Hjemmemonitorering af gravide med CTG og Monica AN24

Sådan benyttes CTG og Monica AN24 til hjemmemonitorering af gravide.

Her finder du vejledning til de apparater, du skal bruge til dine daglige målinger:

 • Samsung tabletcomputer

 • Monica AN24 (CTG)

Hjemmemonitorering af gravid kvinde
Hjemmemonitorering af gravid kvinde.

Samsung tabletcomputer

Samsung tabletcomputer opsamler resultater fra dine målinger og spørgeskemasvar og sender dem til personalet på sengeafsnit 4024 (Graviditet, Fødsel og Barsel, sengeafsnit 4024).

 • Tabletcomputeren tændes og slukkes på den lille knap på siden (øverst til højre), se billede og symboloversigt på sidste side.
 • Data kan overføres enten via mobilnettet/4G eller WiFi
  •  PIN-koden vil blive oplyst af personalet
  •  Data overføres som standard via mobilnettet/4G
  •  Hvis du vil skifte til Wi-Fi skal det ske inden log ind på app´en OTH.
 • Start app´en og log ind med dit brugernavn og din personlige kode. Hvis dit password er midlertidigt, vil du på tabletten blive bedt om at skifte password. Du vil ligeledes blive bedt om at skifte password, hvis du laver tre fejlede login-forsøg i træk. Du skal da kontakte personalet på sengeafsnit 4024, som vil give dig et midlertidigt password.
 • I menuen vælger du:
  • Gennemfør måling - og derefter vælger du spørgeskemaet.
  • CTG-høj/ lav vesensitivitet. Dette spørgeskema bruges til at måle hjertelyd (pulsen) hos fosteret og evt. plukkeveer.

Når du er færdig med spørgeskemaet, sendes resultatet til personalet når du har trykket OK.

Under hovedmenuen har du forskellige muligheder:
Gennemfør måling

 • Du føres direkte til målingen

Beskeder

 • Denne funktion bruges (i udgangspunktet) ikke af gravide i din situation. Ved behov for kontakt til personalet, skal du altid ringe.

Hjertelydsregistrering (CTG)

Opstart:
Placér elektroderne efter følgende instruktion:
Se evt. billede og symbolforklaring nederst.

 • Sprit de afmærkede områder af og lad spritten tørre. Slib let i samme retning (kan evt. undlades ved daglig registrering, forsøg blot at slibe hver anden dag) og påsæt elektrodeplastrene med knappen mod højre.
 • Saml de to dele af Monica AN24 og påsæt elektroderne (se ovenstående tegning for korrekt farveplacering, OBS elektrodeledningerne må ikke krydse hinanden).
 • Vælg CTG- spørgeskemaet på tabletten. Sørg for at have tilstrækkelig strøm på
 • tabletten, alternativt have strømtilførsel sat til under registrering.
 • Tryk ”næste” på tabletten.
 • Tænd Monica AN24 på tænd og sluk-knappen.
 • Alle tre indikatorer på Monica AN 24 blinker kortvarigt for at indikere, at apparatet er tændt. Monica AN24 forbinder nu til tabletten (via bluetooth).
 • Ved manglende batteri blinker gul indikator på batterisymbolet svagt, og Monica AN24 kan ikke tændes. Oplad Monica AN24. Indikatoren vil lyse konstant, når mbatteriet er opladet.
 • Følg instruktionerne på tabletten for fejlmelding af elektroder. Ved manglende grønt flueben for en given elektrodefarve, kontrolleres om elektroden er påsat korrekt. Afvask, sprit og slib evt. på ny og påsæt nyt elektrodeplaster. Ved gentagne fejlmeldinger ved en given elektrode kontaktes personalet på sengeafsnit 4024.
 • Når der er grønt flueben ved alle elektroder på tabletten, begynder registeringen inden for få minutter (på tabletten står ”venter på data”). Når registrering er påbegyndt, står der ”modtager data”, og grøn indikator på Monica AN24 blinker én gang hvert andet sekund.
 • Indstil ønsket registreringstid på scrollbaren. Medmindre andet er aftalt er registreringstiden indstillet til 30 min.

NB: Elektroderne skal være fri af navlen.

Kvitteringer

 • Her kan du se, når personalet har godkendt dine indsendte målinger

Mine målinger

 • Her kan du se alle dine indtastede målinger, dog vil du ikke kunne se fosterhjertelydskurven.

Information og vejledning

 • Her findes links til afdelingens hjemmeside og andet informationsmateriale

Løbende CTG

 • Denne funktion bruges kun efter aftale med personalet

Hjertelydsregistrering med Monica (CTG)

Før start af registrering:
Tjek at Monica batteriet er opladet. Indikatoren lyser konstant gult når batteriet er opladet, det tager ca. 2½ time (se billede og symbolforklaring på sidste side). Batteriet bør ikke stå i opladeren længere tid end det tager at lade apparatet fuldt op. Ved manglende batteri blinker gul indikator på batterisymbolet svagt, og Monica kan ikke tændes. OBS: Monica kan ikke oplades samtidig med at der registreres hjertelyd.

