Erenumab - behandling

Erenumab anvendes til forebyggelse af kronisk migræne. Erenumab findes i præparatet Aimovig.

Behandling med Aimovig

Aimovig er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Virkningsmekanisme

Man har længe vidst, at molekylet CGRP, som dannes i vores nervesystem, spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. Erenumab, som er det aktive stof i Aimovig, er udviklet specifikt til at blokere CGRP-receptoren, og derved brydes transmissionen af signaler til hjernen. Dette kan nedsætte hyppigheden og styrken af migræneanfald.

Inden du starter behandling

For at blive sat i behandling med Aimovig skal du opfylde kriterierne for kronisk migræne. Dvs. mindst 15 hovedpinedage pr. måned hvoraf mindst de 8 dage skal være migræne. Du skal fremvise udfyldt hovedpinekalender for den sidste måned inden opstart. Du skal angive dage med migræne, spændingshovedpine samt dage, hvor du har taget smertestillende medicin.

Du må ikke have medicinoverforbrugshovedpine, dvs. at du de sidste 3 måneder ikke må have taget smertestillende i form af triptaner, kombinationspræparater eller morfika mere end 9 dage pr. måned eller almindelig smertestillende i mere end 14 dage pr. måned.

Sådan tager man Aimovig

Aimovig kan injiceres i maveskindet, låret eller overarmen. Træk først hætten lige af pennen. Afsprit og stræk eller klem om huden på det sted, du vil indgive Aimovig. Injektionspennen holdes i en 90 graders vinkel mod huden og stemplet trykkes i bund. Pennen presses mod huden, indtil det lille vindue er helt gult og måske giver et klik. Det første ”klik” fra pennen indikerer, at injektionen er begyndt. Det andet ”klik” fortæller, at injektionen er slut. Du skal herefter vente 10 sekunder, inden du fjerner pennen. Det er vigtigt, at pennen holdes i et konstant pres mod huden. Behandlingen skal tages 1 gang hver måned.

Bivirkninger

Ca. 1 ud af 10 patienter oplever forstoppelse, kløe, muskelkramper eller rødme og hævelse omkring indstiksstedet. Oplever du bivirkninger der ikke er beskrevet her, er det vigtigt at du informerer lægen eller sygeplejersken i Dansk Hovedpinecenter.

Forsigtighedsregler

Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker prævention, så længe du er i behandling med Aimovig. Du skal vente mindst 5 måneder efter sidste behandling, før du forsøger at blive gravid.

Når du er i behandling med Aimovig

Du skal møde til kontrol og medicinudlevering hver 3. måned hos sygeplejersken. Behandlingen stoppes, hvis der ikke er tilfredsstillende reduktion af hovedpinen efter 3 måneder. I forbindelse med disse besøg skal du udfylde skemaer om bl.a. effekten af behandlingen. Efter 6 måneders behandling skal du møde til kontrol hver 6. måned.

Du skal udfylde hovedpinekalender så længe du er i behandling med Aimovig. Det er vigtigt, at du medbringer kalenderen hver gang, du kommer til konsultation. Hvis du ikke medbringer kalenderen, kan vi ikke udlevere medicinen til dig.

De første 6 måneder skal kalenderen udfyldes dagligt. Herefter skal hovedpinekalenderen kun udfyldes for den sidste måned før næste besøg (ca. måned 6 efter sidste besøg). Dog skal der i perioder, hvor der pauseres med behandlingen, udfyldes hovedpinekalender for sidste måned med behandling (starter, når du tager den sidste sprøjte, dvs. måned 5 efter sidste besøg) og den efterfølgende måned (hvor der er behandlingspause, dvs. måned 6 efter sidste besøg). Du skal holde pause med Aimovig i 1 måned for hvert 1,5 år, du har været i behandling for at sikre, at du fortsat har behov for behandlingen.

Udlevering og opbevaring af Aimovig

Aimovig kan kun udleveres til dig i Dansk Hovedpinecenter. Du får udleveret medicin til 3-6 måneder ad gangen afhængigt af, hvor længe du har været i behandling. Den første gang du skal have Aimovig, får du udleveret en køletaske med køleelementer til at transportere medicinen hjem.

VIGTIGT!

Du skal medbringe køletasken med frosne køleelementer hver gang du kommer og henter din medicin. Glemmer du køletasken, kan vi ikke udlevere medicinen til dig. Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost. Aimovig kan evt. tages ud i stuetemperatur ½ time før brug.

VIGTIGT!

Brydes kølekæden kan Aimovig holde sig i 14 dage ved højest 25 grader. Aimovig må ikke lægges tilbage i køleskabet, hvis først det har været opbevaret ved stuetemperatur.

Det er således vigtigt, at du planlægger dit besøg i Dansk Hovedpinecenter, så du har adgang til køleskab og fryser inden for 5 timer. 5 timer er det maksimale medicinen kan holdes nedkølet i den udleverede køletaske.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør