Graviditetsundersøgelser - værd at vide

Ved graviditetsundersøgelser i Enheden for Gentagne Graviditetstab, er der begreber og definitioner, der er værd at vide.

Denne folder er skrevet til dig, der skal til undersøgelser i Enheden for Gentagne Graviditetstab.

Folderen skulle gerne give dig en introduktion til de vigtigste begreber og definitioner, som vi bruger i forbindelse med dine graviditetsundersøgelser.

I Enheden for Gentagne Graviditetstab skelnes der mellem:

  • Primær abortus habitualis: Kvinden har aborteret ufrivilligt mindst tre gange og har ikke født tidligere.
  • Sekundær abortus habitualis: Kvinden har født og efterfølgende aborteret mindst tre på hinanden følgende gange.
  • Gentagne senaborter: Kvinden har aborteret to eller flere gange efter 22. uge.

Hvad betyder abortus habitualis?

Abortus habitualis er den latinske betegnelse for gentagne ufrivillige aborter. Navnet bruges lægefagligt om den tilstand, hvor en kvinde har oplevet at abortere ufrivilligt, gentagne gange. Det er ca. 1 % af alle kvinder, der ønsker at få børn, som oplever at abortere ufrivilligt gentagne gange. Abortus Habitualis defineres som mindst tre på hinanden følgende aborter før 22. graviditetsuge.

Hvad er en spontan abort?

I gynækologien tales om forskellige former for aborter. I Enheden for Gentagne Graviditetstab er vi meget interesseret i, hvordan dine tidligere graviditetstab og graviditeter har været.

Her er nogle begreber, der benyttes i forbindelse med graviditetstab

Spontan abort

Kvinden har frisk blødning fra skeden, og ved ultralydsskanning ses rester af et foster, der er gået til grunde eller moderkagevæv i livmoderen.

Missed abortion

Kvinden har ingen/svag blødning, og ved ultralydsskanning ses et foster, der er gået til grunde i livmoderen.

Bligthed ovum

Kvinden har ingen/svag blødning, og ved ultralydsskanning ses en tom sæk uden fosteranlæg.

I Enheden for Gentagne Graviditeter omtaler vi disse begreber som spontan abort.

Du kan også støde på ord som

Biokemisk graviditet:

En hormonelt påvist graviditet (graviditetshormon målt i urin eller blod), der afsluttes inden mulighed for påvisning af graviditet ved ultralydskanning

Ekstrauterin graviditet

En graviditet uden for livmoderen, som regel i æggelederen. Der vil være en positiv graviditetstest, hvor værdien ofte ikke stiger som forventet.

Graviditetstest og måling af hCG – hvad er det?

En graviditetstet er måling af hCG, som kan måles i urinen og i blodet. HCG står for Humant Chorion Gonadotropin. Det er et proteinstof, der dannes i moderkagen i forbindelse med opbygning af en graviditet.

I Enheden for Gentagne Graviditetstab måler vi hCG i blodet flere gange frem til 7. graviditetsuge. Faldende eller stagnerende hCG værdi i blodet er tegn på, at graviditeten ikke udvikler sig som forventet. Vi følger med blodprøver til hCG værdien er negativ.

Hvad sker der, hvis jeg bløder under graviditeten?

Op til 25% af alle gravide oplever at bløde lidt i den tidlige graviditet. Hos kvinder med gentagne graviditetstab ses blødning endnu hyppigere. Det er en af de klassiske graviditetskomplikationer, der som oftest er ganske harmløs.

Hvis du oplever at bløde, er du velkommen til at kontakte Enheden for Gentagne Graviditetstab med henblik på en eventuel ekstra kontrol, der måske kan give dig vished om, hvad der sker. I den tidlige graviditet frem til 6. graviditetsuge, vil der blive taget en ekstra blodprøve med henblik på hCG. Efter 6. graviditetsuge vil kontrollen være en ultralyds-skanning.

Hvad er en ultralydsskanning?

En ultralydsskanning er en undersøgelsesteknik, som består af lydbølger, der ikke kan høres med det menneskelige øre, som sendes ind i kroppen og reflekteres af kroppens væv. Via lydbølgerne kan en computer så optegne et billed af fx livmoderen, fosteret og moderkage.

Ultralydsskanning kan foregå gennem skeden (vaginalt) eller på maven (abdominalt). Begge metoder er ufarlige.

Ultralyd er en effektiv metode til at se:

  • Gestationssækken (graviditetssækken): mørkt område med en lys ring omkring. Kan cirka ses fra graviditetsuge 5+.
  • Blommesækken: En cirkelformet udposning på navlesnoren, det første synlige indhold i gestationssækken.
  • Et fosterekko: fosteret beliggende i relation til blommesækken. Kan ses fra graviditetsuge 6+
  • Fosterets hjerteaktivitet: kan forventes at ses efter graviditetsuge 6+2
  • Blodansamling (hæmatom)

Når du bliver ultralydsskannet, vil vi samtidig frem til 14. graviditetsuge måle fosterets længde CRL (crown rump lenght). Efter 14. graviditetsuge vil CRL ikke længere blive målt, men vi måler diameteren af kraniet BPD (biparietal diameter).

Redaktør