Folininsyre

Information om folininsyre

Anvendelse:

Folininsyre anvendes mod bivirkninger til Methotrexat. Præparatet anbefales særligt til patienter der har god effekt af Methotrexat, men som har vedvarende bivirkninger til Methotrexat i form af kvalme, mavesmerter, hårtab eller forhøjede levertal, på trods af almindeligt folinsyre i øget dosering.

Virkning:

Foloninsyre og folinsyre er to forskellige former af B9-vitamin. Folininsyre minder i struktur om folinsyre, men er en aktiveret form. Methotrexat virker ved at hæmme B9-vitamin. Derfor kan Folininsyre mindske even- tuelle bivirkninger til Methotrexat og øge chancen for at behandlingen med Metho- trexat kan fortsætte.

Hvordan tages Folininsyre?

Folininsyre (Isovorin) tages 10 timer efter indtag af Methotrexat, en gang ugentlig, i form af 1 tablet med 7,5 mg. Dosis kan evt. øges til 2 tabletter en gang ugentlig, såfremt 1 tablet ikke er tilstrækkelig.

Bivirkninger:

Det kan ikke udelukkes at Folininsyre mindsker effekten af Methotrexat. Husk derfor at der skal gå 10 timer efter indtag af Methotrexat, før Folininsyre indtages.

Graviditet og amning:

Ikke relevant, da Methotrexat ikke må anvendes i forbindelse med graviditet eller amning.

Enkelttilskud:

Der kan søges enkelttilskud.

Piller
Redaktør