FAMPYRA (dalfampridine) depottablet 10 mg, behandling

Information til patienter om behandling med FAMPYRA (dalfampridine) depottablet 10 mg.

Information til patienter

FAMPYRA

FAMPYRA er et lægemiddel, som bruges til forbedre gangfunktionen hos patienter med dissemineret sklerose (MS) ved at stimulere impulsudbredningen i muskel og nervevæv. Medicinen virker efter få dage.

VIDEN DU SKAL HAVE OM FAMPYRA 

FAMPYRA kan forårsage krampeanfald. Din chance for at få et anfald er større, hvis du tager for meget FAMPYRA, eller hvis du har nyreproblemer. Tag ikke FAMPYRA, hvis du nogensinde har haft et epileptisk krampeanfald.

Fortæl din læge, hvis du er bekendt med, at du har nyreproblemer. Stop med at tage FAMPYRA og ring til din læge med det samme, hvis du får et anfald med bevidstløshed og kramper, mens du tager FAMPYRA.

PATIENTER DER IKKE SKAL TAGE FAMPYRA

Tag ikke FAMPYRA hvis du: 

  • nogensinde har haft et epileptisk anfald 
  • har nyreproblemer

OPLYSNINGER TIL LÆGEN, INDEN DU TAGER FAMPYRA

Før du tager FAMPYRA, så fortæl din læge, hvis du har andre medicinske sygdomme. Fortæl din læge om alle lægemidler du tager, herunder receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler, vitaminer, naturlægemidler og kosttilskud. Før en liste over den medicin, du tager, og vis den til din læge, når du får ny medicin.

INDTAGELSE AF FAMPYRA

  • Tag FAMPYRA nøjagtigt som din læge fortæller. Du må ikke ændre din dosis af FAMPYRA. Tag en tablet FAMPYRA 2 gange hver dag med ca. 12 timers mellemrum. Tag aldrig mere end 2 tabletter af FAMPYRA i en 24-timers periode. 
  • Tag FAMPYRA tabletterne hele. Du må ikke bryde, knuse, tygge eller opløse FAMPYRA tabletter før indtagelse. Hvis du ikke kan sluge FAMPYRA tabletterne hele, så fortæl din læge herom. 
  • FAMPYRA frigives langsomt over tid. Hvis tabletten er brudt, kan medicinen blive frigivet for hurtigt. Dette kan øge din risiko for at få et epileptisk anfald. 
  • FAMPYRA kan tages med eller uden mad. 
  • Hvis du glemmer en dosis af FAMPYRA, tag ikke den glemte dosis. Tag ikke 2 doser på samme tid. Tag din næste dosis til almindeligt planlagt tidspunkt. 
  • Hvis du tager for meget FAMPYRA, ring til din læge eller tag til det nærmeste hospital eller skadestue. 
  • Man kan altid ophøre med behandlingen uden nedtrapning. Man kan altid holde behandlingspause.

ANDRE MULIGE BIVIRKNINGER TIL FAMPYRA

Sjældne bivirkninger til FAMPYRA angives at være: Søvnbesvær, svimmelhed, hovedpine, kvalme, muskelsvaghed, rygsmerter, problemer med balancen, brænden eller kløe på huden, irritation i næse og hals, forstoppelse, dårlig fordøjelse, urinvejsinfektion, eller smerter i halsen. Fortæl din læge, hvis du har bivirkninger, som ikke går væk.

OPBEVARING AF FAMPYRA

FAMPYRA opbevares mellem 15 º C og 30 º C. Opbevar FAMPYRA utilgængeligt for børn.

UDLEVERING AF FAMPYRA

FAMPYRA udleveres fra Skleroseklinikken. Medicinen er kostbar (30.000 kr. om året). Der skal derfor kunne dokumenteres gavnlig virkning på dit funktionsniveau og din livskvalitet.

Du får til en start udleveret medicin til to ugers behandling. Før behandlingen skal du have foretaget en gangtest og udfylde et spørgeskema, og du får udleveret to skemaer herom sammen med denne vejledning. To tilsvarende skemaer skal udfyldes efter en uges behandling.

Det vil ofte være praktisk, at gangtesten foretages hos din fysioterapeut.

De fire ovennævnte skemaer samt en lille ”fristil” på 10-15 linier om din egen fornemmelse af virkning og bivirkninger skal tilbageleveres til lægen, som på den baggrund vil vurdere, om du kan tilbydes fortsat behandling. 

Hvis du opfylder behandlingskriterierne, vil du få medicin udleveret af sygeplejersken i Skleroseklinikken. En tilsvarende behandlingskontrol skal gentages en gang om året.

Medicinen er personlig, og den bør ikke bruges, hvis den udløbet.

Videregiv ikke FAMPYRA til andre, selvom de har samme symptomer som dig. Det kan skade dem.

INGREDIENSER I FAMPYRA

Aktiv ingrediens: Dalfampridin. Inaktive ingredienser: kolloid, siliciumdioxid, hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, polyethylenglycol, og titandioxid.
 

Redaktør