Helkrops strålebehandling af lymfom i huden

Strålebehandling er en effektiv behandling tillymfekræft (lymfom) i huden. Den kan oftest fåsygdommen i huden til at svinde og holde sig i ro igennem længere tid, men den kan sjældenthelbrede sygdommen.

Patientvejledning

Strålebehandling er en effektiv behandling til lymfekræft (lymfom) i huden. Den kan oftest få sygdommen i huden til at svinde og holde sig i ro igennem længere tid, men den kan sjældent helbrede sygdommen. Hvis lymfomet er udbredt i huden kan man give strålebehandling mod hele huden i form af elektronstråling. Denne strålebehandling virker på samme måde som røntgenstråler.

Når kun huden skal behandles kan strålebehandlingen gives med elektroner, som ikke trænger ret lang ned i kroppen, så hele huden kan behandles uden at de indre organer rammes.

Strålebehandlingen gives med patienten stående flere meter fra stråleapparatet. For at dække hele huden står patienten i 6 forskellige positioner fordelt over 2 dage, 3 hver anden dag og 3 andre hver anden dag. De forskellige stillinger er vist på nedenstående figur. For at kunne få behandling
er det således nødvendigt at kunne stå i disse stillinger uden støtte (og evt. uden at kunne se noget) i flere minutter. Der gives behandling 4 dage om ugen enten 10 gange eller 30 gange. Hvor mange behandlinger der gives afhænger af
lægens bedømmelse.

Behandlingen i hver stilling varer nogle minutter, hvor patienten skal stå helt stille i den rigtige stilling. Det er en forudsætning for, at man kan få den samme dosis i hele huden. I de stillinger, hvor man vender ansigtet mod stråleapparatet, skal der sættes en blyskive foran øjnene for at afskærme øjnene fra strålebehandlingen. Det er fordi strålebehandlingen på længere sigt giver risiko for grå stær hvis øjene rammes. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis man i forvejen er opereret for grå stær.

Man mærker ikke noget under selve behandlingen. Man er alene i rummet, men der er fjernsynsovervågning og samtaleanlæg.

Visse områder på huden bliver ikke ramt af strålerne på den måde behandlingen foregår. Det drejer sig om den øverste del af hovedet (som vender opad), fodsålerne (som vender nedad), området i skridtet og omkring endetarmsåbningen, områder under hudfolder (f. eks. under bryster), samt øjelågene (der ligger under blyafskærmningen).

Disse områder må bestråles særskilt, hvis der er sygdom i eller i nærheden af huden i disse områder. Strålebehandlingen mod disse områder gives i samme periode som der gives helkropsbestråling.

Den traditionelle måde at give denne strålebehandling på er at give højdosisbehandling med i alt 30 behandlinger. Ved denne behandling må der holdes en pause på 1-2 uger midtvejs i behandlingen, da huden ellers bliver for rød.

I den sidste del af behandlingen må fingre og tæer afskærmes med bly, da dosis ellers bliver for høj til disse tynde områder. I de første dage af behandlingen vil man ofte opleve, at sygdommen blusser op. Det er et udtryk for at behandlingen virker, og giver ikke anledning til bekymring.

I behandlingsforløbet bliver huden noget mere tør, og der kan komme afskalning af huden. Efter højdosisbehandling (behandling med 30 behandlinger) vil håret oftest falde af, men det kommer ud igen, undtagen i områder, hvor hårsækkene allerede er ødelagt af sygdommen. Neglene på fingre og tæer falder oftest af nogle uger til et par måneder efter behandlingen. Det gør ikke ondt,
men det er meget generende indtil de nye negle er vokset ud igen.

Huden bliver mere tør af strålebehandlingen, behandles med fugtighedscremer, som de fleste patienter allerede bruger inden strålebehandlingen. På grund af påvirkning af svedkirtlerne kan man ikke svede som man plejer det første år
efter behandlingen. Det betyder at man må sørge for ikke at få det for varmt ved f. eks. at undgå overophedning i solen, og evt. tage et koldt bad hvis man har fået det for varmt. Ellers kan man risikere hedeslag.

Mange patienter oplever tendens til vekslende hævelse af arme og ben det første års tid efter behandlingen. Det skyldes, at de overfladiske lymfekar bliver påvirket, og lymfedrænagen fra arme eller ben kan dermed blive dårligere.

Inden for de seneste år har vi indført lavdosisbehandling, hvor der kun gives 10 behandlinger. Da dosis således kun er 1/3 af den vanlige, holder behandlingen ikke sygdommen væk helt så længe som højdosisbehandlingen med 30 behandlinger, men til gengæld kan den gentages flere gange.
Bivirkningerne ved lavdosisbehandlingen er meget lettere end ved højdosisbehandlingen. Således er hårtabet mindre, neglene falder sjældent af, og også de øvrige nævnte bivirkninger er meget mindre eller ses slet ikke.

Når helkropselektronbehandlingen er afsluttet henvises man tilbage til sin sædvanlige hudafdeling. Det vil oftest være nødvendigt at der gives en eller anden form for vedligeholdelsesbehandling efter strålebehandlingens afslutning, for at effekten skal holde længst muligt. Den videre behandling foregår på hudafdelingen.

Henvendelse

Hvis du har spørsmål i relation til din strålebehanling kan du kontakte personalet ved dit behandlingsapparat mandag-fredag mellem 8.30-15.45. Telefonnummeret fremgår af din mødeseddel. I weekenden kan du kontakte os på 35 45 11 31.

I akutte situationer relateret til din strålebehandling kan du weekends, helligdage og på hverdage efter 15.45 henvende dig på 35 45 35 45 - bed om onkologisk visitation.
Her vil du komme til at tale med en sygeplejerske. Hvis du i dit forløb i Strålebehandling, klinik 3981 har oplevelser, som du ikke finder tilfredsstillende eller har forslag til forbedringer, opfordrer vi dig til, at rette henvendelse til personalet ved dit behandlingsapparat.

Redaktør