Fjernelse af forsnævring i urinrøret (Sachse)

Heri findes information om forløbet før, under og efter fjernelse af forsnævring i urinrøret.

Her kan du læse om forløbet før, under og efter fjernelse af forsnævring i urinrøret.

Hvordan foregår operationen?

Når man fjerner en forsnævring i urinrøret, sker det ved operation igennem et kikkertinstrument. Instrumentet gennemskærer forsnævringen, så urinen har fri passage fra blæren.

Operationen forgår under bedøvelse, og du skal forvente at være indlagt i 1-2 dage.

Din forberedelse til operationen

Vær opmærksom på, at hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det. 
Inden operationen skal du:

 • Have taget blodprøver og eventuelt hjertediagram (EKG) 
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for eventuelle bakterier 
 • Have en samtale med en sygeplejerske
 • Undersøges af en læge 
 • Tale med en narkoselæge om bedøvelsen

Faste og tørste 

Du skal faste før din operation. Det betyder, at:

 • du må spise og drikke indtil kl. 02.00 før operationsdagen  
 • du må indtage drikkevarer, som ikke er juice og mælkeprodukter indtil kl. 06.00
 • du skal drikke 250 ml. væske umiddelbart inden kl. 06.00 på operationsdagen. Fra kl. 06.00  må du hverken spise eller drikke.

Operationsdagen

Hygiejne 

For at forebygge infektion er det vigtigt, at kroppen er ren. Den dag, du skal opereres, skal du derfor have taget et brusebad hjemmefra.

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • kun tage din vanlige medicin efter aftale med personalet
 • lade vandet 
 • have operationstøj på
 • tage ur og andre smykker af 
 • fjerne eventuel make-up og neglelak 
 • have identifikationsarmbånd på 
 • have en beroligende tablet, hvis du har behov for det

Hvis du bruger briller, høreapparat eller tandprotese, må du gerne beholde dem på. 

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin og væske under operationen.

Efter operationen 

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges indtil bedøvelsen har fortaget sig. På sengeafsnittet vil plejepersonalet tage imod dig og observere din tilstand. Du får tilbudt drikkevarer og noget at spise. 

Plejepersonalet støtter dig de første gange, du skal ud af sengen. 

Dagene efter operationen

Efter operationen har du et kateter i blæren. Det er almindeligt, at det bløder lidt ved siden af kateteret. Vi fjerner oftest blærekateteret samme dag.

De første gange, du lader vandet efter fjernelsen af kateteret, kan du føle svie og have let blødning. 

Smertebehandling

Efter operationen skal du være smertebehandlet, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig rundt uden særlige gener. 

Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så din smertebehandling kan suppleres. 

Kost og væske 

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet. 

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er det meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. Vi anbefaler, at du går omkring i afdelingen flere gange, både om dagen og om aftenen, så kredsløbet stimuleres, og risikoen for komplikationer mindskes. 

Udskrivningssamtale

Du vil sædvanligvis kunne gå hjem samme aften eller dagen efter. Vi fraråder, at du tilbringer den første nat alene efter operationen, hvis du skulle blive dårlig efter narkosen. Det er ikke tilladt at køre bil samme dag på grund af narkosen.

Det er muligt, du er nødt til at forblive indlagt til dagen efter, hvis du stadig har kateter, eller du ikke er frisk nok efter narkosen. Inden du forlader afsnittet, aftaler vi det videre forløb angående ny tid til kontrol. 

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det. 

For at undgå at forsnævringen gendannes, skal du oplæres i at føre et kateter op igennem urinrøret 1-2 gange om ugen. 

Undervisningen forgår ambulant 1-2 uger efter udskrivelsen. 

Henvendelse ved komplikationer

Hvis du oplever kraftig blødning, problemer med at lade vandet og feber, bør du reagere på dette.

Redaktør