Graftektomi - hvis du skal have fjernet en transplanteret nyre (graftektomi)

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Hvorfor fjerne den transplanterede nyre/ nyregraften

Det kan være nødvendigt at fjerne den transplanterede nyre, hvis den ikke fungerer længere, eller hvis der er bivirkninger eller risiko forbundet med at den transplanterede nyre forbliver i din krop. Eller hvis du ønsker/skal skrives op til en fornyet nyretransplantation.

Indlæggelsesdagen

Du skal møde på afdelingen dagen før du skal opereres. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som vil guide dig gennem dagen, gennemgå operationsforløbet med dig, udføre indlæggelsessamtale og besvare eventuelle spørgsmål.

 • Du skal have optaget journal af en læge, som vil informere nærmere om operationen
 • Efter den lægelige vurdering skal du eventuelt have taget et hjertekardiogram og røntgenbillede af lungerne.
 • Du skal have taget blodprøver samt eventuelt aflevere en urinprøve.
 • Du skal tale med lægen, som skal bedøve dig, og vedkommende vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet og smertedækket.
 • Du får taget mål til støttestrømper, som du skal anvende under og efter operationen, for at stimulere kredsløbet, og mindske risikoen for en eventuel blodprop i benene.
 • Du vil få udleveret en PEP fløjte, som skal benyttes efter operationen – brug af fløjten kan minimere risikoen for lungebetændelse efter operationen.
 • Du skal tale med kirurgen, som skal operere dig (eventuelt en stedfortræder). Den sidste hverdag inden operationen sikrer lægen sig, at alt er i orden, og markerermed et kryds på din mave, hvor den transplanterede nyre/nyregraften skal fjernes. Du skal desuden tage stilling til eventuel blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • Aftenen inden operationen vil en sygeplejerske give dig en blodfortyndende sprøjte og vise dig, hvor du eventuelt skal fjerne hår på maven. Det er vigtigt, at der ikke er hår der, hvor du skal opereres, da det kan øge infektionsrisikoen (se illustration på næste side).
 • Du må ikke spise fast føde eller indtage mælkeprodukter fra kl. 02 på operationsdagen.
 • Du må heller ikke indtage pastiller, bolcher eller tyggegummi. Du må dog gerne drikke 1-2 glas vand, saft, the eller kaffe (uden mælk) indtil 2 timer før bedøvelsen.
 • Husk at medbringe din vanlige medicin i afdelingen.

Hvis du får fast blodfortyndende medicin vil du formentlig skulle holde en pause med dette inden operationen, mens du eventuelt behandles med anden blodfortyndende medicin i sengeafsnittet – det tager lægen stilling til ved indlæggelsen eller lægen i klinikken. Hvis du har diabetes vil lægen tage stilling til dette i forhold til operationen.

Du er velkommen til at tage hjem og sove og møde ind på afdelingen på operationsdagen kl. 6.30. Hvis du vælger at sove hjemme, er det vigtigt du har været i bad samme morgen.
Hvis du overnatter i afdelingen skal du tage et bad aftenen før operationen.

Du skal barbere dig fra underkanten af ribbenene og ned til skambenet/kønsbenet – se illustrationen.

Billeder viser, at du skal barbere underkanten af ribbenene og ned til kønsbenet

Operationsdagen

 • Du vil blive vækket ca. kl. 6, hvor du får målt blodtryk, puls, iltmætning og temperatur
 • Du vil blive tilbudt 2 glas sød saft (hvis du er diabetiker 2 glas kunstigt sødet saft) og eventuelt forebyggende smertestillende eller beroligende medicin, hvis det er det du har aftalt med narkoselægen
 • Herefter skal du have rent patienttøj og støttestrømper på
 • Eventuel makeup og neglelak skal fjernes
 • Dine værdigenstande låses inde i skabet på stuen eller i sengebordet, og nøglen kan afleveres til personalet
 • Portøren vil komme og transportere dig til operationsgangen, når operationsholdet er klar til dig
 • På operationsstuen får du inden bedøvelsen lagt en tynd plastikkanyle (perifert venekateter = pvk) i en blodåre i hånden. I dette gives bedøvende medicin og væske (drop) under operationen.

Operationen varer ca. 4 timer og udføres af nyretransplantationskirurgerne fra Afdeling for Urinvejskirurgi.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver, indtil du er helt vågen, herefter køres du retur til vores sengeafsnit. Det er muligt at modtage besøg på opvågningen, men kun kort og efter aftale med personalet i opvågningsafsnittet.

I forbindelse med operationen er der blevet anlagt forskellige ”slanger” med hver deres funktion:

 • Et tyndt plastikrør (blærekateter) i urinrøret, hvor igennem urin fra blæren løber ud i en pose, hvis du fortsat har urinproduktion
 • En iltslange ved næsen til iltbehandling
 • Eventuelt en tynd plastikslange (dræn) som ligger i maven/bughulen, hvor eventuelt overskydende sekret/væske fra operationsområdet kan løbe ud i en pose ved hjælp af vakuum

Derudover har du en forbinding (plaster) hen over operationssåret.

Mobilisering/aktivitetsplan

Det er væsentligt at komme ud af sengen tidligt efter operationen, gerne samme eftermiddag/aften. Dette vil personalet hjælpe dig med de første
gange. Nedenstående figurer illustrerer de mest hensigtsmæssige metoder til at komme ud af sengen:

Bøj benene og sæt fødderne i madrassen

Bøj benene og sæt fødderne i madrassen.

Rul om på siden, så knæ og skuldre følges ad

Rul om på siden så knæ og skuldre følges ad. Så undgår du at trække i såret

Sæt fra i madrassen med hånd og albue og tag benene ud over sengekanten

Sæt fra i madrassen med hånd og albue og tag benene ud over sengekanten

Støt nu med armene, til du sidder på sengekanten

Stød nu fra med armene til du sidder på sengekanten.

Et godt råd

Øv dig et par gange på teknikken før du er blevet opereret – vi hjælper dig gerne.

Vigtigt

Stå ikke ud af sengen uden hjælp fra personalet første gang efter operationen.

Målet på operationsdagen

Du er ude af sengen i 2 timer, og går to ture á 50 meter.

Målet 1. dag efter operationen

Du er ude af sengen i 6 timer, og går minimum to ture á 100 meter.

Målet 2. dag efter operationen

Du er ude af sengen i 8 timer og går flere ture.

Kost

Sædvanligvis kan du begynde at spise og drikke så snart du er retur i vores sengeafsnit – vær dog opmærksom på eventuel væskerestriktion og/eller kostrestriktioner.
Vi anbefaler, at du får ekstra proteintilskud, gerne flere gange daglig i form af proteindrikke.

Personlig pleje

I den udstrækning du har behov for det, får du hjælp til at blive vasket. Og du får hjælp og instruktion til vask omkring blærekateteret. Forbinding, dræn og drop passer personalet. Alle ”slangerne” fjernes efterhånden, som lægen vurderer, at det er forsvarligt.

Tarmfunktion

De første dage efter operationen vil tarmene typisk gå lidt i stå på grund af bedøvelsen, som er givet i forbindelse med operationen.
Du kan føle dig oppustet og generet af kvalme. Det bedste du kan gøre for at afhjælpe dette er, at komme ud af sengen og gå omkring så meget som muligt.
Tyggegummi og afføringsmiddel – som udleveres i afsnitet - er en del af den faste ”medicin” efter operationen. Du vil desuden få tilbudt medicin mod kvalme, hvis du har behov for det.

Smerter

De første dage efter operationen vil du få fast smertestillende, enten som tabletter og/eller indsprøjtninger. I forbindelse med dine smerter vil du blive
bedt om at score smertefølelsen på en skala fra 1-10. Det er vigtigt, at du fortæller personalet, hvis din smertebehandling ikke føles optimal. Det smertestillende kan ikke fjerne alle smerter fuldstændig, men dine eventuelle
smerter må ikke forhindre dig i mobilisering, hoste osv.

Vejrtrækning/hosteteknik

Du vil formentlig være mere sengeliggende end du plejer i dagene lige efter operationen, og når du ligger ned trækker du ikke vejret så effektivt, som når du sidder og står. Derfor er det vigtigt at du benytter den udleverede PEP-fløjte, som pjecen beskriver. Det er helt normalt, at du har ekstra slim i lungerne efter at have været bedøvet, og det er vigtigt, at du hoster, når du har behov for dette.
Ved at holde på såret, når du hoster, så kan du danne modtryk udefra og samtidig beskytte det ny opererede område. Hvis du ligger ned og hoster, så er det vigtigt, at du bøjer benene, så du bedre kan slappe af i mavemusklerne.

Tråde (suturer)

Tråde efter operationen må først fjernes efter 21 dage grundet nedsat sårheling hos nyrepatienter. Der kan i nogle tilfælde være foretaget sammensyning af såret med tråde, som opløser sig selv, og de skal ikke fjernes.
Du vil ved udskrivelsen blive informeret om, hvilken tråd du er syet med.

Komplikationer

Ved enhver operation er der risiko for komplikationer, hyppigst blødning og/eller infektion.
Blødning under selve operationen vil kirurgerne behandle, og i efterforløbet i sengeafsnittet vil personalet observere eventuel blødning og/eller infektion, og
handle på dette, hvis nødvendigt.
I forbindelse med selve operationen gives forebyggende antibiotika.
Komplikationer til operationen kan desuden være lungebetændelse (pneumoni) og/eller feber og/eller blodprop i lungerne (lungeemboli) eller benene (dyb vene trombose=DVT).
I forbindelse med selv operationen gives forebyggende antibiotika.

Udskrivelse

Du kan forvente at være indlagt i 3 - 6 dage efter operationen.
Inden du forlader afsnittet, aftaler personalet og dig det videre forløb, og hvor og hvornår du eventuelt skal have fjernet tråde.

Levevis efter udskrivelse

 • Du bør undgå tunge løft (over 5 kg) og hårdt fysisk arbejde de første 6 uger efter operationen.
 • Operationssåret behøver ikke forbinding, medmindre såret væsker. Du kan få udleveret plastre fra afdelingen ved udskrivelsen, hvis du ønsker dette.
 • Du kan tage brusebad efter operationen, også selvom trådene ikke er fjernet. Du skal ikke vaske direkte på operationssåret, men blot lade vand og sæbe løbe ned over huden.
 • I området omkring dit operationssår og senere ar, kan der forekomme nedsat følelse eller brændende fornemmelse i huden. Det bedres typisk indenfor det første ½ år.
 • Du vil være træt efter operationen, ofte i op til 6-8 uger, hvilket er helt normalt.
 • Det er vigtigt, at du efter operationen spiser en sund og varieret kost.
 • Du skal sørge for regelmæssig let motion i form af gå- og/eller cykelture og undgå tobak og alkohol, som kan forsinke sårhelingen. Styrketræning af mave- musklerne og mere krævende sportsgrene som tennis, bowling og holdsport anbefaler vi, at du først genoptager efter ca. 3 måneder.
 • Sexlivet kan genoptages når lysten melder sig, og sårsmerterne er minimale.
 • Madlavning, opvask og lettere rengøring kan genoptages straks efter udskrivelse, hvorimod hovedrengøring, støvsugning, havearbejde og stort indkøb bør vente til 6-8 uger efter operationen.
 • Bilkørsel er tilladt efter operationen, men vi anbefaler, at du venter med selv at køre bilen til ca. 14 dage efter udskrivelse, så operationssåret er helet op, og sårsmerterne er minimale.

Infektion efter fjernelse af en transplanteret nyre er ret sjældne.
Hvis der efter udskrivelsen kommer

 • Rødme omkring såret,syningen, arret og/eller
 • Hævelse omkring såret,syningen,arret og/eller
 • Væske fra såret,syningen/arret og/eller
 • Temperatur over 38 grader og/eller
 • Kraftige mavesmerter

så skal du kontakte os.

Kontakt

Er der noget, du er i tvivl om indenfor de første 24 timer – efter udskrivelsen - kan du kontakte sengeafsnittet, som du blev udskrevet fra. Alternativt kan læge i Afdeling for Nyresygdomme kontaktes.

Redaktør