Hjemmebehandling med Cymevene i selvtømmende pumpe

Vejledning til patient og forældre ved hjemmebehandling med Cymevene.

Vejledning til patient og forældre

Cymevene

Cymevene er medicin, der gives i blodet mod cytomegalovirus (CMV). CMV er et virus, der rutinemæssigt kontrolleres for i blodprøver efter en knoglemarvstransplantation. Hvis en blodprøve findes positiv for CMV, er det nødvendigt at starte behandling med Cymevene, også selvom jeres barn ikke har andre symptomer på infektion. Medicinen kan gives enten som mikstur der
drikkes eller i en blodåre(intravenøst). Hvis CMV ikke behandles kan der udvikles en alvorlig infektion.

Cymevene skal håndteres som kemoterapi, da det kan påvirke knoglemarvsfunktionen. Cymevene hedder også Ganciclovir. Mulige bivirkninger er udover påvirkning af knoglemarven, også påvirkning af nyre-og leverfunktion samt kvalme, opkastning, mavepine, diarre, hovedpine og blod i urinen.

Cymevene skal gives en eller to gange dagligt. Behandlingen kan gives under indlæggelse eller ambulant, dvs. hvor I kommer i afdelingen morgen og aften, eller I kan oplæres til at give Cymevene der hjemme. Beslutningen om hvordan behandlingen skal gives, tages i fællesskab mellem jer, lægen og sygeplejersken.
Hvis I skal give Cymevene hjemme, skal I lære at bruge et centralt vene kateter(CVK) og en pumpe.

Hvis jeres barn bruger ble, skal I vaske bleregionen hyppigt og være opmærksom på om der kommer rød numse.

Pumpe

Pumpen er en mekanisk engangspumpe, der tømmes automatisk, når der åbnes for den. Den vil tømmes i løbet af 60-70 minutter. Pumperne opbevares ved stuetemperatur.

På selve pumpen er angivet navn, CPR.nr, medicin samt opbevaring og holdbarhed. Dette bliver kontrolleret af sygeplejersken, hver gang der udleveres Cymevene.

Praktisk vejledning til pumpen

Tilkobling af pumpen

Følg vejledningen for håndtering af katetret; ” Vejledning til patient og forældre i at anvende et centralt vene kateter til medicin og væske indgift.”

Billedet viser pumpen

Når pumpen leveres fra apoteket, er slangen rullet op omkring toppen og den blå klemme lukket.
Når pumpen skal kobles til, rulles slangen ud, pumpen kobles til barnet/den unge og klemmen åbnes.
Pumpens hastighed er ikke præcis det der står på den, men kan variere med op til 10%. De første ml. der er i slangen er rent
saltvand(NaCl).

Billedet viser den blå klemme
Klemme

Vi opfordrer til, at I bruger jeres egen taske til opbevaring af pumpen under infusion. Alternativt kan udleveres taske fra afdelingen. Denne skal returneres til afdelingen/ambulatoriet efter endt brug.

Frakobling af pumpen

Når pumpen er tom, vil du se en sammenklappet ballon inde i beholderen.

Følg vejledningen for håndtering af kateter

Billedet viser håndteringen af den tomme pumpe, der er kommet i en gul plastpose.

Når pumpen er tom, lukkes klemmen og kobles fra barnet/den unge. Det hele kommes i en gul plastpose, der lukkes og kasseres i en gul spand. Spanden returneres til afdelingen/ambulatoriet.

Ved hjemmebehandling med Cymevene skal I møde i ambulatoriet efter aftale til blodprøver (bl.a. CMV-kontrol) og lægesamtale. CMV-målingerne i blodet vil være vejledende for, hvor længe jeres barn skal behandles med Cymevene.

Vær opmærksom på, at de øvrige ben på katetret skal gennemskylles og hepariniseres en gang om ugen. Aftal med personalet, hvem der har ansvaret for dette.

Bemærk! Afdelingen kontaktes straks i tilfælde af:
 

  • Tvivl om oplysningerne på pumpen
  • Pumpen ikke tømmes på den forventede tid
  • Katetret ikke fungerer
  • Eller der opstår andre problemer
Redaktør