Fysioterapi på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Information om fysioterapi til patienter indlagt i Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.

Under din indlæggelse på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling kan du få behov for fysioterapi.

Hvis du er sengeliggende, vil afdelingens fysioterapeut instruere dig i øvelser og udlevere et øvelses- program. Der kan også være behov for, at fysioterapeuten hjælper dig med øvelserne.

Du vil blive instrueret i, hvordan du ligger bedst i sengen i forhold til de sår, du har, og i, hvad du selv skal gøre for at opnå bedst mulig bevægelighed og for at minimere funktionstab.

Efter forbrændingen:

De fleste områder, som kan forbindes, vil blive forbundet kort efter skaden. Enkelte områder er vanskelige at forbinde, hvorfor de vil tørre ud. Med forbindinger kan du bevæge dig mere end med tørre skorper og du opfordres til at bevæge dig så meget som muligt, spise og drikke selv, gå på toilettet mm. De funktioner du ikke kan udføre vil du få hjælp til af personalet.

Når sårene er helede, vil din bevægelighed øges, og du vil få gennemgået øvelser, der passer til dig. Selvtræning flere gange dagligt skal gøre dig i stand til at klare dig som før.

Hjælpemidler:

Hvis du under indlæggelsen har behov for kørestol, rollator, stokke mm. er det også fysioterapeuten, der skaffer disse hjælpemidler.

Efter operation:

Hvis du har fået dybe forbrændinger og bliver hudtransplanteret, vil du ca. en uge efter operationen få besøg af fysioterapeuten, som blandt andet vil hjælpe dig med de øvelser, du skal i gang med for at kunne spise og drikke selv og for at kunne komme op af sengen og ud at gå.

Håndforbrændinger:

Håndforbrændinger behandles forskelligt alt efter hvor meget og hvor på hænderne du er forbrændt. Ved overfladiske forbrændinger vil du få en forbinding på som gør det svært at bevæge fingrene. Og ved dybe forbrændinger vil hænderne blive smurt i en speciel creme og komme i en plasticpose, hvilket gør bevægelse af fingrene nemmere. Ved begge behandlinger er det vigtigt at du trods forbindingerne træner mange gange om dagen for at bibeholde dine normale funktioner.

Brandsårs-ar:

I forbindelse med træning af områder med brandsår eller brandsårs-ar kan der opstå rifter, og sår kan ”springe op”, da den nye hud er sart og stram. Dette kan være nødvendigt for at opnå fuld bevægelighed, og det vil ofte gentage sig de
næste mange måneder.

Når du er klar til udskrivelse, kan der ved behov udarbejdes en genoptræningsplan, som sendes til din kommune, som vil hjælpe dig videre med genoptræningen.

Fysioterapeuten vurderer løbende, om der skal andre tiltag end de ovenfor beskrevne til.

Nogle brandsårs-ar kan have behov for trykbandage for at nedsætte smerter og kløe og for at mindske ar-tykkelsen. Der findes forskellige bandager som: tubeformet elastisk forbinding, halskrave, handsker mm.

Det er individuelt hvad den enkelte patient har brug for alt efter arrenes placering og udseende samt hvad der vurderes at fungerer bedst i de specifikke tilfælde.

Efter udskrivelse:

Det fleste brandsårspatienter bliver tilbudt et opfølgende besøg i vores ambulatorie nogle uger/ måneder efter udskrivelsen. Større brandsår bliver fulgt i ambulatoriet gennem flere år. Fysioterapeuten kan være tilstedet ved disse besøg eller tilkaldes.

Efter udskrivelsen skal du stille og roligt komme tilbage til din normale hverdag, genoptage motion og sportsaktiviteter samt overveje, hvornår skole/job skal genoptages. Der er ingen restriktioner i forhold til bevægelse og aktiviteter efter en brandskade. Du skal fortsætte med selvtræning, og du vil mærke, at motion og øvelser hjælper på dine ar og på dit humør. 

Redaktør