Høst af stamceller fra blodet - perifer stamcellehøst

Heri findes information om, hvad høst af stamceller fra blodbanen er, samt hvordan det foregår.

Patientinformation om, hvad høst af stamceller fra blodbanen er, samt hvordan det foregår.
Vejledningen er et supplement til den mundtlige information, som lægerne og sygeplejerskerne vil give

Hvad er høst af periferestamceller?

Knoglemarven indeholder stamcelle, som er i stand til at udvikle sig til alle blodets forskellige celletyper, det vil sige:

  • røde blodlegemer der transporterer ilt rundt i kroppen
  • hvide blodlegemer, også kaldet leukocytter, som medvirker til at bekæmpe infektioner
  • blodplader, der medvirker til at standse blødninger.

En del af stamcellerne kan med en simpel metode bringes til at vandre fra knoglemarven ud i blodbanen. Fra kan de opsamles direkte ved tapning
via en maskine. Derefter bliver stamcellerne frosset ned. De kan så senere bruges i forbindelse med højdosis kemoterapi, hvor din knoglemarv
ikke regenerer efter behandlingen, og du derfor har brug for infusion af dine høstede stamceller.
Cellerne kan opbevares nedfrosset i flere år.

For at få stamcellerne fra knoglemarven ud i blodbanen skal du som regel have kemoterapi og få dage efter behandlingen starte indsprøjtninger af vækstfaktor i underhuden. I nogle tilfælde er det dog nok udelukkende med indsprøjtninger af vækstfaktor.

Hvorfor skal du have høstet stamceller?

Du skal have høstet stamceller, så de senere kan
bruges som stamcellestøtte efter højdosis kemoterapi.
Højdosis kemoterapi består i korte træk i, at man efter at have høstet dine stamceller, giver dig en højere dosis kemoterapi en du tidligere har
fået, for at behandle din kræftsygdom. Bivirkningerne er at bl.a. at knoglemarven bliver nedbrudt.
Derfor høster man dine stamceller før behandlingen, så man kan give dig de høstede celler tilbage for at genopbygge din knoglemarv.

Hvordan foregår stamcellehøsten?

Høsten foregår i to dele:

  • forberedelse, kemoterapi og/eller vækstfaktor
  • selve høsten.

Forberedelse, kemoterapi og/eller vækstfaktor 7-14 dage før selve høsten bliver du indkaldt til behandling under indlæggelse eller i klinikken.
Du vil få lagt et centralt venekateter i en stor blodåre forrest på brystkassen. Det vil blive anvendt til at tage blodprøver, høste stamceller, give stamcellerne tilbage, give blodtransfusioner og medicin. Se for yderligere information pjecen
”Centralt venekateter CVK”.

Efter at kateteret er lagt, skal du have kemoterapi eller alene opstart af vækstfaktor behandling.
Kemoterapi og vækstfaktoren frigør stamcellerne fra knoglemarven, så de kan komme ud i blodet, hvorfra de kan høstes. Sammen med kemoterapien
får du muligvis en del væske for at skylle nyrerne igennem.

Hvis du behandles med kemoterapi, vil du 4 dage inden høsten begynde behandling med vækstfaktor. Dette er et stof, der øger produktionen af
stamceller i knoglemarven og stimulerer frigivelsen af stamceller til blodet. Du får vækstfaktor som en indsprøjtning under huden, sædvanligvis på låret, én gang dagligt. Da du ikke er indlagt i denne periode, kan du enten selv lære at tage vækstfaktoren, eller der kan komme en hjemmesygeplejerske og give dig det. Dette aftaler du med sygeplejerskerne på afsnittet. Du skal have
vækstfaktor dagligt indtil stamcellehøsten er overstået.
Vækstfaktor kan undertiden medføre ubehag i form af let feber og influenzalignende symptomer med muskel- og/eller knoglesmerter. Dette
kan lindres med Panodil-/Pinex, 2 tabletter op til 3-4 gange dagligt.

Selve høsten

Selve høstforløbet planlægges enten ambulant eller under indlæggelse. Hvad der passer bedst til dig aftales med din kontaktlæge.

