Hudkræft, behandling med cemiplimab

I denne information kan du læse om, hvordan behandling af hudkræft med cemiplimab foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Du har fået tilbudt behandling med cemiplimab. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Cemiplimab er immunterapi, som binder sig til immunceller og hjælper dit immunsystem til at angribe kræftcellerne.
Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 

Sådan forløber behandlingen

Behandling med cemiplimab foregår ambulant og tager ca. ½ time. Du kan tage hjem samme dag, som du har fået immunterapien. Behandlingen gives med 3 ugers mellemrum i op til 2 år, og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og scanninger. Hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger, eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom, vil behandlingen dog blive afbrudt inden de to år er gået. Når du er færdig med behandlingsforløbet, vil du overgå til kontrolforløb i ambulatoriet.

På behandlingsdagen

Når du møder i afdelingen, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter, der modtager behandling. Mens du får immunterapien, sidder du i en stol. Du får anlagt et drop, da medicinen gives i en blodåre, og når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. Cemiplimab gives over 30 min. Inden du går hjem, får du udleveret kvalmestillende medicin og tider til næste behandling.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger af immunterapien. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne, og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre, og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Påvirkning af slimhinder. Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, og ondt i maven med forstoppelse eller diarré.
  • Hudproblemer. Udslæt, kløe, rødme og tør hud kan forekomme.

Nogen patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Muskel- eller ledsmerter. Der kan opstå influenzalignende muskelsmerter eller hævede led.
  • Immunrelateret forstyrrelse i kroppens hormondannende organer. Det kan eksempelvis være forstyrrelser i stofskifte eller blodsukker.
  • Påvirket lever eller nyrefunktion. I milde tilfælde giver det sjældent symptomer, men lever- og nyrefunktionen kontrolleres regelmæssigt ved blodprøver for at sikre at du kan tåle behandlingen

Nogen oplever følgende sjældne, men meget alvorlige bivirkninger:

  • Immunreaktion i lungerne. Viser sig ved nyopstået/øget åndedrætsbesvær eller nyopstået/ øget smerte i brystet.
  • Allergisk reaktion under infusionen. Viser sig ved feber, lavt blodtryk, kulderystelser, rødme/ hedeture, kvalme og/eller opkastning.

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.min.medicin.dk 

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Symptomer, der tyder på en immunreaktion i lungerne (se ovenfor)

Sådan forbereder du dig

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 2 timer før lægesamtalen. Vi kontrollerer blodprøvesvarene for at se, hvordan du tåler behandlingen og sikrer, at alt er, som det skal være, for at du kan fortsætte. 

Når du kommer hjem/er hjemme

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af immunterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Det er ukendt om immunterapi kan skade et foster, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan muligvis påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger, og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om cemiplimab samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer. dk.

Redaktør