Grå stær - operation af indlagte patienter

Heri findes information og svar på nogle spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med indlæggelse til operation for grå stær.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din indlæggelse til operation af grå stær. Indholdet er generelt og kan ikke erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.
Ved forundersøgelsen har du aftalt med øjenlægen, at du skal opereres for grå stær i fuld bedøvelse.

Selve operationen og efterforløbet foregår nøjagtig som beskrevet i pjecen "Grå Stær", som du har fået tilsendt. Du kan også finde den på Afdeling for Øjensygdommes hjemmeside.

Inden indlæggelsen

Når du skal opereres i fuld bedøvelse, er det vigtigt, at din almene tilstand er så god som muligt.

Hvis du har en kronisk sygdom som for eksempel hjerte-/lungesygdom, sukkersyge eller andet, skal den kroniske sygdom være velreguleret.
Tal eventuelt med din praktiserende læge om det.

Du vil blive indkaldt til journaloptagelse og operation om nogle måneder. Indkaldelsen sendes til dine-Boks, hvis du ikkehare-Boks, sendes et almindeligt brev.

Journaloptagelse

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du have optaget journal om din almentilstand.
Du skal evt. også have taget blodprøver og et hjertekardiogram (EKG). Og du skal tale med en narkoselæge om selve bedøvelsen.

Operationsdagen

Du skal faste inden operationen. Det vil sige:

6 timer før operationen skal du stoppe med:

  • at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller.
  • at drikke mælkeprodukter og juice med  frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te.

2 timer for operationen, skal du stoppe med:

  • at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.
  • at ryge, da rygning giver mavesyre.

Selve operationen foregår som beskrevet i patientinformationen "Grå stær", men da du er i fuld bedøvelse, mærker du intet. Oftest kan du tage hjem samme dag, når du igen er vågen.

Kontrol efter operationen

Kirurgen vurderer, om du skal til kontrol i Afdeling for Øjensygdomme efter operationen.

Du skal til kontrol hos din praktiserende øjenlæge 3 uger efter operationen - du skal selv bestille tid.

Redaktør