Hvad er kroniske smerter egentlig?

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om kroniske og vedvarende smerter

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om kroniske og vedvarende smerter.

At lide af kroniske smerter

Smerte i kroppen kan udspringe fra mange forskellige årsager. Den optræder i forskellige afskygninger, og kan være i dele eller i hele kroppen. Har smerten en varighed på over 3 måneder, betegnes smerten som en kronisk eller vedvarende smerte. Der er forskel på akut og kronisk smerte Smerter er et vigtigt advarselssystem, som alle mennesker vil opleve igennem livet.

Der skelnes ofte mellem to former for smerte; akut og kronisk smerte.

Akut smerte:

En akut smerte har ét klart formål; at mindske potentiel smerte. For eksempel 
trækker vi hånden til os, hvis vi lægger den på en varm kogeplade. Her vil kroppen signalere smerte, da smerteimpulsens opgave er at mindske 
smerten.

Kronisk eller vedvarende smerte:

En kronisk eller vedvarende smerte har ikke på samme måde en funktion. Smerten vil fortsætte, selvom der ikke (længere) er en skade, der kan mindskes.

Mange oplever, at en smertetilstand, for eksempel efter en ulykke (en akut situation), sætter al aktivitet på pause i en periode. Dog har man en klar forventning og plan om at genoptage normal aktivitet efter noget tid. Når smerten ikke forsvinder, og en tilstand bliver langvarig eller kronisk, skal man finde ud af, hvordan man kan skabe en hverdag med smerte.

Hvor mange oplever kronisk smerte?

16 % af Danmarks befolkning har, eller har oplevet, tilstande med kroniske vedvarende smerter. Smerter er dermed en hyppig tilstand, som kan 
ramme alle. 

Smertebaner

Prøv at forestille dig en smerte som opstår efter et slag på foden. Da der ikke er ét isoleret smertecenter i hjernen, vil smerteimpulsen derfor sendes rundt via nerverne til mange forskellige centre i hjernen. Det er et komplekst system, 
hvor flere ting sker samtidigt. 

Der findes processer i hjernen som påvirker oplevelsen af smerte. Mennesket har både systemer som kan fremme (speeder) smerten, og systemer som kan mindske (bremse) smerten. 

Systemer påvirker og påvirkes

Er smertetilstandene længerevarende, kan det medføre forandringer i systemerne, hvilket igen påvirker smertetilstanden. Det ses ofte, at de 
oprindelige smerter ændrer sig over tid. Det kan for eksempel ske, at smerten flytter sig til et andet sted i kroppen, eller at selve smerteoplevelsen ændrer karakter.

Billedet viser målet for behandlingen

Smertetyper

Når vi ønsker at forstå og behandle smertetilstande, opdeler vi smerter i tre typer; to klassiske typer og én nyere type:

  • Nociceptive smerter: smerter, som opstår grundet vævsbeskadigelse som for eksempel kan skyldes, at man har slået sig. 
  • Neuropatiske smerter / nervesmerter: betegnes som nervesmerter, som for eksempel kan skyldes, at en nerve er blevet trykket eller skåret over.
  • Nociplastisk / sensibilisering: en nyere forståelse af smerte, hvor kroppen signalerer smerte selvom, at der ikke er en konkret påviselig skade. Det er for eksempel det som ses ved fibromyalgi. Du vil opleve, at vi spørger dig, hvordan smerten føles (brændende, stikkende, dunkende, osv.), da beskrivelsen af smerte hjælper os med at afklare smertetypen.

Målet for behandling

Målet med behandlingen i Tværfagligt Smertecenter er, at forbedre den smerteramtes livskvalitet. Det gør vi ved at:

  1. Mindske smertegenerne så godt som muligt.
  2. Hjælpe den smerteramte til at kunne leve med tilstanden.

Et behandlingsforløb i Tværfagligt Smertecenter er i høj grad et uddannelsesforløb, hvor formålet er at give den smerteramte en forståelse for smertetilstanden og de udfordringer, der følger med langvarige smerter. Derudover ønsker vi at hjælpe den smerteramte til at leve så aktivt som muligt. 

Det ”usynlige handikap”

Kroniske smerter kan opleves som et ”usynligt handikap”, da man hverken kan se eller måle på, om en person har kroniske smerter. Det kan derfor være svært for pårørende og øvrige omgivelser at aflæse eller forstå en tilstand med kroniske smerter. 

Mange med kroniske smerter oplever at få ”gode råd” fra andre, der forsøger at sammenligne med deres egne erfaringer relateret til akutte smerter. Dog er disse råd ofte mindre hjælpsomme, da det er to forskellige former for smerte. Det kan føles meget belastende at skulle forklare sig til sine omgivelser. Dog er det samtidig nødvendigt, at de personer, som du har tæt på dig, forstår, hvad det vil sige – lige netop for dig – at have kroniske smerter.

Redaktør