Høst-ambulant

Når du skal have høstet dine stamceller, er det vigtigt, at du er feberfri, er uden infektioner og at du ikke er for lav i din blodprocent eller blodprøvetal.
Du vil derfor skulle møde til konsultation et par dage før høsten starter. Denne dag vil du eventuelt få transfuison med blod og/eller blodplader. Selve høsten af stamceller starter som regel en mandag og foregår i Blodbanken, opgang
2 på 3. sal, afsnit 2034. Du skal møde direkte i Blodbanken kl. 07:45, hvor du vil få taget blodprøver. Svarene på blodprøverne vil vise om du er klar til at få høstet dine stamceller. Hvis blodprøverne viser at der ikke er stamceller nok til at gå i gang med høsten, kan du gå hjem og komme igen dagen efter til nye blodprøver. Hvis blodprøverne viser at der er stamceller nok, kan stamcellehøsten begynde. Høsten strækker sig normalt over 2 til 5 dage. Såfremt du har brug for transfsuion med blod og/eller blodplader kan du få dette i Blodbanken.
Det er vigtigt at du spiser og drikker rigeligt inden, da du ellers kan blive utilpas under høsten. Blodbanken tilbyder drikkevarer, men du skal selv medbringe mad. Husk også at medbringe vanlig medicin.

Høst-indlagt

Når du bliver indlagt til stamcellehøsten, skal du regne med en indlæggelse på mellem 2 og 5 dage. Du bliver indlagt dagen før høsten for at få skrevet journal og taget blodprøver og evt. få transfusion med blod og/eller blodplader. Nogle
får først lagt deres centrale venekateter på denne dag. Selve stamcellehøsten begynder som regel en mandag. Du får taget blodprøver tidligt om morgenen. Når der er svar på dem ca. klokken 8.30, og hvis svaret viser, at der er stamceller nok, kan stamcellehøsten begynde. Det er vigtigt at du spiser og drikker rigeligt inden, da du ellers kan blive utilpas under høsten.
Høsten af stamcellerne foregår i Blodbanken der ligger i opgang 2 på 3. sal, afsnit 2034; du vil blive hentet af en portør i din seng.

Generelt om høsten

Når du kommer til blodbanken, bliver dit centrale venekateter koblet til en maskine. Herefter sker der følgende:

  • blodet trækkes ud af det ene kateterben
  • blodet centrifugeres i maskinen
  • stamcellerne opsamles og du får de røde blodlegemer og blodvæsken (plasma) tilbage via det andet kateterben.

Høsten af stamcellerne tager ca. 3 timer. Derfor er det en god idé at tage en bog, et blad eller anden form for underholdning med, da tiden kan føles lang. TV og DVD-afspiller forefindes; film skal medbringes. Du er også meget velkommen til at have en pårørende med. Du må spise og drikke under høsten. Blodbanken, hvor høsten foregår, tilbyder drikkevarer men mad skal medbringes.
Det er ikke muligt at gå på toilettet under høsten, men du kan få kolbe eller bækken stillet til rådighed ved behov.
Du bliver kun høstet en gang om dagen. Når du er færdig med at blive høstet, finder personalet i Blodbanken afdeling ud af, om de har høstet celler nok eller om du skal høstes igen dagen efter.
Dette svar har vi som regel sidst på eftermiddagen eller tidligt næste dag. Der bliver ikke høstet stamceller i weekenden.

Bivirkninger forbundet med stamcellehøsten

Som regel er der intet ubehag forbundet med stamcellehøsten, men følgende bivirkninger kan opstå:

  • prikkende fornemmelse omkring munden som kan brede sig til hele kroppen. Dette skyldes, at dit blod tilsættes en væske, citrat, som forhindrer det i at størkne i maskinen. Denne væske binder kalkmolekyler i blodbanen, så du får midlertidig kalkmangel. For at afhjælpe disse symptomer vil du få en kalkinfusion under hele stamcellehøsten
  • efter høsten kan du føle dig lidt træt.

OBS!

Der er nogle former for smertestillende medicin, du ikke må tage i perioden fra kemobehandlingen starter og til hele høsten er overstået. Det gælder kun smertestillende midler der indeholder acetylsalicylsyre, som virker blodfortyndende, som for eksempel Kodimagnyl, Albyl, Idotyl, Treo, Magnyl. Du kan spørge sygeplejersken i afsnittet nærmere om dette.

Redaktør