Funktionelle lidelser

Information til patienter og pårørende med funktionelle lidelser.

Information til patienter og pårørende

Hvad er en funktionel lidelse?

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, som man ikke har kunnet finde en lægelig forklaring på, men som gør, at det er svært at fungere i dagligdagen. Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå det som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt. 

Det vurderes at ca. 6 % af befolkningen eller omkring 300.000 danskere har en funktionel lidelse (Toscano, 2012).

Behandling og muligheder for hjælp 

Forskningen viser, at mange patienter med funktionelle lidelser kan blive symptomfri, og at de fleste patienter kan få en betydelig forbedret livskvalitet.
En del af patienterne vil skulle blive ved med at tage hensyn til deres krop og lære at leve med den funktionelle lidelse. Det er begrænset hvad der findes af behandlingstilbud til patienter med funktionelle lidelser. 

Forskningen viser at kognitiv samtaleterapi og gradueret fysisk træning har god effekt. Nogle patienter kan yderligere have behov for medicinsk behandling i en periode. 

Din læge kan hjælpe dig med at henvise dig til det rette behandlingssted. Se også oversigten over ’Behandlingsmuligheder’ og ’Find mere viden’ i næste spalte.

Behandlingsmuligheder:

Liaison-klinikken, Psykiatrisk Center København, 
Region Hovedstadens Psykiatri 

Oversigt over psykologer i Danmark
www.psykologeridanmark.dk

Oversigt over fysioterapeuter i Danmark http://www.psykfys.dk/Medlemmer/Praktiserende-psykosomatiske-fysioterapeuter/Ostfor-Storebalt/ 

Find mere viden:

Forskningsklinikken for funktionelle lidelser
www.funktionellelidelser.dk

Pjece: ”Når kroppen siger fra” udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011:
http://funktionellelidelser.dk/fileadmin/ www.funktionellelidelser.au.dk/patient_Pjecer/Na__r_kroppen_siger_fra.pdf

Bog: ”Funktionelle Lidelser - fysiske symptomer og sygdomme uden kendt kropslig årsag” af Per Fink. Psykiatrifondens Forlag, 2005. 

Bog: ”Mindfulness” af Lone Fjorback. PsykiatriFonden, 2011.

Redaktør