Håndsved og rødmen - behandling

Behandling af håndsved og rødmen foregår ved at den nervetråd, der kaldes grænsestrengen, skæres over.

Kort om behandlingen 

Behandling af håndsved og rødmen foregår ved at den nervetråd, der kaldes grænsestrengen, skæres over. Det sker ved hjælp af kikkertteknik igennem begge armhuler. 

Risiko ved behandlingen 

Behandling kan give dig øget svedtendens andre steder på kroppen. 

Ganske få patienter (omkring 2 %) får et hul på lungen i forbindelse med operationen. Det kan medføre en hel eller delvis sammenklapning af lungen, som ikke folder sig ud som ventet.  Denne komplikation behandles med kortvarig anlæggelse af et dræn til lungehulen, og vil typisk forlænge indlæggelsen med 1-2 dage. Hos ca. 1-2 % optræder et Horner’s syndrom, der består af let hængende øjenlåg og en mindre pupil. Det kan være en forbigående eller blivende gene.

Forberedelser inden du møder på hospitalet 

Noget medicin kan betyde, at din operation bliver udsat

Det er vigtigt, at du læser pjecen ”Vigtig information om medicin og kosttilskud”. Din operation kan blive udsat, hvis du har taget medicin, der påvirker dit blods evne til at størkne.

Du skal gå i bad

Inden din operation skal du tage et bad og tage rent tøj på hjemmefra.

Du skal faste og tørste inden operationen

Det vil sige: 

  • 6 timer før din behandling skal du stoppe med at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller.
  • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te. 
  • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker 1-2 glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed, både før og efter operationen. 
  • 2 timer før skal du stoppe med at ryge, da rygning giver mavesyre.

Operationen

Du bliver fuldt bedøvet

Du bliver fuldt bedøvet, så du ikke er vågen under operationen. 
Ved hjælp af kikkertteknik går kirurgen ind igennem begge armhuler og skærer grænsestrengen over. Grænsestrengen sidder inde i brystkassen tæt på rygsøjlen. Operationen udføres først på den ene side og dernæst på den anden. For at komme ind til grænsestrengen er det nødvendigt at lave et hul i lungehinden så lungen kortvarigt falder sammen. 
Du er på operationsstuen i ca. 1½ time. Selve operationen varer ca. 20 minutter.
 

Vi observerer dig 

Efter operationen bliver du kørt tilbage til sengeafsnittet, hvor du bliver modtaget af en sygeplejerske, der observerer og plejer dig, indtil du er klar til at tage hjem. Kirurgen vil også se til dig efter operationen.

Sig til, hvis du har smerter

De første par timer efter operationen er der stadig virkning af bedøvelsen. Det er naturligvis vigtigt, at du tager evt. vanlig medicin, men på sengeafsnittet kan du få ekstra smertestillende, hvis du har behov for det. 

Udskrivelse

Inden du kan gå hjem, skal du have taget et røntgenbillede af din brystkasse. Du kan gå hjem, hvis billedet viser, at dine lunger er fint foldet ud og når du i øvrigt, i samarbejde med personalet, vurderer, at du er klar til det. De fleste bliver udskrevet i løbet af aftenen på operationsdagen.  

Hjemme igen 

Bilkørsel

Du må ikke selv køre bil hjem de første 24 timer efter fuld bedøvelse. 

Du må ikke være alene

Vi anbefaler, at du efter udskrivelsen er sammen med en anden voksen indtil næste morgen.  

Smertebehandling

Når du kommer hjem, kan det være nødvendigt at fortsætte med ekstra smertestillende medicin efter aftale med den læge, der har behandlet dig. 

Efter din udskrivelse

Efter du er udskrevet, kan du kan du genoptage vanlige aktiviteter, herunder arbejde efter 2-3 døgn.  Efter operationen anbefaler vi, at du undgår ekstrem fysisk aktivitet, eller tunge løft den følgende uge. 

Du kan gå i bad efter 24 timer

Hvis såret er tørt, må du gå i almindeligt brusebad 24 timer efter operationen. Det er vigtigt, at såret holdes tørt og rent. 

Kontakt din læge

Trådene skal fjernes hos din egen læge. Når du udskrives fra hospitalet, fortæller vi dig, hvornår de skal fjernes. Hvis såret er tørt, må du gå i almindeligt brusebad 24 timer efter operationen. Det er vigtigt, at såret holdes rent og tørt.

Hvis der opstår feber, kraftig rødme, hævelse, gult pus, røde striber omkring operationssåret eller tiltagende smerter, skal du kontakte din egen læge eller ringe 1813. 

Redaktør