For højt stofskifte

Nedsat stofskifte forekommer, når skjoldbruskkirtlen danner for høj en mængde af hormonerne T4 og T3. Læs om årsager, symptomer og behandling.

Skjoldbruskkirtlen

Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under strubehovedet, og kan hverken ses eller føles. I lægesprog betegnes skjoldbruskkirtlen glandula thyroidea, for højt stofskifte kaldes thyreotoksikose eller hyperthyroidisme. De fleste patienter med for højt stofskifte har samtidig struma (forstørret skjoldbruskkirtel), men for højt stofskifte kan også ses uden struma.

De to hyppigste former for højt stofskifte:

  1. Ved Graves’ sygdom som også kaldes Basedows sygdom er hele skjoldbruskkirtlen forstørret og af ensartet konsistens.
  2. Ved den anden form, er skjoldbruskkirtlen af knudret konsistens med en enkelt eller flere knuder og kaldes Struma nodosa toksika. Den type ses primært hos ældre mennesker
Dekorativt billede

Forhøjet stofskifte ses hos fem ud af 100 danskere.

Hvad er forhøjet stofskifte?

Skjoldbruskkirtlen danner to livsvigtige hormoner: tyroksin og trijodthyronin (T4 og T3). De dannes bl.a. ud fra jod og aminosyrer, som vi får fra kosten. T4 og T3 regulerer og påvirker stofskiftet i hver eneste celle i kroppen (hjerne, nerve, hjerte, muskler m.m.). Ved for højt stofskifte sker der en overproduktion af T4 og T3 og dermed en overstimulering af alle kroppens celler.

Hvad er årsagen til højt stofskifte?

Årsagerne til højt stofskifte kendes ikke fuldt ud. For højt stofskifte kan være arveligt og forekommer 5-10 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd. Her i landet får omkring 1000 kvinder konstateret for højt stofskifte hvert år.

Graves’ sygdom er en autoimmun sygdom. Det betyder, at kroppen danner thyroideastimulerende antistoffer, som forårsager for højt stofskifte.

Hvordan føles for højt stofskifte?

For højt stofskifte kan begynde pludseligt eller gradvist med symptomer som uro, nervøsitet, rastløshed, rysten på hænderne, træthed, svedtendens og muskeltræthed.

Andre typiske symptomer er hjertebanken og vægttab. Afføringen kan være løsere og hyppigere end normalt. Specielt hos ældre kan de eneste symptomer være hjerteproblemer eller psykiske problemer. Hos kvinder kan menstruationen blive sparsom eller uregelmæssig.

En del af disse symptomer ses også ved andre sygdomme end for højt stofskifte. Det kan derfor være nødvendigt at bruge ekstra undersøgelser for at skelne symptomerne fra f.eks. stress eller symptomer på overgangsalder.

Patienter med Graves’ sygdom kan have gener i øjnene. Op mod 1/3 af alle patienter med Graves’ sygdom kan have lette øjengener f.eks. svien, øget tåreflod, hævelse af øjenlågene, ofte tilbagetrækning af øverste øjenlåg, som giver et stirrende blik og i nogle tilfælde fremstående øjne (exophthalmus). Kun få patienter får de helt svære symptomer i form af påvirkning af øjenmusklerne med dobbeltsyn og i meget sjældne tilfælde synsnedsættelse.

Behandling

For højt stofskifte kan oftest både undersøges og behandles ambulant, dvs. uden hospitalsindlæggelse. Der er tre forskellige behandlingsmåder:

  1. Medicinsk behandling med tabletter
  2. Operation forudgået af medicinsk behandling
  3. Behandling med radioaktivt jod

Hvordan foregår medicinsk behandling?

Ved medicinsk tabletbehandling benyttes lægemidler, som hæmmer dannelsen af stofskiftehormoner i skjoldbruskkirtlen. De midler, vi bruger i Danmark, hedder:

  1. Tiamazol
  2. Thycapzol eller Neo-Mercazole
  3. Propyltiouracil

Begge typer kan i sjældne tilfælde give anledning til bivirkninger. Derfor skal du kontakte os, hvis du pludselig får kløende udslæt, nyopståede ledsmerter, ondt i halsen eller udvikling af feber uden kendt årsag. Lægen vil da vurdere, om du skal skifte til et andet præparat.

