Godt i gang efter operation i bughulen

Information om hvordan du kommer godt i gang med fysisk aktivitet efter operation i bughulen.

Patientpjece om fysisk aktivitet efter operation i bughulen.

Navn:______________________________________________

Forebyggelse af komplikationer

Det har vist sig, at det både stimulerer tarmfunktionen og forebygger komplikationer som blodpropper og lungebetændelse, når man kommer ud af sengen i dagene efter en operation.

I denne pjece har vi beskrevet, hvordan vi anbefaler de første dage efter operationen skal forløbe, så du kommer godt i gang igen.

Smertebehandling

For at kunne hoste og komme ud af sengen i dagene efter operationen, er det vigtigt at behandle operationssmerterne effektivt. Personalet er derfor afhængig af, at du løbende fortæller, hvis du har ondt.

Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis smerter forhindrer dig i at komme ud af sengen.

Personalet har stor rutine i at behandle operationssmerter og kan i samarbejde med dig finde frem til den bedste behandling.

Hjælp til at komme godt i gang

Selvom du eventuelt har drop og dræn i dagene efter operationen, kan du alligevel godt komme ud af sengen. Personalet har forskellige hjælpemidler til rådighed og stor rutine i at anvende dem.

Træthed efter operationen

Mange patienter oplever træthed efter operationen. Denne følelse af træthed er særlig, fordi den ikke kan hviles væk. Vi vil gerne give dig nogle gode råd, som måske kan hjælpe dig i denne situation.

  • Planlæg sammen med personalet, hvornår du skal hvile og hvornår du skal ud af sengen. Brug gerne aktivitetsplanen på side 5.
  • Prøv hurtigst muligt at genoptage dine vanlige rutiner før sengetid. Det hjælper dig til at få en god nattesøvn.
  • Nogle patienter har stor glæde af afspænding eller musik for at kunne slappe af.


Ind og ud af sengen

Dette er den mest hensigtsmæssige måde at komme ind og ud af sengen på, så du aflaster operationssåret.
Se på tegningerne og prøv det inden operationen.

Øvelse 1

Bøj benene og sæt fødderne i madrassen

Øvelse 2

Rul om på siden så knæ og skuldre følges ad. Så undgår du at trække i såret.

Øvelse 1 og 2.
Øvelse 1 og 2.

Øvelse 3

Sæt hånd og albue i madrassen og tag benene ud over sengekanten.

Øvelse 4

Stød nu fra med armene til du sidder på sengekanten.

Øvelse 3 og 4.
Øvelse 3 og 4.

Aktivitetsplan

Operationsdagen

Hjælp til at sidde på sengekanten i løbet af aftenen og gerne ud at stå på gulvet eller gå en kort tur på stuen.

1.dag efter operationen

FormiddagHjælp til at sidde på sengekanten og ud at støtte på benene.
Eftermiddag

Hjælp til at gå en tur på stuen og gerne ud på gangen.
Sidde i en stol.

AftenHjælp til at gå en tur på stuen og gerne en tur på gangen

2. dag efter operationen

FormiddagSidde op og klare personlig hygiejne med nødvendig hjælp.
Gå en tur på gangen.
EftermiddagGå en tur på gangen og sidde oppe i en stol.
AftenGå en tur på gangen og sidde oppe i en stol.

3. – 4. dag efter operationen

FormiddagSidde op og klare personlig hygiejne med nødvendig hjælp.
Gå en tur på gangen.
EftermiddagGå flere ture på gangen og sidde oppe i en stol i længere tid.
AftenGå flere ture på gangen og sidde oppe i en stol i længere tid.

5. – 6. dag efter operationen

Oppegående og tilbringer mere tid ude af sengen end i sengen - med et par velfortjente hvileperioder i løbet af dagen.

Operation påvirker også vejrtrækningen

De første dage efter en operation vil man være mere sengeliggende end man plejer.

Når man ligger ned, trækker man ikke vejret så effektivt igennem, som når man sidder og står.

Derfor er det vigtigt at trække vejret dybt igennem 10 gange – 5-6 gange om dagen gerne mere, så længe man ligger meget i sengen.

Hosteteknik efter operationen

Det er helt normalt at have ekstra slim i lungerne, når man har været i narkose.

Det er vigtigt at få hostet dette slim op, da det ellers kan sætte sig som lungebetændelse eller spærre for passage af luft til dele af lungen.

Hold på såret, når du hoster. Så danner du modtryk udefra og beskytter det ny opererede sted.

Hvis du ligger ned, så bøj benene. På den måde slapper du bedre af i
mavemusklerne.

Er det svært at få hostet slim op kan man i stedet ”støde” det op: Tag en dyb indånding og ånd hurtigt og kraftigt ud, som hvis man skal ”ånde på et spejl”.

Særlige aftaler

Nederst på denne side er der plads til at notere, hvis der laves personlige aftaler. Det kan være specielle hensyn til gangredskaber, kørestol eller ved behov for en træningsplan af en fysioterapeut.

NOTER:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Gode råd efter udskrivelsen

Du er blevet opereret i din maveregion og har under indlæggelsen fulgt et operationsforløb, der i dagene efter operationen bl.a. har haft fokus på aktivering i form af hurtig mobilisering og fødeindtagelse.

Det er vigtigt, at du efter udskrivelse fortsætter med at være aktiv, så du oplever hurtig bedring. I denne pjece fortæller vi, hvordan du kan planlægge denne aktivitet.

Motion er vigtig når du kommer hjem. Du skal sørge for, at fortsætte dit aktivitetsniveau i hjemmet således at genoptræningen fortsætter uden afbrydelse. Gør det til en vane at stimulere blodcirkulationen ved at vippe med fødderne, også når du sidder og hviler dig. Der ikke nogle særlige begrænsninger, når du kommer hjem. Du skal lytte til din krop og ikke belaste over smertegrænsen. Dog skal du ikke lave store belastninger, mens trådene sidder i såret.

Du kan begynde at dyrke motion lige efter udskrivelsen.

Gå daglige ture. Gør turene længere og sæt tempoet op.

Tag en let cykeltur. Gør gradvis turene længere, men undgå de stejle bakker i starten.

Hvis du har motionscykel eller stepmaskine derhjemme, så brug den. Start med en opvarmningstid med ingen eller lille modstand. Øg modstanden let i en længere periode. ”Køl af” til slut med lille eller ingen modstand.

Svømning kan du begynde med, når stingene er fjernet og der ikke længere er sårskorper.

Dans er en god måde at få pulsen i vejret på.

Kontaktsport (holdsport og kampsport) og andre krævende sportsgrene som tennis, golf, bowling m.m. må du først genoptage efter 6 uger.

Redaktør