Hjertekateterisation

Ved hjertekateterisation føres en eller flere megettynde plastikslanger (katetre) fra en blodåre ilysken op til hjertet.

Ved hjertekateterisation føres en eller flere meget tynde plastikslanger (katetre) fra en blodåre i lysken op til barnets hjerte. Katetrene kan både føres op via venerne til hjertets højre side, og ”mod blodstrømmen” ind i hjertets venstre side via arterierne. Med denne metode kan man indhente vigtige
oplysninger både om hjertets opbygning og dets funktion. F.eks. kan man måle trykket i hjertets kamre, vurdere forsnævringer af klapper mv. Man kan også ved hjælp af katetre udføre behandlinger af medfødt hjertesygdom ved at lukke huller mellem hjertets kamre eller udvide forsnævrede blodårer og klapper.

Hjertekateterisation: Forløb

Dagen før undersøgelsen skal I møde til indlæggelse i Klinik for Børn og Unge med Hjertesygdomme. Sygeplejersken og lægen vil forklare jer om baggrunden for undersøgelsen samt risiko for komplikationer.
Vi vil endvidere sikre os at jeres barn ikke har været ramt af sygdom i dagene op til undersøgelsen.

I løbet af dagen skal jeres barn have foretaget følgende undersøgelser:

 • Højde og vægt
 • Måling af blodtryk, puls og saturation (iltmætning i blodet)
 • Der skal tages et EKG
 • Blodprøvetagning. Børn/unge kan få lokalbedøvelse med bedøvende creme (Emla eller Ametop)
 • Evt. Udføres en supplerende ultralydsskanning (EKKO) af hjertet.

På Sengeafsnit 4144, Hjerteafdelingen for Børn og Unge, vil I blive modtaget af en sygeplejerske, som vil vise jer rundt i afdelingen. I skal tale med narkoselægen om bedøvelsen.
Som regel skal jeres barn faste 6 timer før undersøgelsen – dog kun 4 timer, hvis jeres barn udelukkende får ammemælk. Alle børn skal tørste 1 time før undersøgelsen starter.

Jeres barn skal vaskes med almindelig vand og sæbe enten aftenen før og eller om morgenen inden proceduren samt raseres hvis der er meget hår i lyskeområdet.

Blodfortyndende medicin

Tager jeres barn blodfortyndende medicin (Magnyl eller Marevan) er særlige retningslinjer gældende. I skal rette henvendelse til Rigshospitalets
patientkoordinatorer, som vil hjælpe og vejlede jer med dette.

Undersøgelsesdagen

På undersøgelsesdagen skal jeres barn evt. vaskes med vand og sæbe igen, have målt temperatur og klæde om til hospitalets tøj. Barnet kan få beroligende
medicin ca. 30 minutter inden undersøgelsens start.
En sygeplejerske og en portør kører sammen med jer til Kardiologisk Laboratorium, hvor undersøgelsen skal foregå.
Jeres barn bedøves ved at få medicin sprøjtet gennem et drop i hånden eller i foden. Jeres barn vil forud for anlæggelsen få påført lokalbedøvende creme som ovenfor anført.
Jeres barn kan også blive bedøvet ved hjælp af en maske, hvilket vil sige at barnet får en maske henover næse og mund og skal indånde medicinen, som inden for få minutter vil bedøve jeres barn.
Når jeres barn sover, vil I sammen med sygeplejersken gå tilbage til sengeafsnit 4144.

Det er meget forskelligt hvor lang tid undersøgelsen varer, men som regel varer den én til tre timer.

Efter undersøgelsen

Når undersøgelsen er færdig, bliver jeres barn kørt direkte tilbage til afsnit 4144. Det er forskelligt, hvordan børn har det efter en bedøvelse. Nogle børn bliver urolige, får kvalme og kaster op, og andre sover i timerne efter undersøgelsen. Jeres barn må gerne få noget at spise og drikke når han/hun vågner.
De første fire timer efter proceduren skal jeres barn så vidt muligt ligge I sengen for at mindske risikoen for blødning i lysken. Jeres barn vil få sat elektroder på brystkassen, for at plejepersonalet kan monitorere hjerterytmen. Lægen der har
foretaget undersøgelsen, kommer sidst på dagen og fortæller jer, hvordan undersøgelsen er gået.

Børn som udelukkende har fået undersøgt deres hjerte kan som regel komme hjem efter stuegang samme aften. Børn som har fået lukket et hul i hjertet, behandlet forsnævring af hjerteklap eller blodåre, skal være indlagt et døgn. Før udskrivelse skal der gøres ekkokardiografi, evt. ekg og i nogle tilfælde skal der tages et røntgenbillede af hjerte og lunger.

Efter udskrivelse

 • Forbindingen i lysken må fjernes dagen efter proceduren.
 • Barnet må komme i bad dagen efter proceduren.
 • Barnet skal holde sig i ro og må komme i institution eller skole 4 dage efter proceduren.
 • I skal kontakte afdelingen, såfremt der kommer tegn på infektion i lysken eller hvis barnet får feber inden for de første dage. Opstår feberen efter mere end 3 dage efter undersøgelsen, skal I kontakte egen læge.
 • Lette smerter i lysken og et mindre blåt mærke er almindeligt ved indstiksstedet dagene efter indgrebet. Smerterne kan behandles med Paracetamol (Panodil).
 • Barnet vil blive indkaldt til ambulant kontrol efter 3-6 måneder afhængig af proceduren.

Særligt vigtigt efter indsættelse af coils, ASD/VSD-devices, stents og Melody-klap

 • Barnet skal have blodfortyndende medicin (Magnyl) i 6 måneder efter ASD/VSDdevices og Melody-klap
 • Barnet skal have forebyggende antibiotikabehandling, hvis det skal til tandlæge og have lavet noget, hvor der er risiko for blødning. Dette gælder i 6 måneder efter indsættelse af colis eller ASD/VSD-devices. Se medgivet pjece for ”Endocardit”.
 • Hvis barnet har fået indsat en Melodyklap, skal det have forebyggende behandling resten af livet. Se medgivet pjece om ”Endocardit”
 • God tandhygiejne er vigtig for alle hjertepatienter.

Ved mistanke om sygdom der ikke direkte vedrører operationen og jeres barns hjertesygdom, skal I rette henvendelse til egen læge.

Redaktør