Hjælp til din medicin

Så længe du er tilknyttet Tværfagligt Smertecenter, udstedes recepter på smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin af smertecentrets læger.

Så længe du er tilknyttet Tværfagligt Smertecenter, udstedes recepter på smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin af smertecentrets læger. Recepter på anden medicin fornyes fortsat hos din egen læge.

Medicinbestilling i Tværfagligt Smertecenter

Bestilling af medicin foregår ved den ambulante kontrol hos lægen, eller via telefonkontakt med sygeplejersken. Vi beder om, at du samler medicinbestillingerne og at du bestiller ca. 1 uge før medicinen slipper op. Ved behov for medicinbestilling før næste planlagte kontakt til læge/sygeplejerske kontakt da smerteklinikkens sygeplejersker i telefontiden Mandag-fredag kl. 11:00-12:00 tlf. 35 45 77 37

Bemærk: Når du bestiller medicin i smertecenteret, kan du forvente, at apoteket har bestillingen næste hverdag efter kl. 16.

Hvad kan du bruge sygeplejerskernes telefontid til?

Sygeplejerskernes telefontid kan ud over medicinbestilling bruges som livline. Dette betyder, at sygeplejerskerne kan hjælpe med at afklare generelle tvivlsspørgsmål. Sygeplejersken laver en kort afklaring af dit problem, hvorefter din kontaktsygeplejerske vil ringe dig op senere samme dag eller næste dag

 

Bestilling af vanedannende medicin

Vanedannende medicin er morfinlignende præparater, sovemedicin og beroligende medicin. Når du ringer og bestiller denne type af medicin, skal sygeplejersken altid kontrollere, at dit forbrug af vanedannende medicin ikke overstiger det, som der er aftalt med lægen.
Bemærk - dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen og gælder alle patienter.
Der kan kun gives flergangsrecepter på ikkevanedannende medicin.

Elektroniske recepter

De fleste recepter bliver lagt elektronisk i det fælles medicinkort (FMK), som du har adgang til via den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk. Læger og apoteker har også adgang til FMK.

FMK indeholder bl.a.:

 • En oversigt over alle dine elektroniske recepter samt de recepter, som du har fået de seneste 2 år
 • Detaljerede oplysninger om alle ordinationer og købt medicin
 • Oplysninger om din praktiserende læge og hvilken læge, der har ordineret lægemidler til dig
 • Oplysninger om dine medicintilskud
 • En kontrol af, om de ordinerede lægemidler påvirker hinanden (interaktionskontrol)
 • Oplysninger om lægemidler eller grupper af lægemidler, som du ikke kan tåle
 • En logbog, hvor du kan se, hvem der har set oplysninger i din medicinprofil og hvilke oplysninger, der har været set på.

Hjælp til at håndtere og huske din medicin

Undersøgelser har vist, at halvdelen af al den medicin der ordineres, bliver taget forkert eller glemt. Derfor har vi samlet en række gode råd, der kan hjælpe dig til at håndtere og huske din medicin:

 • Du kan placere din medicin et sted, hvor du bliver mindet om at tage den (ved kaffemaskinen, ved sengen osv.)
 • Du kan tage din medicin i forbindelse med en daglig begivenhed (måltid, tandbørstning, sengetid osv.)
 • Kalenderfunktionen på din computer eller mobiltelefon kan minde dig om, hvornår du skal tage din medicin. Der findes ofte en alarmfunktion til kalenderen, som også kan være en hjælp.
 • Udover at levere og vejlede om medicin tilbyder apoteket også en række ydelser og redskaber, der kan gøre det nemmere at håndtere og huske sin medicin.

Doseringsæsker

Dosisæsker kan gøre det nemmere at holde styr på din medicin. Dosisæskerne er opdelt efter dag og/eller tidspunkt og findes i størrelser til både daglig eller ugentlig pakning. Nogle dosisæsker har desuden en alarmfunktion, som minder dig om at tage din medicin.

Bemærk: Du står selv for at pakke æskerne. Det forudsætter, at du husker det, og at du selv kan fylde medicinen i eller kender en, der kan gøre det for dig. Hjemmesygeplejersken kan også dosere medicinen.

