Hypospadi - forkert udmunding af urinrøret Ø-laps plastik

Heri findes information til jer, der har en dreng, som skal have foretaget en operation i urinrøret.

I denne folder kan I læse lidt om, hvad I skal huske at gøre inden besøget, og hvad der sker under selve besøget

Forlængelse af urinrøret (Ø-laps plastik)

Denne pjece er skrevet til jer, der har en dreng, som skal have foretaget en operation af urinrøret.

Pjecen indeholder lidt information om, hvad der skal ske før og efter operationen. Læs også pjecen: ”Indlæggelse og operation på Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, afsnit 4053.

Hvis I efter at have læst disse pjecer har spørgsmål, må I endelig kontakte os (se information nederst på siden).

Forberedelse

Jeres barn skal have et afføringsmiddel, lavement (klyx) aftenen før operationen. Lavementet skal gives for at tømme tarmen ordentligt, så jeres
barn ikke skal have afføring de første dage efter operationen.

Hvis I sover hjemme, skal I selv give klyx. I kan få det udleveret af sygeplejersken, inden I går hjem.

Efter operationen

Efter operationen vil jeres barn have:

  • en venflon (drop)
  • et kateter
  • en stent
  • forbinding

Venflon

Et plastikrør, der lægges ind i blodåren, og som kan bruges til at give væske og evt. medicin i. Venflon’en kan fjernes, når jeres barn spiser og drikker normalt.

Kateter

Kateteret lægges for at aflaste operationsområdet. Det er en slange, der går igennem maveskindet og ind i blæren (topkateter). Kateteret sidder fast med en lille tråd i huden. Der sidder en pose på kateteret til opsamling af urinen.

Kateteret skal ligge der i 10 – 14 dage. Under indlæggelsen er det vigtigt, at I husker på, at kateterslangen ikke må være snoet og have knæk. Det er derfor vigtigt at holde øje med, om der kommer urin i posen.

Det er altid personalets ansvar at sørge for, at alt fungerer, som det skal. Men børn bevæger sig og kan hurtigt blive viklet ind i slangerne. Tal med personalet om, hvordan I kan holde øje med slangen.

Stent

Et plastikrør, der ligger i det nylavede urinrør. Røret er sat fast med en lille tråd. Stenten skal være der, så urinrøret vokser rigtigt sammen.
Stenten skal ligge der i 10 - 14 dage.

Forbinding

Forbindingen er tyk og får penis til at ligne en skorsten, så derfor kalder vi det en skorstensforbinding. Den skal blive siddende i 2 dage efter operationen. Børnekirurgen vil komme og fjerne den.

Smerter

Det er utroligt vigtigt, at jeres barn ikke har smerter efter operationen. Derfor får barnet smertestillende medicin på faste tider de første dage efter operationen. Medicinen gives som stikpiller ca. hver 6. time også om natten, hvis det er nødvendigt.

Mad og drikke

Jeres barn må få noget at drikke (saft/vand), når barnet er vågent. Det er en god ide at give lidt ad gangen, da barnet ellers kaster op. Når jeres barn er helt frisk, må barnet få mad.

Jeres barn kan spise, når barnet har tid og lyst til det. Der er både buffet på faste tidspunkter, og retter i fryseren man kan få lavet på alle tider af døgnet.

Underholdning

I dagtiden har afdelingen en pædagog tilknyttet, som kan hjælpe jer med ideer til lege og aktiviteter. I er velkomne til at medbringe i-pad eller lignende.
Husk høretelefoner.

Pleje og pasning af barnet under indlæggelsen

Jeres barn vil være mest tryg ved, at det er mor og far, der hjælper med f.eks. at blive vasket, få rent tøj på samt få noget at spise og drikke.

Det er dog sygeplejerskens ansvar at passe operationsområdet og skifte forbindinger samt passe katetre, drop og lignende.

Tal med sygeplejerskerne om jeres behov for hjælp og ønsker til fælles rammer om pasning af barnet, så det bliver så trygt som muligt for jeres barn og jer, mens I er indlagt.

Dagene efter operationen

Den første dag skal jeres barn blive liggende i sengen, men kan som regel komme op næste morgen i en kørestol (må ikke gå).

Når lægen to dage efter operationen har fjernet forbindingen, må jeres barn gå rundt.

Det er dog vigtigt at huske, at små børn ikke tænker over at passe på, og det derfor er vigtigt, at I passer på, at han ikke falder og slår penis.

Når forbindingen er fjernet, er det muligt for jer at lære at passe kateteret , hvis I har lyst til at komme hjem.

Jeres barn må KUN komme i brusebad, og I må IKKE pille ved skorpen på penis. Penis skal duppes tør med en blød klud.

Afslutning

Når der er gået 10 – 14 dage efter operationen, skal stenten og kateteret fjernes. Det vil foregå i afdelingen, og tiden er planlagt inden I går hjem.

Det er kirurgen, der fjerner stenten evt. i en lille let bedøvelse. Herefter vil topkateteret blive klemt af, så der kan komme urin i blæren. Jeres barn skal så drikke en masse, så han kan komme til at tisse.

Sygeplejersken vil bagefter kontrollere, hvor meget tis der er tilbage i blæren. Måske skal han tisse en gang til. Det kan sagtens tage en hel dag, og I skal forberede jer på meget ventetid den dag.

Når jeres barn har tisset, og blæren er tom, vil kateteret blive fjernet i afdelingen af en sygeplejerske. Herefter vil I blive udskrevet.

Efter udskrivelsen

Der er ingen specielle forholdsregler, når I kommer hjem. I skal komme til ambulant kontrol første gang 3 måneder efter operationen, så kirurgen kan sikre sig, at alt er, som det skal være, og at der ikke kommer forsnævring af urinrøret.

Læs også pjecen: Børn og bedøvelse

Redaktør