Hjernekræft, bivirkninger og symptomer

Information om bivirkninger og symptomer ved hjernekræft.

Det er ikke alle patienter, som oplever bivirkninger. Bivirkninger og senfølger kan ofte behandles og lindres. Derfor skal du og din familie reagere og bede om en genhenvisning til den behandlingsansvarlige læge/klinik, med mindre det er aftalt at du/I kan kontakte lægen/klinikken direkte.

Bivirkninger efter operation

Bivirkninger efter en operation i hjernen er ofte en forværring af de symptomer som var til stede forud for operationen og i nogle tilfælde kan nye bivirkningssymptomer optræder midlertidigt eller permanent. Symptomerne afhænger helt af hvor henne i hjernen svulsten sidder, hvor stor den er og i hvor høj grad den giver anledning til hævelse af det normale hjernevæv som ligger i relation til svulsten.  Der kan være tale om halvsidig lammelse, ændret syn, sprogforstyrrelser eller ændret personlighed.

Bivirkninger ved stråle- og kemobehandling

Bivirkninger til strålebehandling kan inddeles i akutte og sene. De akutte bivirkninger kommer under strålebehandlingen og kan vare op til 2-4 uger efter strålebehandlingen. De sene bivirkninger kan komme fra måneder til år efter strålebehandlingen.

Akutte  

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Hårtab
 • Træthed

Sene

 • Nedsat hukommelse
 • Demenssymptomer specielt koncentrationsbesvær

Bivirkninger til kemoterapibehandlingen afhænger meget af, hvilken type kemoterapi, som gives. 
De hyppigste bivirkninger er:

 • Kvalme
 • Opkastninger
 • Nedsat immunforsvar
 • Træthed

Hvis du får feber, mens du er i behandling med kemoterapi, skal du kontakte den klinik, hvor du får kemoterapi. Det skyldes, at dit immunforsvar kan være påvirket, så du har behov for indlæggelse og antibiotisk behandling.

Genhenvisning ved forværring eller symptomer

Det er vigtigt, at du som patient kender symptomer, som kan være tegn på tilbagefald. 

Symptomer på sygdomstilbagefald/udvikling kan være:

 • Genopståelse eller forværring af de oprindelige symptomer da svulsten blev konstateret
 • Lammelser i kroppen
 • Koordinations- og balanceproblemer
 • Ændret syn
 • Ændret personlighed
 • Sprogforstyrrelser
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Opkastninger
 • Sløvhed
 • Øget søvnbehov
 • Opståelse/forværring af epilepsi

Såfremt disse symptomer opstår, skal du eller din familie tage kontakt til din egen læge med mindre du har en aftale om at du direkte kan kontakte den klinik du sidst var tilknyttet.

Redaktør