Forkalkning, kombi-behandling i bækkenpulsåre og ben

Operation, hvor der åbnes op for blodtilførsel til benene, ved hjælp af en ballon i bækkepulsåren og at fjerne forkalkning, evt. også en bypasseoperation.

Kort om operationen

Formålet med en operation for åreforkalkning i pulsårerne er at sikre blodforsyningen til dine ben og derved lindre dine symptomer. Vi udvider din bækkenpulsåre med en ballon og indsætter eventuelt en stent, som er et rørformet metalgitter. Samtidig opererer vi i din lyske, hvor vi fjerner åreforkalkning. I nogle tilfælde laver vi også en bypassoperation på dit ben. Bypassoperationen sikrer, at blodet løber uden om den eller de lukkede årer.

Du bliver indlagt dagen før operationen og skal forvente at være på hospitalet i 4-5 dage i forbindelse med operationen.

Illustration af ballonudvidelse af bækkenpulsåren, oprensning af pulsåren samt en bypass.

Vigtig forberedelse

Fortsæt med acetylsalicylsyre

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå visse typer medicin mod diabetes

Du skal holde pause med medicin mod diabetes med metformin, orabet eller glucophage 3 dage før operationen.

Drik rigeligt med væske inden operationen

Du skal drikke rigeligt med væske dagene din operationen for at beskytte nyrerne mod det kontraststof, vi bruger under operationen. Vi anbefaler 2-3 liter væske dagligt.

Giv besked, hvis du tidligere har reageret på kontraststof

Har du tidligere oplevet en reaktion på grund af kontraststof, skal du kontakte os inden operationen.

Undgå alkohol og rygning

Undlad at drikke alkohol og ryge op til operationen. Rygning og selv små mængder alkohol øger risikoen for betændelse i sår og gør, at de er længere tid om at hele. Selv et kortvarigt stop har effekt, men har du mulighed for det, skal du undgå at ryge og drikke alkohol en måned inden operationen. Spørg din egen læge, i din kommune eller på hospitalet, hvis du har brug for støtte og vejledning.

Undlad at fjerne hår

Dagen før din operation fjerner vi dine hår fra benet og lyskerne. Du må ikke selv fjerne hår i ugen op til operationen, da du risikerer at lave rifter i huden og dermed øge risikoen for betændelse.

Fjern neglelak og smykker

Du skal fjerne neglelak og eventuelle kunstige negle inden din aftale, så vi kan se huds og dine negles naturlige farver under operationen. Ur, smykker og piercinger skal du også tage af og så vidt muligt lade blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Prøver og samtaler før operationen

Du bliver indlagt dagen før operationen, hvor du får taget blodprøver, et EKG (elektrokardiogram) og en urinprøve. Vi ultralydsskanner eventuelt også din pulsåre og markerer med tusch, hvor du skal opereres. Vi taler med dig om din indlæggelse, bedøvelsen og selve operationen. Du skal regne med, at undersøgelserne og samtalerne varer hele dagen. Der kan være ventetid mellem de forskellige forberedelser, da du skal tale med flere personer.

Du skal faste inden operationen

Din mavesæk skal være tom under operationen for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, hvor det kan give en alvorlig lungebetændelse. Derfor skal du faste fra klokken 2 natten inden operationen.

Du bliver bedøvet

På operationsstuen starter vi med at undersøge dig med røntgen. Det foregår ofte i lokalbedøvelse. Hvis undersøgelsen viser, at vi skal supplere ballonudvidelsen med en operation i lysken eller en bypassoperation i benet, bliver du lagt i fuld bedøvelse. Du får lagt et drop i hånden med medicin, så du sover og ikke mærker noget.

Operationen

Når bedøvelsen virker, fører vi et kateter fra lysken til bækkenpulsåren. Du får sprøjtet kontraststof ind via kateteret, og vi gennemlyser området med røntgen, så vi kan se billeder på en skærm. Kontraststoffet kan kortvarigt give en metalsmag, en følelse af varme i kroppen og fornemmelsen af at skulle lade vandet.

Vi fører en ballon gennem kateteret og placerer den i bækkenpulsåren. Ballonen fyldes med væske, så pulsåren udvider sig. Vi fjerner ballonen og sætter eventuelt en stent ind, der medvirker til at holde den forsnævrede pulsåre åben. Vi fjerner kateteret.

Vi laver et snit i lysken og renser derigennem pulsåren i lysken. Du får eventuelt også lavet en bypassoperation længere nede af benet. Vi tager en blodåre fra dit ben og flytter den, så den fungerer som omkørsel uden om de forsnævrede pulsårer. Hvis vi ikke kan bruge dine egne årer, fx fordi der er mange åreknuder på, bruger vi i stedet en kunstig åre.

Til sidst lukkes sårene med tråd.

Operationen varer 2-5 timer afhængigt af, hvor meget den omfatter.

Efter operationen

De første timer efter operationen er du på opvågningsafdelingen. Her er du tilsluttet udstyr, som blandt andet måler hjerterytme og blodtryk. Du får også ilttilskud, og du får eventuelt væske eller medicin gennem et drop. De fleste har brug for hvile, men du må gerne få korte besøg, som skal aftales gennem sengeafdelingen. Efter cirka 4 timer kommer du tilbage på sengeafdelingen, hvor du er indlagt, indtil du er klar til at komme hjem.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Nedsat følelse på låret og underbenet: Nerverne kan tage skade under operationen og give nedsat følelse. Normalt kommer følelsen tilbage, men det kan tage op til et år. I nogle tilfælde kan skaden være permanent.
  • Betændelse i såret eller omkring den kunstige åre: Hvis det sker, kan det betyde, at du skal blive på hospitalet 1-3 uger længere. Det er som regel nødvendigt at åbne operationssåret igen.
  • Blødning i såret: Det vil i nogle tilfælde kræve en ny operation.
  • Lukning af den kunstige pulsåre: Ofte kan den åbnes igen ved en ny operation eller ved medicinsk behandling.
  • Reaktion på kontraststof: Kløe, udslæt på huden og faldende blodtryk kan være symptomer. Gælder det for dig, giver vi dig medicin.
  • Blødning fra pulsåren: Der kan opstå en blødning omkring ballonudvidelsen. Vi stopper blødningen ved at sætte en stentgraft ind i pulsåren. En stentgraft er et foret rør, som består af en blanding af et metalgitter og et kunstmateriale. I sjældne tilfælde er en akut operation nødvendig.
  • Blodprop: Der kan dannes en blodprop i forbindelse med operationen, selv om vi giver dig blodfortyndende medicin under operationen. Hvis det sker, forsøger vi at fjerne blodproppen ved en operation.

Hjemme igen

Sygemelding

Vi anbefaler cirka 2-4 uger sygemelding. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Området omkring operationssåret må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 4 kilo (2 kilo i hver hånd) den første måned.

Vent med at køre bil

Du skal regne med, at du tidligst kan begynde at køre bil igen cirka en måned efter operationen, hvis du har normal funktion i dine ben og ikke tager stærk, smertestillende medicin. Hvis vi vurderer, at der gælder noget særligt for dig omkring bilkørsel, taler vi med dig om det.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter operationen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om åreforkalkning og bypassoperationer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’åreforkalkning’ eller ’arteriel bypass’.

Redaktør