Hoved-halskræft - behandling med pembrolizumab

Information om behandling af hoved-halskræft med pembrolizumab.

Du har fået tilbudt behandling med pembrolizumab. I denne patientinformation kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Pembrolizumab er et antistof, som bindes til proteiner på immuncellers overflade og hjælper dit immunsystem til at genkende kræftceller og angribe dem.

Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandling med pembrolizumab foregår ambulant og tager ca. ½ time. Du kan tage hjem samme dag, som du har fået behandlingen. Behandlingen gives med 3 ugers mellemrum i op til 2 år og undervejs skal du have taget blodprøver og scannes. Behandlingen afbrydes dog forinden, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom. Beslutningen om at stoppe behandling tages i samråd med din læge i klinikken.

Når du er færdig med behandlingen, skal du gå til kontrol i klinikken.

Sådan forbereder du dig

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 2 timer før lægesamtalen. Vi kontrollerer blodprøvesvarene for at se, hvordan du tåler behandlingen og sikre at alt er, som det skal være, for at du kan fortsætte. 

På behandlingsdagen

Når du møder i afsnittet, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen gives i en blodåre. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen.

Pembrolizumab gives over 30 min.

Inden du går du hjem, får du udleveret kvalmestillende medicin og tider til næste behandling. Der tilbydes snacks og drikkevarer under behandlingen. 

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger til pembrolizumab. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

Immunterapi virker ved, at immunsystemet sættes i gang med at angribe kræftcellerne. Men også kroppens egne celler kan blive påvirkede, og man kan derfor opleve en række bivirkninger med symptomer, der ligner såkaldte autoimmune sygdomme, altså sygdomme hvor immunsystemet angriber kroppens raske celler.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed.  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Her kan du undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Påvirkning af slimhinder. Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden og mavesmerter med forstoppelse eller diarré.
  • Hudproblemer. Udslæt, kløe, rødme og tør hud kan forekomme.

Nogle oplever følgende sjældne, men meget alvorlige bivirkninger:

  • Immunreaktion i lungerne. Viser sig ved nyopstået/øget åndedrætsbesvær eller nyopstået/øget smerte i brystet.
  • Allergisk reaktion under infusionen. Viser sig ved feber, lavt blodtryk, kulderystelser, rødme/hedeture, kvalme og/eller opkastning.

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk.

Når du kommer hjem/er hjemme igen

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Symptomer der tyder på en immunreaktion i lungerne (se ovenfor)

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Det er uvist om immunterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og en få mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.
Du kan læse mere om pembrolizumab samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Redaktør