Graviditet udenfor livmoderen - operation

Information om operationen ved graviditet udenfor livmoderen samt tiden efter.

Velkommen i Afdeling for Kvindesygdomme

Når man skal indlægges, dukker der ofte mange tanker, følelser og spørgsmål op. Med denne folder vil vi give dig svar på nogle af de spørgsmål, du sikkert har inden operationen. Afdelingens personale vil naturligvis også fortælle dig om den behandling, du skal have og svare på dine spørgsmål.

Ved en kikkertoperation er der kun behov for en kort indlæggelse. En forbedret kvalme- og smertebehandling, tidlig fødeindtagelse efter operationen og det at komme hurtigt op og i gang igen er væsentligt for, at du hurtigt genvinder dine kræfter og energi.

Hvad er en graviditet udenfor livmoderen?

Det har ikke været muligt at påvise graviditet inden i livmoderen. Graviditetshormonet er oftest let stigende eller uændret, og vi har muligvis ved ultralydscanning fået mistanke om en graviditet udenfor livmoderen – i de fleste tilfælde i den ene æggeleder.

Illustration af livmoderen, æggeledere, æggestokke, livmoderhalsen og skeden.

Operationen

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Der lægges et lille snit i navlen samt et til tre små snit nedad til på maven, hvor instrumenterne indføres. Under operationen pustes maven op med luft, så organerne kan overskues. Hvis graviditeten sidder i den ene æggeleder, vil vi under operationen vurdere, om det er muligt at bevare æggelederen og kun fjerne graviditeten, eller om æggelederen må fjernes. Lægen vil inden operationen informere dig nærmere om dette.

Under operationen kan det hos enkelte patienter blive nødvendigt at ændre operationen til en almindelig operation gennem et snit på maven. Dette kan skyldes sammenvoksninger, blødning eller lignende, som gør en kikkertoperation vanskelig. Sårene i huden syes med en tråd, der forsvinder af sig selv.

Hvis der fjernes væv ved operationen, bliver det mikroskopisk undersøgt. Inden du udskrives, aftaler personalet med dig, hvornår og hvordan du får svar på den eventuelle undersøgelse.

Kan der opstå komplikationer?

Ved en operation er der altid en lille risiko for komplikationer. De er heldigvis oftest forbigående. En del patienter får forbigående smerter i højre skulder efter en kikkertoperation. Dette skyldes rester af den luft, der blev pustet ind i maven under operationen.

Enkelte patienter kan få let temperaturforhøjelse, blodansamling i operationssårene, betændelse i såret, blære- eller lungebetændelse, behov for blodtransfusion pga. blødning ved operationen eller blødning efter operationen, som gør, at det er nødvendigt at operere igen. I meget sjældne tilfælde kan der under operationen ske skade på det omkringliggende væv.

Efter operationen

Efter operationen bliver du kørt til en opvågningsafdeling, hvor specialuddannet personale tager sig af dig og observerer dig i de første timer efter operationen. Du bliver kørt tilbage på afdelingen efter 1-2 timer.

Vil jeg få smerter og kvalme?

Efter en kikkertoperation har man oftest færre smerter end efter en almindelig operation. Vi forsøger at gøre dig så smerte- og kvalmefri som muligt. Når du ikke har ondt eller har kvalme, kan du hurtigere komme ud af sengen og begynde at spise og drikke.

Har du brug for mere smertestillende medicin, må du endelig sige til. Du bliver ikke afhængig af medicinen i den korte periode, hvor du har brug for den.

Hvornår må jeg komme op efter operationen?

Vi forventer, at du kommer op at sidde og ud at gå allerede få timer efter operationen.

Hvornår må jeg spise og drikke efter operationen?

Du må spise og drikke lige efter operationen. Du bør drikke mindst 1½ liter på operationsdagen, for at du hurtigere kommer til kræfter.

Hvornår kan jeg udskrives?

Du kan udskrives samme aften eller næste dag. Efter operationen bliver du informeret af en læge, og I planlægger i fællesskab din udskrivelse. Sygeplejersken fjerner forbindingen og ser til sårene.

Hvis du har behov for det, vil du fortsat få tilbudt smertestillende medicin. Du bliver informeret om forholdsregler og brug af evt. smertestillende medicin.

Har du brug for en sygemelding, vil du få den udleveret ved udskrivelsen. Sygemeldingen vil oftest være på en uge.

Efter udskrivelsen

Hvis æggelederen er bevaret, vil vi efterfølgende holde øje med mængden af graviditetshormon i dit blod for at sikre, at graviditetshormonet falder, som det skal. I de fleste tilfælde drejer det sig om 1-3 blodprøver med en uges mellemrum.

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem?

Du kan forvente, at der går nogle dage, inden du helt har genvundet dine kræfter og din energi. Almindelig motion såsom gåture, løb og cykling, må du begynde med straks efter udskrivelsen. Der er ingen faste regler for, hvad du må løfte efter en kikkertoperation, men får du smerter, bør du være lidt forsigtig de første dage. Du må svømme og tage karbad, når sårene er helede.

Bløder jeg fra skeden?

Slimhinden inden i livmoderen har været fortykket – også selvom graviditeten sad udenfor livmoderen. Efter operationen vil slimhinden derfor afstødes ligesom ved menstruation. Det er normalt, at du bløder i 1-2 uger efter operationen.

Hvornår kan jeg genoptage seksuallivet og igen forsøge at blive gravid?

Vi anbefaler, at du venter med at have samleje til 2 uger efter operationen for at undgå at få smerter. Du kan igen prøve at blive gravid, når du har haft 1-2 menstruationer.

Hvad gør jeg, hvis der opstår problemer eller spørgsmål efter udskrivelsen?

Du bør søge læge, hvis du får tiltagende smerter, feber eller tegn på betændelse i operationssåret (rødme, varme, ømhed og hævelse).

Du er i den første tid efter operationen velkommen til at ringe til Kvindesygdomme, akutmodtagelse 5032, hvis der opstår problemer. Vi er her hele døgnet.

Redaktør