Guillain-Barré syndrom (GBS, AIDP)

Information om sygdommen Guillain-Barré syndrom, samt behandling og prognose for sygdommen.

Guillain-Barré syndrom (GBS) kaldes ofte også AIDP (Akut Inflammatorisk Demyeliniserende Polyneuropati)

Hvad er Guillain-Barré syndrom?

Det er en akut opstået betændelse i de perifere nerver, dvs. de nervetråde, der er uden for hjernen og rygmarven.

Sygdommen starter oftest med føleforstyrrelser, smerter og lammelser af benene. Det breder sig opad i løbet af nogle dage og kan i værste fald nå op til ansigtet. I så fald vil også vejrtrækningsmuskulaturen kunne blive påvirket.

Hvordan stilles diagnosen Guillain-Barré?

Meget ofte er patientens symptomer og neurologens undersøgelse af patienten nok til at give mistanke om diagnosen. Neurologen finder lammelse af musklerne og at senereflekserne (eks. knæreflekserne) mangler.

For at sikre diagnosen er det nødvendigt at foretage en lumbalpunktur. Man finder typisk forhøjet æggehvidestof i rygmarvsvæsken og man sikrer sig, at der ikke er tegn til infektion. Hvis lumbalpunkturen tages tidligt i forløbet, kan de typiske forandringer dog mangle.

Der vil også blive foretaget neurofysiologisk undersøgelse af nerver og muskler.

Årsagen til Guillain-Barré

Årsagen til Guillain-Barré syndrom er ikke kendt. Hos mange opstår sygdommen 2-3 uger efter influenza eller en maveinfektion. Sygdommen smitter ikke.

Udvikling af Guillain-Barré syndrom er uafhængig af alder og køn. Man mener, at
sygdommen skyldes en såkaldt autoimmun reaktion, dvs. en reaktion hvor patientens eget forsvarssystem angriber nervernes isoleringsmateriale. Dette medfører muskellammelsen og føleforstyrrelserne.

Behandling af Guillain-Barré

Sygdommens udvikling kan ofte bremses ved at give immunoglobulin behandling (IVIG) tidligt i forløbet. Det gives som ”drop” en gang om dagen i 5 dage.

Fordi udviklingen i de tidlige stadier er uforudsigelig, kan det blive nødvendigt midlertidigt at overflytte patienten til intensiv afdeling.

Hvis de muskler, der anvendes til vejrtrækning, påvirkes, kan det være nødvendigt med respiratorbehandling.

Der opstartes med det samme fysioterapi. Efter at sygdommen er ”brændt ud” vil der ofte være behov for genoptræning ved fysioterapeut og ergoterapeut. Genoptræningen kan tage måneder.

Prognose

Sygdommen ”brænder” sædvanligvis ud af sig selv. Selvom de fleste patienter kommer sig, kan dette dog tage mange måneder og nogle bliver ved med at have funktionsnedsættelser af forskellig grad. Dødsfald er meget sjældent.

Redaktør