Hjertet - operation af aortaklap

Ved forsnævringer eller utætheder i aortaklappen indsættes en kunstig hjerteklap.

Kort om operationen

Aortaklappen sidder på overgangen mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren og pumper blod ud i hovedpulsåren. Sygdom i aortaklappen skyldes enten forsnævring eller utæthed.  Når du har en eller flere forsnævringer eller en utæthed i aortaklappen, vil din hjertemuskel gradvist blive belastet, så den vokser i tykkelse. Ved operationen indsætter vi i næsten alle tilfælde en kunstig hjerteklap, som kan være mekanisk eller biologisk.

Årsager til sygdom i aortaklappen

Der kan være flere årsager til forsnævring eller utæthed i aortaklappen:

 • Forkalkninger, som oftest ses ved ældre patienter.
 • En medfødt manglende flig på aortaklappen, så der ikke er 3, men kun 2 flige.
 • Utilstrækkelig lukning, i enkelte tilfælde som følge af betændelse i hjerteklapperne.

Symptomer på forsnævring eller utæthed

Symptomer på forsnævring eller utæthed i hjerteklappen vil ofte blive langsomt værre med tiden. Symptomerne kan være:

 • Åndenød.
 • Smerter i brystet.
 • Kortvarige anfald af bevidstløshed.
 • Uregelmæssig hjerterytme.
 • Fortykket hjertemuskel.

Sådan stilles diagnosen

Vi analyserer dine symptomer og de undersøgelser, du har fået foretaget hos din egen læge og på det hospital, der har henvist dig. Vi ultralydsskanner dit hjerte, og nogle patienter får også røntgenundersøgt hjertets kranspulsårer. På baggrund af undersøgelserne har vi vurderet, at du skal tilbydes en operation af aortaklappen.

Hvis du ikke har symptomer, kan operationen udskydes. Vi tilbyder dig kontroller med ultralydsskanning hver 6. eller 12. måned. Hvis du får åndenød, smerter i hjertet eller tegn på hjertesvigt, er tiden inde til operationen.

Operationen

Valg af mekanisk eller biologisk hjerteklap

Det er som regel nødvendigt at indsætte en kunstig hjerteklap. Der findes mekaniske og biologiske hjerteklapper. De mekaniske hjerteklapper har ubegrænset holdbarhed. Hvis du får indsat en mekanisk hjerteklap, skal du have behandling med blodfortyndende medicin resten af livet, da der er en lille risiko for, at blod kan sætte sig fast på hjerteklappen.
Den biologiske hjerteklaps holdbarhed afhænger af din alder. Jo ældre du er, jo længere holder hjerteklappen. Hvis du får indsat en biologisk hjerteklap, behøver du kun behandling med blodfortyndende medicin i 3 måneder.

Operationen

Vi åbner brystkassen, så hjertet og hovedpulsåren kan ses, og kobler en hjertelungemaskine til. Maskinen ilter og pumper blodet rundt i kroppen, mens hjertet standses. Herefter åbnes hovedpulsåren og den nye hjerteklap sættes ind. Hjertet sættes i gang igen, og hjertelungemaskinen kobles fra.
Vi lukker brystkassen med ståltråd og syr huden sammen med tråd, der opløser sig selv.
Efter operationen bløder det altid lidt. Derfor får du lagt dræn, som leder blodet fra brysthulen ned i en beholder, hvor det renses og ledes tilbage. Det gør vi de første par timer efter operationen.

Resultatet af operationen

Operationen er i langt de fleste tilfælde livsforlængende. Operationen kan fjerne dine symptomer eller gøre dem væsentligt mindre og derved forbedre din livskvalitet. Mange oplever, at symptomerne allerede aftager betydeligt 6 måneder efter operationen. Du skal forvente at opleve den fulde effekt af operationen efter 3 måneder. Den første måned vil du typisk være meget træt, og du kan have smerter fra brystbenet, der først er helet efter 6-8 uger. For at opnå et godt resultat af operationen, er det vigtigt, at du sørger for at bevæge dig, ikke ryger og eventuelt omlægger din kost.

Mange patienter har brug for mindre medicin efter operationen end før. Nogle vil dog stadig have brug for vanddrivende medicin, blodfortyndende medicin eller medicin for hjertesvigt.

Risiko ved operationen

Risikoen for komplikationer er meget individuel, men øges ved forhold som fx høj alder, nedsat lungefunktion eller hvis hjertets pumper for nedsat kraft.

 • Blodtransfusion: I forbindelse med operationen vil nogle patienter have behov for transfusion af blod eller blodprodukter.
 • Forstyrrelser i hjerterytmen: Under operationen kan der opstå forstyrrelser i hjerterytmen, der som regel kan behandles medicinsk.
 • Væske omkring hjerte og lunge: Der kan også komme ansamlinger af væske omkring hjerte og lunge. Væsken forsvinder som regel af sig selv, men det kan være nødvendigt kortvarigt at behandle med et dræn.
 • Betændelse: Under operationen giver vi også antibiotika til at forebygge betændelse.
 • Blodprop: Nogle patienter får blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper i ben og lunger. Hos enkelte patienter kan der opstå en blodprop i hjertet eller hjernen. Hvis der opstår en blodprop i hjertet eller hjernen, vil menene oftest være af forbigående karakter.
 • Nedsat nyrefunktion: Efter operationen oplever nogle patienter midlertidig nedsat nyrefunktion.
 • Risiko for død: Risikoen for ikke at overleve operationen er til stede, men den er meget lille. Risikoen ved ikke at overleve operationen er mindre end risikoen ved at leve med en defekt aortaklap.

Det skal du være opmærksom på

Hold øje med symptomer, hvis du har fået indsat en kunstig hjerteklap

Hvis du har fået indsat en kunstig hjerteklap, er der en lille risiko for, at der kan sætte sig bakterier på den, da kroppen opfatter den som et fremmedlegeme. Du skal derfor resten af dit liv være opmærksom på følgende symptomer, hvis de opstår, uden at du i øvrigt er syg:

 • Langvarig feber uden påvist årsag.
 • Vægttab.
 • Nattesved.
 • Træthed.
 • Åndenød.
 • Muskel- eller ledsmerter.

Hvis du oplever ét eller flere af disse symptomer, skal du kontakte din egen læge.

Få mere viden

Redaktør