Forum for MS patienter - tilbud til patienter med dissemineret sklerose

Forum for MS patienter er et tilbud fra Skleroseklinikken, der især henvender sig til ret nydiagnosticerede patienter med sygdommen dissemineret sklerose.

Skleroseklinikken tilbyder patienter med nydiagnosticeret dissemineret sklerose at deltage i Forum for MS patienter.

FORUM FOR MS PATIENTER

Forum for MS patienter er et tilbud fra Skleroseklinikken 16, der især henvender sig til ret nydiagnosticerede patienter med sygdommen dissemineret sklerose.

Når man får stillet en diagnose af en kronisk sygdom, vil mange opleve en slags krise. Det er helt naturligt, og mennesker reagerer forskelligt herpå. Mange nydiagnosticerede sklerosepatienter har glæde af at deltage i en netværksgruppe, hvor man mødes med ligestillede under ledelse af en psykoterapeut.

Her lægges vægt på at skabe en atmosfære af tillid og omsorg. Gruppen skal være en støtte og opbakning til den enkeltes proces. Vi vil sammen forsøge at skabe en gruppe, hvor alle føler sig velkomne, trygge og inkluderede. 

I gruppeterapi vil der ofte ske det, at de andre deltageres temaer og processer vækker genkendelighed og genklang i en selv. Det er ofte meget udbytterigt og lærerigt at lytte til andres livshistorier og problematikker. 

Vi lever med i andres udvikling og opdager, at andre mennesker har mange af de samme problemer, som vi selv har. Det vil ændre vores opfattelse af, at være anderledes og alene med tingene, hvilket er tanker, mange slider med.

PRAKTISK INFO

  • Forløbet er et møde en gang om måneden af ca. 2½ times varighed. 
  • En gruppe af ligestillede patienter mødes og udveksler tanker og erfaringer. Det sker under ledelse af sygeplejerske og psykoterapeut Lene Rishøj. Deltagelse er gratis. 
  • Stedet er Skleroseklinikken 16 på Glostrup Hospital. Der findes dels et daghold dels et aftenhold.
  • Du bestemmer selv hvor længe du vil fortsætte i gruppen og kan når som helst ophøre. Forventningen er, at man deltager ca. et års tid. 
  • Hver fjerde måned vil vi bede dig om at udfylde et spørgeskema, som har til formål at belyse, hvilken gavn du føler du har af deltagelsen i dette netværksarbejde. 

TILMELDING

Hvis du er interesseret i at deltage, anmodes du om at udfylde informationsarket med kontaktoplysninger og aflevere det i receptionen på N27. Herefter vil du blive kontaktet af sygeplejerske Lene Rishøj inden for to uger.

OPLYSNINGSSKEMA

Kære patient:

Hvis du er interesseret i at deltage i ”Forum for MS patienter” anmodes du om at udfylde denne oplysningsseddel:

Navn………………………………………………………… 

Cpr………………………………………………………...…

Telefon…………………………………………………....

E-mail………………………………………………………

Hvornår kan du bedst? Sæt kryds:

Daghold  a 

Aftenhold a

Sedlen afleveres i receptionen. Du vil så blive kontaktet af sygeplejerske Lene Rishøj inden for to uger.

Redaktør