Fjernelse af tumor i retroperitoneum

Retroperitoneum er området i den bagerste del af maven. Heri findes information om forberedelser før operationen, selve operationen, og tiden efter.

Hvad er en retroperitonal tumor?

En retroperitonal tumor er en knude, der sidder i en bagerste del af maven.

Inden operationen

Du skal møde på Uringvejskirurgi, klinik 2111 hverdagen før du skal opereres. Her vil du blive modtaget af en læge og sygeplejerske, som vil gennemgå operationsforløbet med dig, og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Under indlæggelsessamtalen, skal du:

 • have optaget journal og informeres nærmere om operationen
 • have taget blodprøver
 • aflevere en urinprøve
 • tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet
 • have taget mål til støttestrømper, som du skal anvende under og efter operationen, for at stimulere kredsløbet, og mindske risikoen for en eventuel blodprop
 • eventuelt have taget røntgenbillede af lungerne og hjertekardiogram (EKG)
 • have taget stilling til om du er indstillet på blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du aftale med lægen, hvor mange dage før indgrebet, du skal holde pause. Hvis du får hjertemagnyl skal du holde pause i 3 dage.

Komplikationer

Risici afhænger af svulsternes størrelser, placering og antal, og vil blive drøftet med dig inden operationen. Ved enhver operation er der risiko for komplikationer, hyppigst blødning og infektion. Ofte ligger svulster i relation til de store centrale blodkar, og blødninger under selve oprationen vil kirurgerne behandle. Det kan være nødvendigt at give blodtransfusion ved større blødning. Derudover kan man risikere skader på naboorganer som urinleder, nyre, milt eller tarm. Skader på andre organer, vil man i reglen opdage og håndtere under operationen uden følgevirkninger for dig. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt, at fjerne en nyre, milten eller et stykke tarm. Herudover kan der opstå nerveskader som bevirker, at evnen til at få sædafgang påvirkes forbigående eller permanent. Du skal acceptere ovenstående risici, inden vi kan operere dig.

Overnatning

Du kan overnatte hjemme hos dig selv, og møde fastende på afsnittet på oprationsdagen. Alternativt kan du aftale med personalet, at du overnatter på afsnittet eller på patienthotellet, hvis dette passer dig bedre. Hvis du overnatter derhjemme, vil sygeplejersken instruere dig i forberedelserne til operationen aftenen inden og på selve operationsdagen.

Aftenen inden operationen

Du skal tage en indsprøjtning med blodfortyndende medicin. Medicinen skal sprøjtes ind i underhuden enten på låret eller på maven. Du vil få medicinen med hjem i en færdigoptrukket sprøjte, hvis du overnatter hjemme. Du vil blive instrueret i hvordan du giver dig selv indsprøjtningen.

Hårfjerning

Du skal fjerne hårene fra underkanten af ribbenene, og ned til skambenet med en elektrisk barbermaskine eller trimmer. Hvis du ikke har en derhjemme, kan du låne en på afsnittet. Det er vigtigt, at der ikke er hår, der hvor du skal opereres. Du vil blive instrueret i, hvor du skal fjerne hår.

Faste og tørste

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi.

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før operationen, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før operationen.

Operationsdagen

Forberedelser hjemme

Inden du møder på hospitalet, skal du:

 • kl. 06 tage den smertestillende medicin, du har fået udleveret fra afsnittet (med mindre andet er aftalt). Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med at du tager medicinen.
 • tage brusebad hjemmefra, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren - husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen.
 • møde på sengeafsnittet kl. 07.00 med mindre andet er aftalt.

Forberedelse på afsnittet, hvis du overnatter

 • Du vil blive vækket kl. cirka 6, hvor du skal tage den smertestillende medicin, som du får udleveret af sygeplejersken. Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med, at du tager medicinen.
 • Hvis du ikke har været i bad aftenen før, skal du gå i bad, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren - husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen.

Klargøring til operation (på afsnittet)

Personalet viser dig til rette på afsnittet. Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • have identifikationsarmbånd på
 • tage rent operationstøj samt støttestrømper på
 • have målt temperatur, puls, blodtryk
 • vejes på afdelingens vægt
 • have låst dine værdigenstande inde i skabet på stuen, og aflevere nøglen til personalet. Du må ikke bære smykker eller ur under operationen.

Du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandprotese.

På operationsstuen

Du bliver hentet af en portør og kørt til operation. På operationsstuen får du inden bedøvelsen lagt et drop. I denne gives bedøvende medicin og væske under indgrebet. Oprationen varer cirka 3-4 timer.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver, indtil du er helt vågen og velbefindende. Det er muligt at modtage besøg, men kun kort og efter aftale med personalet i opvågningsafsnittet.

