Hjernerystelse

Ved hjernerystelse skal man være opmærksom på alvorlige symptomer, og undgå anstrengende aktiviteter og sanseindtryk.

Du har været udsat for et slag mod hovedet og har pådraget dig en hjernerystelse. En hjernerystelse er kendetegnet ved kortvarigt bevidsthedstab og/eller forbigående hukommelsestab.

Det er helt normalt at

 • have hovedpine
 • være svimmel
 • være træt
 • have kvalme og eventuelt enkelte opkastninger

Det er unormalt og kan være tegn på forværring hvis følgende opstår

 • voldsom hovedpine
 • tiltagende hovedpine
 • hyppige opkastninger
 • synsforstyrrelser
 • tiltagende træthed med øget søvnbehov
 • uforståelig tale
 • uro og underlig opførsel
 • forvirring
 • styringsbesvær af arme og ben
 • kramper, evt. med bevidstløshed

Du er blevet undersøgt og vi har vurderet, at du kan komme hjem. Du skal være under opsyn af en voksen person de næste 24 timer.

VEND

Når du kommer hjem er det vigtigt at

du får ro og hvile. Der kan evt. være behov for, at ligge i sengen i nogle dage.

Så længe du har hovedpine bør du undgå

 • længerevarende læsning
 • computer, fjernsyn og mobiltelefon
 • skarpt lys (også sollys)
 • hård fysisk aktivitet
 • alkohol
 • sløvende medicin

Hvis dit barn har hjernerystelse

Dit barn må gerne sove, blot du holder øje med, at barnet har en naturlig søvn.
Du skal kontrollere dit barns tilstand, ved at vække barnet et par gange, under søvn. Dit barn skal vågne og reagere som normalt.

Bliver du i tvivl eller usikker, er du meget velkommen til at kontakte os.

Opstår der tegn på forværring af hjernerystelsen, skal du ringe 1813 (Akuttelefonen)

Hvis du har hovedpine i mere end 3-5 dage, og stadig har behov for smertestillende medicin, bør du kontakte din egen læge. 

Redaktør