Sørg også for at have tilstrækkelig strøm på tabletten, alternativt have strømtilførsel sat til under registrering.

Opstart:

Vask maven med vand og sæbe og sprit de afmærkede områder af. Lad spritten tørre. Slib let i samme retning (kan evt. undlades ved daglig registrering, forsøg blot at slibe hver anden dag) og påsæt elektrodeplastrene med knappen mod
højre. Det er vigtigt at elektroderne ikke tørrer ud, hold derfor elektrodeposen helt lukket imellem registreringerne.

Placér elektroderne efter instruktionen med billede og symboloversigt på sidste side.

Saml de to dele af Monica og sæt ledningerne på elektroderne (se billede på sidste side for korrekt farveplacering, OBS elektrodeledningerne må ikke krydse hinanden).

Vælg CTG - spørgeskemaet på tabletten. Tryk ”næste” på tabletten.

Tænd Monica på tænd og sluk-knappen, (se symboloversigt på sidste side).

Alle tre indikatorer på Monica blinker kortvarigt for at indikere, at apparatet er tændt. Monica forbinder nu til tabletten (via bluetooth).

Når der er grønt flueben ved alle elektroder på tabletten, begynder registreringen indenfor få minutter (på tabletten står ”venter på data”). Når registrering er påbegyndt, står der ”modtager data”, og grøn indikator på Monica blinker én gang hvert andet sekund.

Registreringstid er forudindstillet til 30 min. Er der aftale om længere eller kortere registrering, kan tiden indstilles på scrollbaren. I graviditetsuge 24-28 registreres i 45 min.

Følg instruktionerne på tabletten for fejlmelding af elektroder. Ved manglende grønt flueben for en given elektrodefarve, kontrolleres om elektroden er påsat korrekt. Afvask, sprit og slib evt. på ny og påsæt nyt elektrodeplaster. Ved gentagne fejlmeldinger ved en given elektrode kontaktes personalet på sengeafsnit 4024.

Under registrering:

Registreringen bliver bedst i rygleje uden bevægelse. Under registreringen vil der løbende blive foretaget kontroller af signalet til elektroderne på Monica. Der kan forekomme følgende scenarier:

 • Grøn indikator på Monica blinker én gang hvert andet sekund som tegn på, at signalet er optimalt.
 • Grøn indikator lyser konstant eller uregelmæssigt som tegn på udfald af signalet. Kontrollér da, at elektroderne fortsat er påsat, indtag rygleje og forhold dig i ro. Ved fortsat konstant grønt lys/uregelmæssigt lys efter 5 min slukkes Monica, og registreringen startes på ny.

Registrer barnets bevægelser ved at trykke på markeringsknappen (se symboloversigt).

Hvis der er fejlmelding, følg instruktionerne på tabletten eller prøv følgende tips:
Ved manglende grønt flueben for en given elektrodefarve, kontrolleres om elektroden er påsat korrekt. Afvask, sprit og slib evt. på ny og påsæt  nyt elektrodeplaster. Prøv evt. elektroder fra en nyåbnet pose.
Lig behageligt så du slapper helt af, gerne med pude under lænden.
Undlad at have andre elektroniske apparater tændt i nærheden (tlf., pc eller lign.), da de kan forstyrre forbindelsen og påvirke registreringen.

Ved gentagne fejlmeldinger kontaktes personalet på sengeafsnit 4024.

Afslutning:

Hvis der ønskes afslutning før indstillet tid, slukkes Monica ved at trykke én gang på tænd og sluk-knappen og derefter to gange med kort interval på markeringsknappen (se symboloversigt). Monica vil nu blinke kortvarigt og derefter slukkes. Data vil ikke blive overført.

Ellers slukker Monica automatisk, når den indstillede tid på scrollbaren er slut. På tabletten bliver du herefter spurgt, om du vil sende data til hospitalet. Tryk JA og derefter OK.

Elektroder og plastre tages af.

Du kan opleve, at huden kan blive sensitiv og rød, og hos nogle ses der afmærkning efter elektroden. Disse mærker forsvinder igen. Oplever du, at huden reagerer på selve plastret kontakt da personalet.

ALLE MÅLINGER SKAL SENDES INDEN KL. 10.00.

OBS: Alle målinger registreres specifikt på den person, som apparaterne er udleveret til, så apparaterne må IKKE anvendes af andre. Når du ikke skal selvmonitorere længere, skal apparaturet afleveres hurtigst muligt - husk også opladere. Senest ved først kommende hverdag.

Kontakt personalet ved:

 • Hvis programmet/tabletcomputeren beder dig gøre det
 • Utryghed
 • Tekniske problemer
 • Mindre liv

Nedenfor kan du finde en symboloversigt til Monica, samt en illustration af hvordan elektroderne sættes på maven i forbindelse med hjertelydsregistrering.

Symbolforklaring
Symbolforklaring
Sådan sættes censorerne på maven.
Sådan sættes censorerne på maven.
Redaktør