Hørescreening

Information med tilbud om hørescreening til forældre med nyfødte børn.

Informationspjece med tilbud om hørescreening til forældre med nyfødte børn.

Billede af baby, der bliver får en hørescreening

Den første hørescreening

Alle forældre får tilbudt en hørescreening af deres nyfødte barn. Hørescreeningen tilbydes fra 3. dagen efter fødslen og frem til barnet er 2
måneder - det er bedst inden barnet er 14 dage gammelt, så ring gerne til os hurtigst muligt.

Hørescreeningen varer kun få øjeblikke. Den bliver taget, mens barnet sover eller er roligt. Det er ikke ubehageligt for barnet, og I er til stede hele tiden og får svar med det samme.

Hvorfor skal barnets hørelse undersøges?

Et til to børn ud af 1000 bliver født med en hørenedsættelse. I de fleste tilfælde uden at der ellers er hørenedsættelse i familien.
Små børn reagerer på ting, som voksne ikke altid er bevidste om. Det er svært at vide, om barnet reagerer på lyd eller måske på ændringer i lys og lufttryk. Derfor er det svært som forældre at konstatere, om et spædbarn har en hørenedsættelse eller ej. For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling er det vigtigt, at en hørenedsættelse bliver opdaget så tidligt som muligt – og helst før barnet er 3 mdr. Jo før, jo bedre.

Barnet hører omverdenens lyde, udvikler sit sprog og sin evne til at kommunikere ved hjælp af høresansen. Hørelsen bruges til at orientere sig
med, opfange faresignaler med og til at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Hørelsen er på den måde med til at forme barnets psyke, personlighed og adfærd.

Hvordan udføres hørescreeningen?

Hørescreeningen bliver udført af personalet fra Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, og der bliver lavet en OAE-test, som evt. suppleres af en
AABR-test.

OAE-testen (OtoAkustiskEmissions-måling):

Ved denne test sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, laver øret et ekko, som høretelefonen opfanger. Et ekko er et udtryk for, at øret er velfungerende, og at barnet kan høre.

AABR-testen (Automatisk Auditory Brainstem Respons-måling)

Ved denne test får barnet sat tre følere på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. Følerne måler hjernens reaktion på lyd.

Måleren registrerer et svar

Hvis der registreres et svar på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer øret. Jeres barn hører derfor med al sandsynlighed normalt. Alligevel er det vigtigt, at I også fremover er opmærksom på, om jeres barn hører godt. Bliver I bekymret over jeres barns hørelse, skal I tale med sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Jeres overvejelser som forælder vil altid blive taget alvorligt.
Selv om måleren ikke registrerer et svar, er der i de fleste tilfælde ingen grund til bekymring. Oftest skyldes det baggrundsstøj, uro eller måleusikkerhed.
Desuden kan barnet have fosterfedt i øregangen, hvilket er meget normalt hos nyfødte. Fosterfedtet forsvinder af sig selv.

Hvis måleren ikke viser et svar

Hvis målingerne ikke registrerer svar på et eller begge ører, får I en ny tid til en hørescreening af jeres barn. Dette sker for op til 10 % af alle børn og betyder ikke nødvendigvis, at jeres barn har en hørenedsættelse.

Bestilling af tid til hørescreening i Efterfødselsklinik 7044 på Familieafsnittet.

Hvis I har en tid i Efterfødselsklinik 7044 til PKU-test foretages hørescreeningen samtidigt. Ellers skal I selv ringe og få en tid til hørescreening i Efterfødselsklinik 7044. Ønsker I at bestille tid til hørescreening Ring 35 45 37 75, hverdage kl. 8.30-11

Hørescreeningen foretages i Efterfødselsklinik 7044 på Familieafsnittet.
Inge Lehmannsvej, opgang 7, 4. sal, 2100 København Ø.

Børn indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Børn, der har været på eller tilknyttet en Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn i mere end 48 timer, tilbydes en udvidet undersøgelse.
Ring til hørescreeningsygeplejersken og aftal tid
på tlf.: 35 45 07 59.

NB! Husk at oplyse barnets cpr.-nr., når du bestiller tid.
Min aftale:
Dato: ____________ Kl.: ____________Sted: _____________________________

Redaktør