Fysisk aktivitet når du er indlagt

Heri findes vejledning omkring, hvorfor det er vigtigt at være fysisk aktivt, når du er indlagt på Afdeling for Blodsygdomme.

Denne vejledninghar vi skrevet for at fortælle dig lidt om, hvor vigtigt det er, at du holder dig fysisk aktiv under din indlæggelse her på Afdeling for Blodsygdomme.

Hvad er træning godt for?

Din krop er skabt til bevægelse – også selvom du er indlagt. Det, at du er indlagt, betyder nemlig ikke nødvendigvis, at du er eller skal være sengeliggende hele tiden. Træning og bevægelse under din indlæggelse har mange positive indvirkninger og fordele for din krop, for eksempel:

  • Forbedring af din funktionelle selvstændighed. Du får flere frihedsgrader som patient, jo mere du kan bevæge dig, og jo flere ting du kan løse selv uden afhængighed af plejepersonalet
  • Dit hjerte og kredsløb holdes i form
  • Din psyke og mentale tilstand bliver bedre
  • Du forebygger tab af muskelstyrke
  • Du forebygger lungebetændelse
  • Du forbedrer din åndedrætsfunktion. Hos nogle patienter er mobilisering og træning faktisk lige så effektiv som mere komplicerede tiltag, som lunge fysioterapeuter står for

Det kunne være såkaldt CPAP, hvor patienten ånder i en tæt tillukket maske i et lukket ventilationssystem med kontinuerligt let overtryk. På denne måde forsøger man at åbne de dele af lungerne, der ikke er fyldt med luft (for eksempel ved lungebetændelse, eller vand i lungerne)

  • I visse situationer kan fysisk aktivitet medvirke til at forkorte din indlæggelsestid

Hvordan kan jeg træne?

Vi anbefaler, at du bevæger dig i den tid i løbet af dagen, hvor du ikke er koblet til intravenøse infusioner. Hvis du får mange infusionsbehandlinger, kan vi vise dig hvordan du kan træne, selvom du er koblet til et infusionssæt.

Du kan sidde på sengekanten flere gange i løbet af dagen, eller bare stå op ved siden af sengen. Du kan også gå en tur på gangen, gå en tur med en ledsager eller ved brug af hjælpemidler. En god tommelfingerregel er at træne, eller gå en tur, 3 gange om dagen; om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen. Intensiteten af den fysiske træning er i de fleste tilfælde op til dig selv. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du er i tvivl om, hvor meget eller hvor lidt træning, der er det rigtige for dig.

Hos patienter, som på grund af sygdom har tabt en del af deres fysiske styrke, vil der være yderligere behov for specialiseret træning ved en fysioterapeut. Men også i de situationer er det vigtigt, at du selv træner, også når fysioterapeuten ikke er til stede.

Redaktør