I forbindelse med operationen har du fået forskellige ”slanger” med hver deres funktion:

 • et kateter (tyndt plastikrør) i urinrøret op i blæren. Urinen løber ned i en pose
 • eventuelt et epiduralkateter (en tynd plastikslange) ind i ryggen, hvor igennem du får smertestillende medicin
 • et perifert venekateter (tynd plastikkanyle) i en blodåre i hånden, hvor igennem du får væske.
 • et centralvenekateter (plastikkanyle), der sidder i en større blodåre i halsen, hvor der kan gives væske, medicin og evt. blodtransfusion
 • en iltslange ved næsen
 • en forbinding hen over operationssåret
 • eventuelt et dræn (tyndt plastikrør) ind hvor knuden er fjernet. Drænet leder overskydende lymfevæske/blod fra operationssåret ud i en plastikbeholder. Drænet fjernes, når der ikke længere kommer noget i plastikbeholderen.

Alle ”slangerne” fjernes efter lægelig vurdering under indlæggelsen.

Smerter

Du får kontinuerlig smertebehandling de første dage, enten gennem dit epiduralkateter, som indsprøjtninger eller som tabletter. Du vil kunne mærke, at du er blevet opereret, men det er væsentligt, at du er så godt smertedækket, at du kan komme ud af sengen samt hoste ordentligt. Det er vigtigt, at du gør personalet opmærksom på, hvis smertebehandlingen ikke fungerer optimalt.

Ved udskrivelse vil sygeplejersken tale med dig om behov for smertestillende derhjemme.

Ernæring

Du må spise og drikke frit efter operationen. Du skal være opmærksom på, at din krop har brug for en proteinrig kost efter oprationen. Proteiner findes især i kød, fisk, mælkeprodukter, æg og nødder. Protein er vigtig for kroppen, da det fremmer heling af væv og genopbygger muskler.

Du vil blive vejet dagligt for at kontrollere en eventuel væskeophobning.

Aktivitet

Det er væsentligt at komme hurtigt ud af sengen efter operationen, gerne samme aften du er opereret, for at forebygge blodpropper, få gang i maven, bedre vejrtrækning samt bedre din almene tilstand.

I den udstrækning du har behov for det, får du hjælp til at blive vasket. Du får hjælp til at passe alle ”slangerne” af personalet.

De første dage efter operationen, vil tarmene typisk gå i stå. Du kan føle dig oppustet og generet af kvalme. Det bedste du kan gøre for at afhjælpe dette er, at komme ud af sengen, og gå omkring så meget som muligt. Du vil få tilbudt medicin mod kvalme, hvis du har behov for det.

Du vil være træt efter operationen, ofte i op til 6-8 uger, hvilket er helt normalt. Efter udskrivelsen skal du sørge for at få regelmæssig motion. Du bør undgå tunge løft (over 5 kg), og hårdt fysisk arbejde de første 6 uger efter operationen.

Rygning og alkohol

Tobaksrygning må generelt frarådes, og du bør undlade at indtage alkohol 4 uger før operationen. Herved reducerer du risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Læs mere om rygning, alkohol og operation i Sundhedsstyrelsens pjecer.

Såret

Operationssåret behøver ikke forbinding, medmindre såret væsker. Du kan få udleveret plastre fra afsnittet ved udskrivelsen, hvis du ønsker dette. Du kan tage brusebad efter operationen, også selvom trådene ikke er fjernet. Du skal ikke vaske direkte på operationssåret, men blot lade vand og sæbe løbe ned over huden. I området omkring dit operationssår, og senere ar, kan der forekomme nedsat følelse eller brændende fornemmelser i huden. Det bedres typisk indenfor det første ½ år. Operationsarret skal beskyttes mod direkte sollys og solarium minimum de først 6 måneder efter operationen, for at forebygge misfarvning af den nydannede hud. Anvend enten tøj eller solcreme/stift med høj faktor eller 4 lag brun Micropore (plaster).

Udskrivelse

Du kan forvente at være indlagt i cirka 2-5 dage efter operationen. Inden du forlader afsnittet, aftaler vi det videre forløb, også hvor og hvornår du skal have fjernet trådene. De fleste bliver syet med selvopløselige tråde i huden. I tilfælde af, at operationstrådene ikke er selvopløselige, skal de jernes hos egen læge på 10. dagen efter operationen. Du vil også få at vide, hvor du skal følges efter operationen inden udskrivelse.

Redaktør