Dosispakket medicin

Hvis du er fast medicineret, altså hvis din medicin ikke ændrer sig over en længere periode, kan din læge indstille dig til at få dosispakket din medicin på apoteket. Apoteket modtager recepten fra lægen og pakker herefter medicinen til dig i en rulle, som rækker til 14 dage. Medicinen er opdelt efter dag og tidspunkt, hvilket gør det let at håndtere. 
Tal med din læge/sygeplejerske i Smerteklinikken, hvis du ønsker dosispakket medicin.

Bemærk: Ikke alle lægemidler kan dosispakkes.

Tabletudtrykkere

Til medicin i blisterpakninger findes der hjælpemidler til at gøre udtrykningen af tabletter/kapsler lettere. Her findes både tabletudprikkere og BlisterpackPen, der bruges til at skære igennem blisterpakkens folie

Tabletdelere

Oplever du problemer med at dele tabletterne, findes der tabletdelere. Disse er typisk lavet af plast og deler tabletten med et let tryk. Tabletdelere kan købes på apoteket. 

Bemærk: Kun tabletter med delekærv må deles

Medicin-/flaskeåbnere

Har du problemer med at åbne medicinbeholdere og andre flasker med skruelåg, findes der flere hjælpemidler, f,eks. universalåbnere lavet til at åbne sikkerhedsskruelåg, som passer til alle medicin- og kemikalieflasker. Åbneren består typisk af en plastikring, der sættes over låget for at give et bedre greb om flasken.

SMS-service

Apoteket kan sende dig en SMS, når det er tid til at tage din medicin. SMS’en indeholder information om, hvilken medicin du skal tage og hvornår. Servicen er gratis og kan bruges, uanset hvilke lægemidler du tager. Vil du vide mere om apotekets ydelser? Dit lokale apotek kan vejlede dig om de ovenfor nævnte ydelser og redskaber. Du kan desuden læse mere på www.apotek.dk.

Medicin og bilkørsel

Når du tager medicin skal du være opmærksom på, at der er regler for om du må køre bil eller motorcykel. Vurderer din læge, at du er til fare for trafikken fordi du er medicinpåvirket, får du et kørselsforbud som skrives i din journal. Det betyder, at du ikke må køre bil eller motorcykel indtil du får anden besked af din læge. Der er særlige begrænsninger, hvis du får morfinpræparater, beroligende- eller sovemedicin.

Smertestillende medicin

Du må ikke køre bil, hvis:

 • Du får morfinlignende præparater som stikpiller eller injektioner
 • Du er i behandling med et hurtigtvirkende morfinpræparat, bl.a. præparaterne: Ketogan, Morfin, Oxynorm og Tramadol (Dolol, Nobligan, Mandolgin, Tadol, Tradolan)
 • Din samlede døgndosis af smertestillende medicin overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:
 • Det generiske navn er den kemiske betegnelse for stoffet, der står med små bogstaver under handelsnavnet.

 

Beroligende medicin og sovemedicin

Du må ikke køre bil, hvis du er i behandling med et af lægemidlerne i tabel 2 nedenfor:

For øvrige beroligende medicin og sovemedicin gælder det, at du ikke må køre bil, hvis din samlede døgndosis overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:

Er du i fast behandling med et af de lægemidler i tabel 3, skal dit kørekort fornyes årligt. Det sker hos din egen læge.

Medicin mærket med rød trekant

For patienter med erhvervskørekort gælder der særligt skærpede regler. Du skal tale med din læge, hvis du kører taxa eller bus og får smertestillende- eller beroligende medicin.
Medicin kan være mærket med en rød trekant. Det betyder, at den pågældende medicin kan virke sløvende. Du skal derfor være særligt forsigtig, hvis du er i behandling med denne slags medicin og vil køre bil. Det gælder, ud over de førnævnte lægemidler, også epilepsimidler som gabapentin, pregabalin 
(Lyrica), oxcarbazepin (Trileptal, Apydan), valproat (Deprakine, Delepsine, Orfiril) og topiramat (Topimax).
Hvis du er i tvivl, om du må køre bil med den medicin, du får, så spørg din læge i Tværfagligt Smertecenter eller din egen praktiserende læge.

Vil du vide mere om din medicin?

www.min.medicin.dk kan du finde nyttig information om præparater, bivirkninger og interaktioner.

Redaktør