For tidlig pubertet - behandling

Vejledning og gode råd i forbindelse med behandling af for tidlig pubertet.

Vejledning og gode råd i forbindelse med behandling.

Dekorativt billede

Hvorfor skal jeres barn starte behandling?

For at hindre at en tidlig startet pubertet udvikler sig yderligere.

Hvordan virker behandlingen?

Puberteten standses, ved at barnet får en indsprøjtning med medicin, der hindrer udskillelsen af de overordnede kønshormoner.

Hvordan foregår behandlingen?

Medicinen gives som en indsprøjtning i den underste del af huden. Det gør en lille smule ondt, idet medicinen sprøjtes ind, men smerten forsvinder hurtigt igen. Det er vigtigt i starten at give medicinen med 28 dages mellemrum. Dette gøres for at sikre sig, at de overordnede kønshormoner er ordentligt undertrykt. Der gives derfor indsprøjtning på dag 0 – 28 – 84. Herefter skal jeres barn have en indsprøjtning hver 10 - 12 uge.

Det er meget vigtigt, at medicinen gives til tiden, og at ingen af indsprøjtningerne springes over, da der vil være risiko for, at pubertetshormonerne igen vil blive aktiveret.

Er det ikke muligt at give indsprøjtningen på den planlagte dato, er det meget vigtigt, at den gives før, da der ellers er risiko for, at pubertetshormonerne aktiveres.

Hvordan kontrolleres det at behandlingen virker?

Jeres barn skal komme til kontrol i klinikken hver 3-9 måned. Ved disse besøg måles og vejes barnet og lægen undersøger pubertetsudviklingen. Der tages blodprøve og evt. røntgenbillede af venstre hånd (knoglemodningsundersøgelse) og hormontets ved behov.

Røntgenbillede af venstre hånd.

Påvirker behandlingen væksten?

I puberteten vokser børn meget kraftigt – det er den såkaldte ”vækstspurt”. Når man bremser puberteten, dæmper man samtidig den kraftige vækst. Det er hensigtsmæssigt, fordi det giver barnet længere tid til at vokse i. Børn, der er i behandling, vil derfor vokse langsommere, end de gjorde, før behandlingen blev startet.

Hvor længe skal behandlingen fortsætte?

Behandlingen fortsætter indtil barnet og forældrene i samråd med lægen mener, at det er tid til at slutte. Det kan være, når de andre i klassen begynder deres pubertet og når barnet har nået den alder, hvor den normale pubertet ellers ville være startet. Ligeledes kan overvejelser om, hvor høj barnet bliver også spille ind.

Hvem giver barnet indsprøjtningerne?

Disse gives normalt af egen læge, som inden behandlingens start har fået information fra hospitalet.

Er der nogen bivirkninger?

Vi har ikke kendskab til alvorlige bivirkninger ved behandlingen, som er givet til mange børn. Vi har dog erfaret, at nogle børn har tendens til at tage på i vægt og derfor skal være opmærksomme på, hvad de spiser. I meget sjældne tilfælde er set hududslæt samt betændelseslignende reaktioner i huden. Undertiden kan piger få en lille menstruationsblødning efter første indsprøjtning er givet.

Bliver barnet kontrolleret efter behandlingen er slut?

Kontrollen vil almindeligvis fortsætte til barnet er udvokset og til, pigerne har regelmæssige menstruationer.

Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør