Graviditet, fødsel og barsel på Rigshospitalet

Information om graviditet og fødsel på Rigshospitalet, og efterfølgende barsel.

Med denne pjece vil vi give jer information om vores tilbud til gravide, fødende og barslende. Vi er glade for, at I har valgt Rigshospitalet som fødested – og vi håber, at I får et rigtig godt forløb hos os

Konsultationer hos jordemoderen

Du kan gå til jordemoder alene eller sammen med din partner. Jordemoderen følger barnets udvikling, og I har mulighed for at tale om de fysiske og psykiske forandringer, man gennemlever som gravid, om hvordan du kan forberede
dig til fødslen samt om amning, kost, rygning, arbejde, motion mm. Vi tilbyder dig 4-6 konsultationer hos jordemoderen. Jordemoderkonsultationerne varer ca. 30 min.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt ikke ændrer din jordemodertid, da tiderne er placeret efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Desuden kan det betyde, at en ny tid vil ligge noget senere end den første tid, du fik. Herudover kan det få den konsekvens, at du ikke kan få tid hos din egen jordemoder.

Adressen på jordemoderkonsultationen fremgår af dit indkaldelsesbrev.

Konsultationer hos din læge

Du tilbydes i alt 3 konsultationer hos din egen læge i graviditeten. Du skal selv bestille tid.

Tilbud om skanninger

Alle gravide får tilbudt to skanninger af fostret:

 • I uge 11-13 tilbyder vi en skanning, hvor man undersøger om der er liv, om der er et eller flere fostre og man fastsætter dato for forventet fødsel. Hvis den gravide ønsker det, laves endvidere risikovurdering ved nakkefoldskanning og doubletest blodprøve. Blodprøven skal tages senest 2 dage inden skanningen.
 • I uge 19-20 tilbyder vi en skanning, hvor vi undersøger for misdannelser hos fostret. Tid og information herom gives ved første skanning.

Såfremt du ikke har fået tid til skanning for misdannelser i 20. uge kan denne bestilles på telefon 35 45 40 02. Du kan finde nærmere information om skanninger på www.rigshospitalet.dk/gravid. På www.regionh.dk/nakkefold kan du bestille tid til nakkefoldskanning online.

Konsultation hos fødselslæge

Nogle gravide skal også til konsultation hos en fødselslæge – for eksempel ved sygdom, der kan påvirke mor eller barn i graviditeten. Lægekonsultationerne foregår i Graviditetsundersøgelser, klinik 4002, i stueetagen i opgang 4.

Ved alle konsultationer

Du skal medbringe din vandrejournal ved alle besøg hos jordemoderen og lægen.

Kost og motion

Vi anbefaler, at du følger de 8 kostråd:

 • Spis frugt og grønt
 • Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen - se www.sst.dk
 • Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag
 • Spar på sukker, især sodavand, slik og kager
 • Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød
 • Spis varieret og sluk tørsten i vand
 • Vær moderat fysisk aktiv i mindst 30 min. om dagen.

Moderat fysisk aktivitet vil sige, at du bevæger dig i et tempo, så du bliver let forpustet. Belastningen skal ikke i yderkanten af din ydeevne. Moderat aktivitet kan fx være:

 • En rask gåtur
 • En cykeltur
 • Havearbejde
 • Svømning
 • Styrketræning

Vitaminer og jern

Vi anbefaler:

 • 400 mikrogram folsyre dagligt 12 uger ind i graviditeten
 • 10 mikrogram D-vitamin dagligt gennem hele graviditeten
 • 40-50 mg jern dagligt fra graviditetsuge 10
 • ½ liter mælkeprodukt om dagen eller tilskud af kalk.

Læs mere om kost og motion i Sundhedsstyrelsens pjece ”Sunde vaner før, under og efter graviditet” – find linket på vores hjemmeside: www.rigshospitalet.dk/gravid.

Graviditetssukkersyge

Du vil blive tilbudt undersøgelse for graviditetssukkersyge, hvis:

 • Du har sukker i urinen (det undersøges hos din jordemoder).
 • Du tidligere har haft graviditets-sukkersyge.
 • Du har et BMI over 27 (beregnet ud fra din vægt før graviditeten).
 • Dine egne børn, søskende, forældre eller bedsteforældre har type 1 eller 2 diabetes.
 • Du tidligere har født et barn, der vejer over 4500 g.

Undersøgelsen foregår oftest omkring uge 24-28. Et mindre antal gravide tilbydes dog en tidlig undersøgelse for graviditetssukkersyge før uge 20. Du vil få en tid i Graviditetundersøgelser, klinik 4002. Du møder fastende fra morgenstunden, hvorefter du vil få en sukkeropløsning, du skal drikke. Efter ca. 2 timer, vil vi måle dit blodsukker. Du får resultatet med det samme.

Informationsmøde for gravide

Rigshospitalet tilbyder online fødselsforberedelse. På vores hjemmeside kan du finde forskellige videoer, blandt andet om fødslen og tiden efter fødslen. Videoerne er tilgængelige for alle gravide og deres partner/ledsager og der kræves derfor ikke tilmelding. Se mere på vores hjemmeside:
www.rigshospitalet.dk/gravid
.

Ammekonsultation for gravide

Ammekonsultation er et samtaletilbud til gravide med det formål at forebygge komplikationer i forbindelse med amning.
Ammekonsultationen tilbydes kvinder med:

 • Brystreduktion og andre brystoperationer
 • Tidligere komplicerede ammeforløb
 • Kvinder, der er i tvivl, om de ønsker at amme eller har andre bekymringer i forhold til amning.

Gravide med BMI over 30

Vi tilbyder konsultation for gravide med BMI over 30.

Ved konsultationen vil der være fokus på at begrænse vægtøgningen under din graviditet, og således nedsætte risikoen for svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge og kejsersnit. Desuden er det en mulighed for at bryde gamle vaner, og dermed bedre chancen for vægttab efter endt graviditet.

Blodtypen Rhesus negativ

Hvis din blodtype er Rhesus negativ, vil din egen læge i ca. uge 25 tage en blodtype på dig, som viser blodtypen på det barn, du venter. Lidt over halvdelen af Rhesus negative kvinder venter et Rhesus positivt barn. Der er en meget lille risiko for, at der i graviditeten sker en sammenblanding af dit og barnets blod, hvilket i meget sjældne tilfælde kan give nogle komplikationer for barnet. For at forebygge dette anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du vaccineres (indsprøjtning med anti-D) både i graviditeten i uge 29 og lige umiddelbart efter fødslen. Din jordemoder sørger for, at du får ndsprøjtningen.

Ved problemer i graviditeten

Før uge 20:

Har du akutte problemer i graviditeten før uge 20, skal du henvende dig til akuttelefonen på 1813, som vil hjælpe dig med at få tid til akut kontrol. Ved problemer før uge 20, skal du ikke altid behandles på det hospital, hvor du skal føde.

Efter uge 20:

Hvis du er i fødsel (veer, vandafgang) og ønsker at komme i kontakt med fødegangen, skal du ringe til vores akutjordemoder på telefon 35 45 96 30. Ved akut opståede spørgsmål/problemer i graviditeten (eksempelvis vedvarende kløe over hele kroppen, blødning, mindre liv) skal du ringe til Fødemodtagelsen til vores akutjordemoder på telefon 35 45 96 30. Telefonen er åben hele døgnet.

Efter uge 24:

Kan du forvente at mærke liv hver dag. Hvis du mærker færre fosterbevægelser, end du plejer, skal du ringe til vores akutjordemoder på telefon 35 45 96 30

Husk vandrejournalen ved alle henvendelser.

Fødslen

Når du skal føde, foregår det på Fødegangen, Fødeklinikken eller hjemme. Fødemodtagelsen for Fødegangen og Fødeklinikken finder du i opgang 4 på 2. sal (afsnit 4023), telefon 35 45 96 30. Efter kl. 22 er der indgang via hovedindgangen. Vi kan ikke tilbyde gratis parkering, men der er mulighed for at benytte parkometer eller købe p-billet i hospitalets kiosk.

Når du får veer eller, hvis vandet går, bedes du ringe til jordemoderen på fødemodtagelsen på telefon 35 45 96 30. Sammen vil I finde ud af, om du skal komme ind på afdelingen. Skal du føde hjemme, henvender du dig på samme nummer og aftaler med jordemoderen, om det er tid at sende en jordemoder ud.

På Fødemodtagelsen vil jordemoderen undersøge dig og tale med dig og evt. ledsager om det, der skal ske, og om dine behov og ønsker. Skal din fødsel sættes i gang, foregår dette på Igangsættelse af fødsler, klinik 4022, tlf: 35 45 40 22.

Du skal til fødsel huske at medbringe:

 • Vandrejournal
 • Morgenkåbe eller lignende
 • Hjemmesko
 • Tøj, som du kan bevæge dig i, både under fødslen samt ved barselopholdet
 • Toiletsager
 • Tøj til den nyfødte
 • Autostol, som du skal bruge, når du skal hjem fra hospitalet.

Barsel

Nedenfor beskrives de forskellige barseltilbud efter fødslen. Vores barselstilbud afhænger af om graviditeten og fødslen har været ukompliceret.

Hjemmefødsel

Har I født hjemme, er der tilbud om et besøg i hjemmet dagen efter fødslen. På tredjedagen efter fødslen tilbydes I et besøg i Efterfødselsklinik 7044. Ved dette besøg taler I med en jordemoder om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Der tilbydes PKU og hørescreening på barnet. Bor I mere end 15 km fra Rigshospitalet, får I tilbudt besøg i Efterfødselsklinik 7044 dagen efter og på 3. dagen efter fødslen.

Ambulant fødsel

Alle kvinder, som er sunde og raske, som føder uden komplikationer og føder et barn, som ikke har behov for pleje og behandling på hospitalet efter fødslen, føder ambulant. Ved en ambulant fødsel kan I blive på fødeafdelingen i ca. 4 timer efter fødslen, og derefter tager I hjem. 

Tilbud til førstegangsfødende
Efter ambulant fødsel, er der tilbud om et besøg i hjemmet dagen efter fødslen. På tredjedagen efter fødslen tilbydes I et besøg i Efterfødselsklinik 1002. Ved dette besøg taler I med en jordemoder om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Der tilbydes PKU og hørescreening på barnet. Bor I mere end 15 km fra Rigshospitalet, får I tilbudt besøg i Efterfødselsklinik 7044 dagen efter og på tredjedagen efter fødslen.

Tilbud til flergangsfødende
Efter ambulant fødsel, bliver I ringet op af en jordemoder dagen efter fødslen. Her høres til hvordan det går med mor, barn og familien, og hvis I ønsker det aftales en tid i Efterfødselsklinik 7044 på tredjedagen efter fødslen. Ved dette
besøg taler I med en jordemoder om amning, trivsel, gulsot mv. Der tilbydes PKU og hørescreening på barnet.

Barselsophold på en af Rigshospitalets barselsafdelinger

Hvis der har været komplikationer under graviditeten eller under fødslen, eller hvis der er andre forhold, der gør, at der er brug for indlæggelse, bliver barslen på et af vores sengeafsnit for Barsel, afsnit 4021 eller afsnit 5033/34.

Undersøgelser efter fødslen

Jordemoderen undersøger barnet umiddelbart efter fødslen. Herudover tilbydes alle børn født i Danmark høreundersøgelse og en blodprøve fra barnets hæl. Blodprøven er en såkaldt PKUprøve, som er en undersøgelse af flere forskellige sjældne stofskiftesygdomme bl.a. fenylketonuri (PhenylKetonUria) og myxødem.

Inden I tager hjem, laver vi en aftale om, hvornår blodprøven skal tages (mellem 48-72 timer efter fødslen). Hørescreeningen kan foretages fra 3. dagen efter fødslen og frem til barnet er 2 måneder gammel, det er bedst inden barnet er 14 dage gammelt. Tid til hørescreening bestilles på tlf.: 35 45 37 75 og foretages i Efterfødselsklinik 7044.

Efterfødselsklinik 1002 og barselstelefon.

Efter udskrivelse har I mulighed for henvendelse op til 7 dage efter fødslen, derefter henvendelse til sundhedsplejerske eller egen læge. Når I har haft besøg af sundhedsplejerske, kan denne også kontaktes.

 • Barselstelefon 21 60 56 84 kl. 10.00 - 19.00
 • Barselstelefon 21 60 87 41 kl. 20.00 - 07.00

Besøg

Det er vigtigt, at de nybagte familier ikke oplever mere uro end højst nødvendigt, så der er tid og ro til at få vejledning og få besvaret evt. spørgsmål. Vi anbefaler derfor, at I ikke har for mange besøgende, mens I er indlagt.

Der er fri besøgstid, men vi opfordrer til at tage hensyn til andre indlagte, så både dit eget og andres behov for hvile og ro bliver tilgodeset. Der er mulighed for at sidde i bestemte områder med besøgende. Læs mere om dette i velkomstpjecen på dit afsnit. Vi henstiller til at der er ro på stuen efter kl. 21:00.

Efter udskrivelsen

Inden for den første uge efter fødslen er I altid velkomne til at ringe til barselstelefonen eller det afsnit, I har været indlagt på, hvis I har spørgsmål - fx i forhold til amning og barnets trivsel.

Hvis I efter udskrivelsen har spørgsmål til fødselsforløbet, er I altid velkomne til at kontakte Fødegang 4023. Selv efter lang tid kan vi sørge for, at I kan komme i kontakt med den jordemoder, der hjalp jer under fødslen. Det vil desuden være muligt for jer at booke tid til en samtale hos en jordemoder med speciale i efterfødselssamtaler.

I kan også finde uddybende information på Rigshospitalets hjemmeside:
www.rigshospitalet.dk/gravid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Sundhedsplejerske

Hvis vi har fået dit samtykke, vil vi automatisk give besked til sundhedsplejersken, som derefter vil tage kontakt til jer inden for få dage.

Kontaktadresser og telefonnumre på sundhedsplejersker i Københavns kommune, kan I finde via linket: www.kk.dk/sundhedsplejen. Bor du i en anden kommune kan du finde din sundhedsplejerske på din kommunes hjemmeside.

Konsultationer hos egen læge

5 uger efter fødslen undersøges barnet hos den praktiserende læge.
8 uger efter fødslen undersøges moderen hos den praktiserende læge.


Kontaktoplysninger

Graviditetsundersøgelser, klinik 4002
Opgang 4, stuen
Tidsbestilling eller afbud:
Telefon: 35 45 40 02 kl. 9:00 – 12:00

Gravide med diabetes, klinik 4001 - Afsnit 4001
Opgang 4, stuen
Telefon kontor: 35 45 47 59
Telefon sygepl.: 35 45 95 50 kl. 12:30 – 14:00

Fødegang 4023
Opgang 4, 2. sal
Telefon: 35 45 96 30

Fødeklinikken 4022
Opgang 4, 2. sal

Fødemodtagelse 4023
Opgang 4, 2. sal
Telefon: 35 45 96 30
 

Sårbare gravide og barslende, center 4021 - Afsnit 4021
Opgang 4, 2. sal
Telefon: 35 45 40 21

Barsel, sengeafsnit 5033/5034
Opgang 5, 3. sal
Telefon: 35 45 50 34

Efterfødselsklinik 7044
Opgang 7, 4.sal
Inge Lehmanns Vej 7
2100 København Ø

Barselstelefon
Barselstelefon 21 60 56 84 kl. 10.00 - 19.00
Barselstelefon 21 60 87 41 kl. 20.00 - 07.00

Jordemoderklinik Aldersrogade, afsnit 4621
Aldersrogade 6C, 2. sal
2100 Købehavn Ø
Tidsbestilling eller afbud:
Telefon: 35 45 37 75 kl. 8:30 – 11:00
Jordemoderkonsultation
Telefon: 24 43 02 22 kl. 9:00-11:30

Nyttige links:
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Rigshospitalet:
rigshospitalet.dk/gravid

Faderskab:
personregistrering.dk

Redaktør