Hofteluksation, børn med

Information til forældre til børn med hofteluksation, som skal til behandling i regnburstræk.

Behandling i regnbuestræk

Indlæggelse

Ved behandling med regnbuestræk bliver barnet indlagt med en forælder i 3 uger.

Strækbehandlingen

Formålet med behandlingen er at blødgøre og strække strukturerne omkring hoften mhp. at få ledhovedet på plads i ledskålen. Fysioterapeut og sygeplejerske lægger i samarbejde barnet i stræk, som oftest inden barnet skal sove lur. Vores erfaring er, at børnene hurtigt vænner sig til at ligge i strækket. Under strækbehandlingen ligger barnet på ryggen med benene opad. Barnet får lagt strækket om en til to gange dagligt. I forbindelse med omlægningen af strækket om formiddagen bevæger fysioterapeuten barnets hofter og knæ igennem. Plejepersonalet vasker eller smører benene med creme og huden ses efter for eventuelle tryk.

Afstanden mellem benene øges gradvist til 120 graders spredning. Der tages et røntgenbillede efter ca. 10 dage mhp. at vurdere behov for justering af strækket. Efter de 3 uger i regnbuestræk bliver barnet bedøvet på operationsgangen og man tester, om hoften er kommet på plads eller om der er behov for yderligere håndgreb eller supplerende operativt indgreb. Når hoften er på plads anlægges en hoftegips fra navlen og ud på begge ben.

Gipsbehandlingen

Barnet skal behandles med hoftegips i ca. 4-5 mdr. mhp. at ledskålen kan forme sig ved at bruge ledhovedet som skabelon. Gipsen skiftes undervejs i bedøvelse. De fleste af børnene får anlagt en gips, som barnet kan bruses i. Plejepersonalet vil vise jer, hvordan gipsen bedst beskyttes og holdes ren i bleområdet. Kontakt afdelingen, hvis gipsen bliver blød eller begynder at lugte.

Hjælpemidler

Oftest kan barnet ikke være i sin egen barnevogn, fordi benene gipses i frøstilling. I kan derfor låne en tvillingebarnevogn eller en klapvogn fra hospitalet. Hvis barnet er begyndt at sidde op, kan I låne et specielt sæde til en Trip-Trap stol. Ved behov for autostol eller hoftebæresele skal man selv anskaffe/leje dette.

Behandling efter gipsfjernelse

Som opfølgning på behandlingen med hoftegips skal barnet efter gipsfjernelsen sove med en hofteskinne (Camp-skinne) i 3-6 måneder. Skinnen sidder uden på nattøjet og er nem at tage af og på. Bandagisten udleverer og indstiller skinnen til barnet og viser, hvordan den tages af og på.

Den første tid efter gipsfjernelsen er det normalt, at barnet holder det ben, hvor hoften har været ude af led, mere i ro end det andet. Fysioterapeuten vil give vejledning i, hvad du skal gøre for at få normal bevægelse i barnets hofte igen. I skal komme til kontrol hos fysioterapeuten et par gange efter udskrivelsen mhp. at få kontrolleret bevægelsen i hofterne. Ved behov for yderligere fysioterapi kan barnet få en genoptræningsplan mhp. genoptræning lokalt.

Lægekontrol

Tre måneder efter gipsen er fjernet, skal barnet ses til kontrol hos lægen.

Redaktør