • Feber over 38°C.
 • Blødning og blødningen ikke stopper.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Hjertebanken.
 • Åndenød eller stakåndet.
 • Smerter i brystet og smerter ved vejrtrækning.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse igennem flere dage.
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage Ibrutinib.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør