Grå stær, medfødt (kongenit) - operation

Heri findes information om operation for medfødt grå stær hos børn.

I denne pjece vil vi forsøge at besvare de praktiske spørgsmål, I kan have i forbindelse med øjenoperationen. Pjecen indeholder generel information og kan ikke erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Før operationen

Før barnet opereres for grå stær, bliver barnet vurderet af en børneøjenlæge og en børneøjenkirurg. Nogle børn skal også vurderes af en børnekirurg.

Barnet opereres under indlæggelse og i fuld bedøvelse. Hvis der er grå stær på begge øjne, opereres de to øjne oftest med ca. 1 uges mellemrum.

Barnet skal inden operationen til en almen lægeundersøgelse og tale med en narkoselæge.

Hvis jeres barn er under 2 år, vil lægeundersøgelse, samtale med narkoselæge og operation foregå på Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet-Blegdamsvej.

Hvis jeres barn er over 2 år, vil lægeundersøgelse, samtale med narkoselæge og operation foregå på Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet-Glostrup.

Recepter og anden medicin til efter operationen

Efter operationen skal jeres barns øje dryppes med øjendråber, der forebygger betændelse og sikrer det heler bedst muligt.
Recept på øjendråberne lægges på apotekets server og er tilgængelige 2 dage før operationen.
Vi anbefaler I køber øjendråberne inden operationen.

På operationsdagen

Barnet (under 18 år) skal faste og tørste inden operationen. Det vil sige:

 • Indtil 1 time før mødetidspunktet må barnet drikke vand, saftevand, sukkervand og frugtjuice uden frugtstykker
 • Indtil 3 timer før mødetidspunktet må barnet få modermælk
 • Indtil 4 timer før mødetidspunktet må barnet få modermælkserstatning
 • Indtil 6 timer før mødetidspunktet må barnet spise og drikke normalt.

Vi anbefaler, at barnet opfordres til at drikke ½-1 glas op til 2 timer før operationen.

Barnet skal have lagt en kanyle i hånden

2 timer før operationen påføres "tryllecreme" (EMLA creme) på begge barnets håndrygge. Cremen bedøver huden, så det ikke gør ondt at få lagt drop, dvs. et lille plasticrør til bedøvelsesmidler og anden medicin.

Barnet må gerne have ting med til operationen

Barnet må gerne have en bamse, IPad eller andet med til operation.

Når barnet skal til operation

I må gerne følge med jeres barn ind på operationsstuen og være der til det sover.

Overnatning

Der er kun plads til at en forælder kan overnatte på Rigshospitalet.

Operationen

Operationsmetoden afhænger af jeres barns alder:

Er jeres barn under 6 måneder på operationstidspunktet, vil vi oftest anbefale en operation, hvor linsens indhold fjernes, og hvor der laves en åbning i den bageste linsekapsel (se tegning) samt en fjernelse af den forreste del af glaslegemet. Der ilægges som regel ikke en kunstlinse.

Er jeres barn mellem 6 måneder og 6 år på operationstidspunktet, vil vi oftest anbefale en operation som beskrevet for børn under 6 måneder, men her vil vi som regel ilægge en kunstlinse.

Er jeres barn over 6 år på operationstidspunktet, vil vi oftest anbefale en operation i lighed med grå stær operation på voksne, hvor den bageste linsekapsel bibeholdes, og derilægges en kunstlinse.

Har jeres barn løse linser (linseektopi) vil hele øjets egen linse blive fjernet. Det er sædvanligvis ikke muligt at ilægge en kunstlinse.

Figuren nedenfor viser et tværsnit gennem et øje. Lyset passerer fra højre mod venstre, dvs. gennem hornhinden, linsen og ind til nethinden, hvor billedet dannes. Når man har grå stær er linsen uklar. Derfor kan der ikke dannes et skarpt billede på nethinden og synet bliver dårligt. linsen ligger i en tynd kapsel. Ved operation fjernes linseindholdet men selve kapslen bliver tilbage. Den nye kunstlinse kan lægges i kapslen, hvis det er muligt

Kilde: Afdeling for Øjensygdomme

Efter operationen

Efter operationen vil dit barn enten blive kørt til et opvågningsafsnit eller direkte tilbage til sengeafdelingen.

Øjendråber efter operationen

Efter operationen skal barnets øjne dryppes med øjendråber for at sikre, at der ikke kommer betændelse i øjet og for at give øjet de bedste muligheder for at hele.

Som udgangspunkt skal øjet dryppes med Tobradex øjendråber:

 • På operationsdagen og de næste 3 dage: 6 gange om dagen
 • 4 - 21 dage efter operationen: 3 gange om dagen

Øjendrypningen skal fordeles jævnt over dagen i barnets vågne timer.

Der kan blive lavet om på øjendrypningen, hvis kirurgen vurderer der er behov for det.

Øjendråberne indeholder binyrebarkhormon. Hos enkelte, særligt helt små børn, kan øjendråberne påvirke barnets naturlige hormoner og børn under 2 år, får derfor lavet en test (Synachtentest) for dette ca. 1 måned efter operationen.

Smerter

Jeres barn kan have nogle øjensmerter efter operationen og have behov for let smertestillende medicin, f.eks. Panodil, der både kan fås som tabletter, mikstur og suppositorier. Børn må maksimalt få 50 mg Panodil per kg legemsvægt pr. døgn fordelt over 3-4 doser.

Forholdsregler efter operationen

Den første måned efter operationen må barnet ikke komme i svømmehal, swimmingpool eller havbad af hensyn til infektionsrisiko. Barnet må gerne leve et almindeligt barneliv med almindelig leg men meget beskidte og støvede omgivelser (eksempelvis sandkasser i blæsevejr) bør undgås de første uger efter operationen.

Hvad er normalt efter operationen

Barnet kan være ømt i øjet og øjet kan være lidt lysfølsomt. Den første tid efter operationen kan øjet være lidt rødt og der kan eventuelt være en blødning på øjets overflade, blødningen er ufarlig og forsvinder af sig selv igen. Efter operationen sys øjet med en tråd (sutur}, der springer efter ca. 3 uger og her kan barnet få et rødt øje og være lidt generet i øjet

Kontrol efter operationen

Barnet skal til kontrol efter operationen (for hvert øje):

 • 1 dag efter operationen, hos kirurg oftest på Rigshospitalet-Glostrup
 • 1 uge efter operationen, hos kirurg oftest på Rigshospitalet-Glostrup
 • 3 uger efter operationen, hos kirurg oftest på Rigshospitalet-Glostrup
 • 2-3 uger efter operationen, på Kennedy Centerets øjenklinik mhp. kontaktlinser Og/eller briller

Kontrol på længere sigt

Der er behov for mange kontroller i efterforløbet.
I de første uger efter operationen følges dit barn af øjenkirurgen, men herefter skal du regne med kontrol hos børneøjenlæge/optiker hver 3.-6. måned mhp kontrol af brillestyrken, tjek af øjentrykket og eventuelt behandling af dovent øje i samarbejde med skeleterapeut.

Ofte vil kontrollerne efter 3. leveår kun være hver 6 måned og efter 7. leveår ofte kun 1 gang om året. Fra barnet er ca. 10 år gammel og resten af livet skal man forvente årlige kontroller hos egen øjenlæge.

Formålet med kontrollerne er at sikre, at barnets briller /kontakt linser giver barnet et så klart billede på nethinden som muligt at sikre at klapbehandlingen af eventuelt dovent øje fungerer som den skal samt at sikre, at komplikationer (særligt grøn stær) opdages i tide.

Sygemelding

De første 2 uger efter operationen skal dit barn være hjemme fra daginstitution eller skole. Skal barnet opereres på begge øjne bliver sygefraværsperioden tilsvarende længere. Du kan få en fraværserklæring hos forløbskoordinatoren i Øjenklinikkens børneteam.

Hvad kan gå galt?

Heldigvis er alvorlige komplikationer sjældne efter operation for grå stær i barneaIderen.

De væsentligste komplikationer er risiko for højt tryk i øjet (grøn stær= glaukom), der optræder hos op til 20% af børnene samt risikoen for efterstær.

Både grøn stær og efterstær kan medføre flere operationer. Nogle børn vil have behov for at blive undersøgt i fuld bedøvelse flere gange i efterforløbet. Hos få kan der senere i livet opstå nethindeløsning.

Operation for grå stær er endvidere (ligesom alle andre operationer) forbundet med risiko for betændelse og blødning i øje.

Hvor foregår undersøgelser og evt. indlæggelse?

På Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet-Glostrup eller Kennedy Centret

Indlæggelse:

 • Rigshospitalet-Blegdamsvej Børneafdelingen, 2083 Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Telefon 35 45 20 83, hverdage kl. 8-15
 • Rigshospitalet-Glostrup. Afdeling for Øjensygdomme, sengeafsnit 34 Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup Telefon 38 63 47 36, hverdage kl. 8-15

Undersøgelse hos øjenlæge:

 • Rigshospitalet-Blegdamsvej Afdeling for Øjensygdomme Inge Lehmanns Vej, opgang 7, 2100 København Ø. Telefon 35 45 24 05, hverdage kl. 8-15
 • Rigshospitalet-Glostrup Afdeling for Øjensygdomme Øjensygdomme hos børn Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup. Telefon 38 63 43 78, hverdage kl. 8-15
 • Kennedy Centret Øjensygdomme, Kennedy Centret Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup. Telefon 38 63 43 78, hverdage kl. 8-15

Hvis I vil vide mere

Danske artikler:

 • Haargaard: Medfødt grå stær. Oftalmolog, december 2007
 • Haargaard, Thygesen og Olsen: Glaukom i forbindelse med børnekatarakt. Oftalmolog, juni 2008

Engelsk artikel (grundig information):

Redaktør