Forberedelse til første besøg i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Heri findes lidt information om, hvad I skal huske at gøre inden besøget i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme.

I denne folder kan I læse lidt om, hvad I skal huske at gøre inden besøget, og hvad der sker under selve besøget

Kære forældre

Vi glæder os til at se jer og jeres barn i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje. I er blevet henvist, fordi jeres barn enten har forstyrrelser i det normale vandladningsmønster eller har forstyrret tarmrytme. Nogle børn har begge dele. Det kan dreje sig om alt fra små urinlækager nogle gange om ugen til problemer med at holde på både urin og afføring flere gange om dagen.

Husk inden første besøg

Ved det første besøg i ambulatoriet kommer I til at tale med en specialuddannet sygeplejerske, der vil tale med jer og jeres barn om problemet. For at både I og vi kan få mest muligt ud af denne samtale, er det en stor hjælp, hvis I på forhånd har lavet nogle registreringer derhjemme.

Til jeres første besøg i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje forventer vi, at I har udfyldt et væske- og vandladningsskema sammen med barnet.

Væske og vandladningsskema (VVS)

Det er vigtigt, at I inden besøget registrerer, hvor meget barnet drikker (væskeindtag), og hvor ofte og hvordan, barnet tisser (vandladningsmønster).
I skal registrere barnets væskeindtag og antallet af vandladninger over 3 hele dage. Ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden.

Vælg 3 dage hvor I har tid, typisk weekend eller fridage/ferie. Tisser barnet også om natten, skal I også registrere dette. Det er også meget vigtigt, at eventuelle uheld bliver skrevet ned. Samt at veje evt. natble.
Bruger jeres barn ble/bind til opsamling af urin eller afføring om dagen, skal I veje bleerne og notere vægten på skemaet. Skemaerne finder I på vores hjemmeside.

Afføringsskema

Nyere forskning viser, at der er sammenhæng mellem forstoppelse i tarmen og ufrivillig vandladning. Det er derfor vigtigt, at vi sammen undersøger denne sammenhæng også for jeres barn. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis I også beskriver afføringsmønstret til første besøg. Noter hvor ofte barnet har afføring, typen (fast eller løst), farve, lugt osv. Afføringsskemaer findes på vores hjemmeside.

Plan for det første besøg

Når I kommer i klinikken til første besøg, taler vi sammen med jer og barnet om problemerne og laver en flow og residualurin-undersøgelse på jeres barn. Til denne undersøgelse skal barnet så vidt muligt møde med fyldt blære. Samt have drukket rigeligt.

Flow- og residualurinundersøgelse

Ved flow og residualurin-undersøgelse skal barnet tisse på en speciel toiletstol i ambulatoriet. Når barnet tisser, kan vi måle, hvor stort et tryk, der er på strålen, og vi kan måle, hvor meget blæren kan rumme.

Når barnet har tisset, skanner vi blæren for at se, om den er tømt. Dette foregår ved, at vi smører en lille klat gelé på maven af jeres barn, og derefter skanner vi blæren gennem maven via en lille håndholdt skanner. Det tager kun få minutter.

I tilfælde af at der ved besøget bliver planlagt flere undersøgelser, vil i få grundig information om disse, og vi kan desuden anbefale at I læser pjecen: ”hjælp dit barn med at klare smertefulde indgreb”, som I også finder på vores hjemmeside eller på www.boernogsmerter.dk, eller: Facebook: Hvordan Undgår vi Fastholdelse Af Børn Mod Deres Vilje.

Vi glæder os til at se jer i Afsnit 4271

Redaktør