Højdosis Methotrexat

Methotrexat anvendes til behandling af visse bindevævssygdomme, hvor kroppens immunsystemoveraktiveres og forårsager betændelsesreaktioneri kroppens væv.

Patientvejledning

Hvad er højdosis Methotrexat

Methotrexat anvendes til behandling af visse bindevævssygdomme, hvor kroppens immunsystem overaktiveres og forårsager betændelsesreaktioner i kroppens væv. Ved nogle sygdomme er det nødvendigt med en større mængde Methotrexat, her er det ikke nok med tablet behandling. Derfor gives medicinen i en blodåre. Virkningen er langsomt indtrædende, og der kan tidligst forventes effekt efter 2-3 måneder.

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen gives som infusion i et drop over ca. 6 timer sammenlagt. Heraf tager selve methotrexat-infusionen 4 timer, og de sidste 2 timer forløber med efterhydrering med en saltvandsopløsning. 

Sideløbende med Methotrexatbehandlingen gives en supplerende tabletbehandling. Hertil er der knyttet et skema, som sygeplejersken vil instruere dig i at anvende. Vær opmærksom på at den supplerende tabletbehandling starter dagen før du skal modtage infusion. Det er afgørende, at du tager tabletbehandlingen dagen før korrekt, for at du kan modtage methotrexat-behandlingen.

Som udgangspunkt planlægges 6 behandlinger, som gives med 4 ugers interval.

Samtykkeerklæring

Inden selve behandlingen med Methotrexat skal en samtykkeerklæring underskrives, hvormed det tilkendegives, at skriftligt og mundtligt information om behandlingen er modtaget.

Bivirkninger

Der kan i dagene efter behandlingen forekomme appetitløshed, kvalme og evt. opkastning. Dette forebygges med kvalmestillende medicin, som er en del af den sideløbende tabletbehandling.

Mundslimhinden kan påvirkes, så der opstår svie, ømhed og evt. belægninger. Dette forebygges ligeledes ved den sideløbende tabletbehandling.

Udtynding af håret kan opleves, men håret vil vokse ud igen, når behandlingen ophører.

Hos kvinder kan menstruationen blive uregelmæssig eller helt ophøre i behandlingsperioden.

Methotrexat kan hæmme dannelsen af blodets celler og kan medføre blodmangel, øget risiko for infektioner og blødningstendens.

Hvad skal du være opmærksom på efter behandlingen

  • Feber (over 38°) eller andre tegn på infektion
  • Svimmelhed, øget træthed, hjertebanken og øresusen
  • Hoste og åndenød
  • Små røde eller blå pletter på huden
  • Blødninger fra næsen eller tandkødet eller blod i urinen.

Hvis du oplever et af ovenstående symptomer skal du kontakte afdelingen.

Kontrol

Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendigt under højdosis Methotrexat, for at kunne observere for evt. bivirkninger.  Du skal derfor have taget blodprøver 10-12 dage efter hver behandling, samt  2-4 dage før hver ny behandling. Sygeplejersken planlægger og bestiller blodprøverne ved hver indlæggelse.

Forholdsregler under cytostatika behandling    

Methotrexat udskilles primært via urin, afføring, sved og opkast. Dette udgør ikke nogen sundhedsrisiko for din familie og omgangkreds. Plejepersonalet udsættes ofte for forskellige påvirkninger og skal derfor være ekstra påpasselige. De vil derfor bruge handsker og evt. særlig kittel ved personlig pleje og anbringe brugt tøj og affald i særlige poser og spande.

Graviditet, amning og fertilitet

Methotrexat må ikke anvendes til gravide eller under amning. Sikker prævention skal anvendes under hele behandlingsforløbet samt op til 6 måneder efter endt behandling. Dette gælder både mænd og kvinder. 

Alkohol

Methotrexat kan belaste leveren og yderligere ved samtidig indtagelse af alkohol. Det anbefales derfor at begrænse alkoholindtagelse til højest 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd, svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Med venlig hilsen Led- og Bindevævssygdomme Daghospital og sengeafsnit 3062  

Egne noter: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redaktør