Forberedelse til sygeplejekonsultation

Heri findes forskellige emner med henblik på at få talt med sygeplejersken om de emner.

Vi opfordrer dig til at udvælge og prioritere i følgende emner med henblik på at få talt med  din sygeplejerske om de emner/områder, der er vigtigst for dig. Vi vil bede dig om at udfylde og medbringe arket, når du møder i klinikken.

Sygdomsforløb:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Behandling:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bivirkning:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Attak:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Smerter/føleforstyrrelser:______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Humør:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hukommelse/koncentration:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Træthed:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Spasticitet:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vandladning:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mavefunktion:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Seksualitet:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kost:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Rygning:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Alkohol:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Motion:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Søvn:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Fysioterapi:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Arbejde/ uddannelse/ Pension:________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Redaktør