ITT - Insulin Tolerance Test

Formålet er at undersøge, om du mangler væksthormon og/eller binyrebarkhormon (kortisol), og foregår ved at få taget blodprøver over 2 timer. Patienten skal møde fastende.

Formål med undersøgelsen

Formålet er at undersøge, om du mangler væksthormon og/eller binyrebarkhormon (kortisol).

Dit blodsukker vil blive sænket ved at give dig en lille dosis insulin. Når blodsukkeret bliver lavt, vil både hypofysens dannelse af væksthormon samt binyrens dannelse af kortisol stige. Ved blodprøverne kan man afgøre om du stiger nok i væksthormon og/eller kortisol eller om evnen til at danne disse hormoner er nedsat.

Forberedelse

Du skal være fastende, dvs.

  • Du må ikke spise, drikke eller ryge fra kl. 24.00 aftenen før undersøgelsen.
  • Det er dog tilladt at drikke 1-2 glas vand (kun vand!).
  • Du må ikke tage nogen form for medicin samme dags morgen som undersøgelsen, specielt må du ikke tage Hydrokortison.
  • Hvis du tager andre former for binyrebarkhormon (f.eks. prednisolontabletter eller indsprøjtninger) bedes du kontakte os inden undersøgelsen.
Dekorativt billede

Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår, mens du ligger på en briks. Du får først lagt en kanyle (venflon) ind i en blodåre i armen, og fra denne kanyle vil der blive taget blodprøver med 15 minutters mellemrum over 2 timer. Ca. 15 min. efter du har fået lagt kanylen, vil du få sprøjtet insulin ind i blodåren via kanylen.

Herefter vil koncentrationen af sukker i blodet falde. Du vil eventuelt mærke det lave blodsukker ved hjertebanken, fornemmelse af sult, ubehag, indre uro og ved at du begynder at svede. Det kan derfor være en god idé at medbringe en ekstra bluse. Disse symptomer varer typisk 5-15 minutter, ca. 30 minutter efter at du har fået insulin.

Når undersøgelsen er slut, vil du få noget at spise og drikke. Hele undersøgelsen tager ca. 3 timer. Du kan godt køre bil efter undersøgelsen, men du kan føle dig noget mat, og derfor skal du ikke påregne at gå på arbejde efter undersøgelsen.

Bivirkninger

De tidligere nævnte ubehag kan opleves på grund af det lave blodsukker. I meget sjældne tilfælde kan det lave blodsukker udløse kramper eller bevidstløshed. Dette behandles let ved at indgive sukker direkte i blodåren.

Undersøgelsen bør undgås, hvis du lider af epilepsi eller har tegn på åreforkalkningssygdom i hjerte eller hjerne. I sådanne tilfælde er det muligt at lave en anden undersøgelse.

Svar på undersøgelsen

Der går ca. to uger, inden der er svar på alle blodprøverne. Du vil få svar på undersøgelsen ved en efterfølgende ambulant tid hos en læge.

Bemærk venligst

Det er vigtigt, at du møder fastende til undersøgelsen.

Hvis du får Hydrokortison, må du ikke tage det 12 timer før undersøgelsen,
da vi så ikke kan gennemføre den. 

Redaktør