Tabletbehandling er velegnet til Graves’ sygdom. Efter en måneds behandling er stofskiftet ofte normalt. Herefter skal du kontrolleres med få måneders mellemrum.

Efter knap to års behandling kan man forsøge at standse tabletbehandlingen. Du skal regne med fortsat kontrol, fordi en del patienter (næsten halvdelen) får tilbagefald af sygdommen inden for de første par år. Risikoen for tilbagefald er større, jo større skjoldbruskkirtlen er.

Ved for højt stofskifte med knudestruma kan du også vælge tabletbehandling. Så må man dog i de fleste tilfælde regne med at fortsætte behandlingen hele livet, fordi denne sygdom ikke går i ro af sig selv. Lægen vil derfor tilråde disse patienter operation eller behandling med med radioaktivt jod.

Operation

Ved operation fjerner kirurgen en stor del af skjoldbruskkirtlen. Efter operationen bliver langt de fleste patienter raske. Den del af skjoldbruskkirtlen, der er efterladt, kan ofte sørge for et normalt stofskifte. Der kan dog komme tilbagefald af struma og for højt stofskifte. Nogle udvikler lavt stofskifte. I sjældne tilfælde kan man efter operationen se forstyrrelser i kalkstofskiftet med lavt kalk i blodet. Det skal behandles med tilskud af kalk og/eller D-vitamin. Da nerven til stemmelæberne ligger meget tæt ved skjoldbruskkirtlen, kan den beskadiges under en operation. Det sker hos mindre end 1%.

Hospitalsindlæggelsen varer som regel under 1 uge, og man må regne med ca. 2 ugers rekreation.

Behandling med radioaktivt jod

Radioaktiv jodbehandling af patienter med for højt stofskifte er ikke farligt. Behandlingen har været brugt i over 50 år. Radioaktivt jod tilsættes et glas vand, som patienten drikker. Behandlingen foregår ambulant. Se særskilt vejledning.

Stofskiftet bliver gradvist normalt i løbet af uger, men det kan tage måneder. Da behandlingen med radioaktivt jod virker langsomt, kan det være hensigtsmæssigt at anvende tabletter for at få stofskiftet normalt, inden den helbredende jodbehandling.

Hos meget få patienter kan øjensymptomerne forværres i tilslutning af behandlingen. Det kan i disse tilfælde blive nødvendigt at supplere med binyrebarkhormontabletter.

Omkring 10% - 20 % af patienter, der behandles med radioaktivt jod, får før eller senere for lavt stofskifte. Derfor skal radiojodbehandlede patienter have kontrolleret stofskiftet ca. 1 gang om året resten af livet. Hvis der findes lavt stofskifte, startes livslang behandling med stofskiftehormon i tabletform.

Der er ikke andre kendte bivirkninger ved behandlingen. Specielt er der ikke nogen holdepunkter for, at behandlingen kan fremkalde nogen form for kræft, og man har heller aldrig kunnet konstatere nogen påvirkning af arveanlæggene.

Behandlingen må ikke gives til gravide eller ammende kvinder. Graviditet bør undgås mindst 4 måneder efter behandlingen med radioaktivt jod – dette gælder også mænd, der ønsker at få børn.

Graviditet og for højt stofskifte

Det er meget vigtigt, af hensyn til fosterets normale udvikling, at kvindens stofskifte er normalt under hele graviditeten. Dette indebærer hyppige kontroller og samarbejde mellem lægerne på Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme og fødeafdelingen. Der er ikke fundet øget risiko for børnene pga. den medicinske behandling. Det er meget vigtigt, ikke at ophøre med igangværende behandling, selvom man skulle blive gravid.

Andre årsager til for højt stofskifte

En sjælden årsag til for højt stofskifte er betændelse i skjoldbruskkirtlen (subakut thyreoiditis). Sygdommen er karakteriseret ved smerter på forsiden af halsen, feber, forhøjet sænkningsreaktion samt symptomer på for højt stofskifte. Sygdommen er formentlig fremkaldt af et virus.

Varigheden er som regel nogle uger, måske længere. Behandlingen er i lette tilfælde alene smertestillende medicin. I lidt sværere tilfælde gives der også binyrebarkhormon i en kortere periode.

Patienten kan i de allerfleste tilfælde regne med fuldstændig helbredelse og normalt stofskifte. Forhøjet stofskifte kan også optræde i en forbigående form efter en fødsel (postpartum thyroiditis).

Redaktør