Gode råd til dig, der er pårørende til en patient indlagt på Sengeafsnit

Information til patienter og pårørende

Pårørendeinformation 

I Afdeling for Nyresygdomme ønsker vi et godt samarbejde med de pårørende, for at vi sammen kan skabe et trygt patientforløb.

Denne pjece indeholder praktiske informationer om forhold på Afdeling for Nyresygdommes sengeafsnit, som kan have betydning for dig som pårørende. Vi ønsker også at give dig information om, hvad du kan gøre for at finde dig til rette – og for at støtte din pårørende.  Endelig vil vi give information om, hvor du kan hente hjælp og støtte, hvis du får brug for det. 

Vores håb og ønske er, at du som pårørende vil føle dig velkommen, og at du vil henvende dig til personalet med dine ønsker, spørgsmål, tanker og overvejelser.

Ret til information

Sundhedspersoner har tavshedspligt om sygdom og den behandling, en patient får. Den syge skal derfor give sit samtykke til, at du som pårørende kan få adgang til relevant information.

Kontaktpårørende

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du/I som pårørende sammen med patienten kan aftale, hvem der kan være den gennemgående kontaktpårørende, som vi kan informere og involvere. Særligt hvis der er tale om et længere forløb, kan det være praktisk. 

Vi opfordrer jer til indbyrdes at tale med den udpegede kontaktpårørende i familien, om informationer og evt. spørgsmål. 

Jeres behandlerteam

Patienten har fået tildelt en ”behandlingsansvarlig læge”, som vil være hovedansvarlig for patientens indlæggelsesforløb. Du vil ikke altid møde denne læge på grund af vagter, fridage, ferie osv. De andre læger i afsnittet, har i disse tilfælde ansvaret for patienten. Derudover har patienten en plejeansvarlig sygeplejerske som ansvarlig for den enkelte vagt.

Som pårørende kan du støtte og hjælpe

Som pårørende er der flere ting, du kan hjælpe til med under indlæggelsen. Tal med den syge om, hvordan du bedst hjælper og støtter. 

Du kan blandt andet støtte patienten ved:

  • at fortælle os om patientens sundhedstilstand, og formåen op til indlæggelsen.
  • at sørge for, at patienten får hensigtsmæssigt fodtøj og evt. løsthængende tøj bragt ind fra hjemmet.
  • at tage patientens værdigenstande med hjem – gerne hurtigst muligt.
  • evt. at tage med til undersøgelse, behandling og stuegang. Spørg evt. personalet, hvor det kan være særligt hjælpsomt.
  • i det omfang I begge kunne tænke jer det, at støtte, f.eks. at gå en tur med patienten, tilbyde noget at drikke, hjælpe med at indtage et måltid eller mellemmåltid og lignende.
  • at være til stede hos / komme ind til patienten når denne er utryg, og har brug for mere tilstedeværelse.
  • at medvirke til at planlægge en tryg udskrivelse, f.eks. ved at følge med hjem eller tage imod i hjemmet. Du er også velkommen til selv at bringe din pårørende hjem, hvis det er muligt.
  • at sørge for, at patienten har sin medicinliste og gerne medicin med ved indlæggelsen.

Spørg personalet, hvis du er i tvivl.

Inddragelse

Der er forskel på pårørendes behov for inddragelse i patientens forløb under indlæggelse, og ofte kan behovet variere undervejs i et sygdomsforløb. Hvis du ønsker at deltage i patientens indlæggelsesforløb, kan dette aftales nærmere med personalet.

Forespørgsler

Du er altid velkommen til at ringe til afsnittet. Tidspunktet mellem kl. 13-14.30 og kl. 19-21 passer bedst med personalets arbejdsgange.
Du kan selvfølgelig også ringe til patientens mobiltelefon.

Samtaler

Hvis du ønsker en lægesamtale, er det bedst du aftaler en tid med personalet, for at undgå unødig ventetid. Denne samtale vil ligge i forbindelse med stuegangen på hverdage.

Pas på dig selv

Som pårørende til en patient, der er indlagt kan man blive slået ud af kurs, når sygdom rammer familie eller venner. Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere sygdommen som pårørende, og du kan opleve, et svingende overskud. Det er vigtigt, at du passer på dig selv således at du får den hvile, opbakning og støtte du har brug for.
Det er også vigtigt, at du selv mærker efter og siger fra, når der er behov for dette, ligesom det er vigtigt, at du har nogen at tale med.

Stil spørgsmål

Som pårørende er du velkommen til at stille spørgsmål, du kan også hjælpe med at stille de spørgsmål, den syge måske ikke får stillet selv. Skriv gerne spørgsmålene ned. Erfaringen er, at det kan være svært at huske det
hele.

Patientforeninger

Der findes mange uafhængige patientforeninger, der yder hjælp og støtte til forskellige patientgrupper og pårørende. Nogen af disse kan måske have din interesse:

Nyreforeningen

Telefon 43 52 42 52
www.nyreforeningen.dk

Danske Patienter

Telefon 33 41 47 60
www.danskepatienter.dk

Derudover findes også flere relevante hjemmesider:

Ris eller ros

Hvis du som pårørende vil give ris eller ros, er du meget velkommen til at kontakte os.

Redaktør