Fysioterapeutisk behandling

Når du bliver henvist til fysioterapi i Dansk Hovedpinecenter, har lægen vurderet, at der kan være mulige muskel- og ledmæssige forhold, som har indflydelse på hovedpinen.

Fysioterapeutisk behandling i Dansk Hovedpinecenter består som udgangspunkt i et aktivt træningsforløb

Henvisning til fysioterapi

Når du bliver henvist til fysioterapi i Dansk Hovedpinecenter, har lægen vurderet, at der kan være mulige muskel- og ledmæssige forhold, som har indflydelse på hovedpinen.

Behandling

I fysioterapien foretages en undersøgelse, som tager udgangspunkt i muskler- og ledmæssige forhold samt de påvirkninger i dagligdagen, som kan bidrage til hovedpine.

Behandlingen tager udgangspunkt i at lære dig redskaber, som kan bidrage til lindring af din hovedpine ved et relevant øvelsesprogram, der er rettet mod uhensigtsmæssige bevægelsesstrategier og belastninger.

Forløb

Ved første møde med fysioterapeuten vil du blive undersøgt. Ud fra undersøgelsesfundene vurderer fysioterapeuten, om et individuelt forløb vil være relevant for dig.

Tilbydes du et individuelt forløb, vil du se fysioterapeuten med intervaller med typisk 4 ugers mellemrum, hvilket giver dig tid til at implementere træningen i dagligdagen.

Derudover vurderer fysioterapeuten, om hold i form af afspænding eller træning vil være et relevant supplement til det indivduelle træningsforløb.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør