Håndtering af kuffertsug i hjemmet

Heri findes information om håndtering af kuffertsug i hjemmet.

I denne pjece finder du information om, hvordan man håndterer kuffertsug derhjemme.

Inden brug

Kom lidt vand i bunden af beholderen, så sekret ikke sætter sig fast i bunden. Skyl sugeslangen igennem med vand hver gang suget benyttes.

Daglig rengøring af sugeglasset

Sugeglasset skal rengøres mindst én gang om dagen.
Slange og studser kasseres og nye sættes på efter rengøring. Selve sugekateter kasseres efter hver sugning.

Sekretet tømmes ud i toilettet. Beholderen skylles i lunken vand som igen hældes ud i toilettet.
Låg og sugeglas vaskes indvendigt og udvendigt med børste og varmt vand tilsat opvaskemiddel. Køb en opvaskebørste som kun bruges til dette.
Efter rengøring skoldes opvaskebørsten og stilles med børstehovedet opad, så den tørrer mellem hver brug.

Beskyttelsesfilter

Sugeglasset skal tømmes når glasset højst er halvt fuld. Hvis der kommer for meget i beholderen eller den vælter kan der komme tilbage løb ind i de indre dele af suget, som nemt bliver ødelagt.
Hvis filtret bliver vådt for eksempel ved tilbageløb skal det skiftes.
Filtret er en sikkerhedsforanstaltning mod forurening af sugets indre dele.

Udlevering af forbrugsvarer til sug

Den gennemsigtige slange og de hvide sug udleveres i sengeafsnittet eller i Øre-, Næse og Halskirurgi, klinik 7046 på Rigshospitalet.
Filtrene på suget skal skiftes hver 3 mdr.(nye fås i sengeafsnittet)

Kuffertsug som ikke benyttes mere rengøres og bortskaffes på korrekt vis som elektronikskrot.

Redaktør