Fremanezumab - behandling

Fremanezumab anvendes til forebyggelse af kronisk migræne. Fremanezumab findes i præparatet Ajovy.

Behandling med Ajovy

Ajovy er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Virkningsmekanisme

Man har længe vidst at molekylet CGRP, som dannes i vores nervesystem, spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. Fremanezumab, som er det aktive stof i Ajovy, er et såkaldt monoklonalt antistof, som binder sig specifikt til CGRP. Dette forhindrer CGRP i at binde sig til sin receptor, og derved brydes transmissionen af signaler til hjernen. Dette kan nedsætte hyppigheden og styrken af migræneanfald.

Inden du starter behandling

For at blive sat i behandling med Ajovy skal du opfylde kriterierne for kronisk migræne. Dvs. mindst 15 hovedpinedage per måned, hvoraf mindst de 8 dage skal være migræne.

Du skal fremvise udfyldt hovedpinekalender for den sidste måned inden opstart. Du skal angive dage med migræne, spændingshovedpine samt dage, hvor du har taget smertestillende medicin. Du må ikke have medicinoverforbrugshovedpine, dvs. at du de sidste 3 måneder ikke må have taget smertestillende i form af triptaner, kombinationspræparater eller morfika mere end 9 dage per måned eller almindelig smertestillende i mere end 14 dage per måned.

Sådan tager man Ajovy

Ajovy kan injiceres i maveskindet, låret eller overarmen. Træk først hætten af pennen. Afsprit og stræk eller klem om huden på det sted, du vil indgive Ajovy. Den fyldte pen placeres i en 90° vinkel mod huden på injektionsstedet. Den fyldte pen presses nedad mod huden i ca. 30 sekunder.

Det første ”klik” fra pennen indikerer, at injektionen er begyndt. Det andet ”klik” fortæller, at injektionen er slut. Du skal herefter vente 10 sekunder, inden du fjerner pennen. Det er vigtigt, at pennen holdes i et konstant pres mod huden.

Ajovy må IKKE rystes før brug. Behandlingen skal tages 1 gang hver måned.

Bivirkninger

Ca. 1 ud af 10 patienter oplever reaktioner omkring indstiksstedet. Oplever du andre bivirkninger, når du har taget Ajovy, er det vigtigt, at du informerer lægen eller sygeplejersken i Dansk Hovedpinecenter.

Forsigtighedsregler

Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker prævention, så længe du er i behandling med Ajovy. Du skal vente mindst 5 måneder efter sidste behandling, før du forsøger at blive gravid.

Når du er i behandling med Ajovy

Du skal møde til kontrol og medicinudlevering hver 3. måned hos sygeplejersken. Behandlingen stoppes, hvis der ikke er tilfredsstillende reduktion af hovedpinen efter 3 måneder. I forbindelse med disse besøg skal du udfylde skemaer om bl.a. effekten af behandlingen. Efter 6 måneders behandling skal du møde til kontrol hver 6. måned.

Du skal udfylde hovedpinekalender så længe du er i behandling med Ajovy. Det er vigtigt, at du medbringer kalenderen hver gang, du kommer til konsultation. Hvis du ikke medbringer kalenderen, kan vi ikke udlevere medicinen til dig. De første 6 måneder skal kalenderen udfyldes dagligt. Herefter skal hovedpinekalenderen kun udfyldes for den sidste måned før næste besøg (ca. måned 6 efter sidste besøg). Dog skal der i perioder, hvor der pauseres med behandlingen, udfyldes hovedpinekalender for sidste måned med behandling (starter, når du tager den sidste sprøjte, dvs. måned 5 efter sidste besøg) og den efterfølgende måned (hvor der er behandlingspause, dvs. måned 6 efter sidste besøg).

Du skal holde pause med Ajovy i 1 måned for hvert 1,5 år, du har været i behandling for at sikre, at du fortsat har behov for behandlingen.

Udlevering og opbevaring af Ajovy

Ajovy kan kun udleveres til dig i Dansk Hovedpinecenter. Du får udleveret medicin til 3-6 måneder af gangen afhængigt af, hvor længe du har været i behandling.

VIGTIGT!

Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost. Beskyttes mod lys. Ajovy kan opbevares ved højst 25 grader i sammenlagt max 24 timer.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør