Epilepsi - Kirurgisk behandling af

Når epilepsien uden held er forsøgt behandletmed to eller flere forskellige slags medicin modepilepsi, kan kirurgisk behandling komme på tale.

Velkommen til Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi.
Her modtager vi patienter til pleje, observation og behandling af sygdomme i hjerne og nerver.
Ofte melder mange tanker sig i forløbet og vi håber, at pjecen kan besvare nogle af dine spørgsmål. Skriv gerne andre spørgsmål ned, så du får bevaret det som du finder vigtigt.

Er du efterfølgende i tvivl om noget angående tiden før, under og efter operationen, er du og dine pårørende velkomne til at kontakte os. Kontaktinformation finder du sidst i pjecen.

Sygdom og behandling

Når epilepsien uden held er forsøgt behandlet med to eller flere forskellige slags medicin mod epilepsi, vurderes det, at epilepsien er medicinsk svær at behandle (medicinsk intraktabel). I disse tilfælde kan kirurgisk behandling komme på tale.

En vagusstimulator stimulerer den tiende kranienerve (nervus vagus) med elektrisk strøm og slipper op i hjernens centrale dele. Den har vist sig at lindre epilepsi. Hos mere end halvdelen af patienterne bliver epilepsien
halveret eller bedre. Man skal ikke regne med at blive helt anfaldsfri og der er nogen som ikke får effekt.

Se også www.neurowiki.dk/index.php?title=Vagusstimulator_-_Patientinformation

Forberedelser inden operationen

Noget medicin kan betyde, at din operation bliver udsat

Det er vigtigt, at du læser pjecen ”Vigtig information om medicin og kosttilskud”. Din operation kan blive udsat, hvis du har taget medicin, der påvirker dit blods evne til at størkne.

Pak en taske med det mest nødvendige

Medbring gerne medicin i originalpakninger, toiletsager, hjemmesko, blødt/behageligt tøj og underholdning som for eksempel læsestof, PC
eller tablet. Husk opladere.
Lad gerne dine smykker og andre værdigenstande blive hjemme.

Du skal gå i bad

Inden din operation skal du tage et bad, vaske dit hår og tage rent tøj på. Du må gerne tage badet inden du går i seng aftenen før, hvis det er mest praktisk.
Af hensyn til hygiejnen og vores mulighed for at observere dig, må du ikke have make-up eller creme i ansigtet.
Neglelak, kunstige negle, piercinger og smykker skal du fjerne inden operationen.

Du skal faste og tørste inden operationen

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom.
Det vil sige:

  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller.
  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i kaffe eller te.
  • 2 timer før operationen skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Som det sidste er det en god ide at drikke 1-2 glas sød saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed både før og efter operationen.
  • 2 timer før skal du stoppe med at ryge, da rygning giver mavesyre.

På hospitalet

Du får anvist en stue og får udleveret hospitalstøj – af hygiejniske årsager kan du ikke have dit eget tøj eller undertøj på til operationen.

Der kan være behov for supplerende blodprøver, og du skal have målt blodtryk osv. Inden operationen taler du med din kirurg og der sættes et kryds på den side af kraniet, hvor der skal opereres.

Du bliver fulgt til operationsafsnittet af en portør. Du bestemmer selv om du vil gå ned til operationsafsnittet eller om du vil blive kørt i sengen. Én af dine pårørende må gerne følge med dig, ned til operationsafsnittet. Der er ikke toilet i operationsafsnittet, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at du klarer toiletbesøg, inden du bliver hentet.

Du bliver fuldt bedøvet

I operationsafsnittet bliver du modtaget af det personale som skal være med ved din operation. Du får lagt et drop og anæstesilægen giver dig sovemedicin, så du er fuldt bedøvet under operationen.

Operationen

På halsen frilægges Nervus vagus og en ledning, som har tre gummispiraler, vikles om nerven og i underhuden føres den ned til brystkassen, hvor den forbindes til en stimulator. Afslutningsvis sys huden sammen. Stimulatoren indsættes slukket. Den tændes på svag strøm efter ca. 14 dage.

Varigheden af indgrebet er 2 timer eller længere.

Billeder viser, at der på halsen frilægges Nervus vagus og en ledning, som har tre gummispiraler.

Efter operationen

Opvågning

Du bliver efter operationen kørt til vores opvågning NOPA på afsnit 6021. Du skal være i opvågningen i ca. 2 timer. I opvågningen ligger flere
patienter på samme stue og personalet er tilstede hele tiden.

Besøgstider under opvågning

1-2 af dine nærmeste pårørende kan besøge dig i opvågningen. Vi anbefaler korte besøg, så der er mest mulig ro på opvågningsstuen.

Hvis det er muligt, vil kirurgen tilse og informere dig om operationens forløb allerede mens du er i opvågningen. Alternativt vil kirurgen tale med dig dagen efter.

Efter opvågningen kommer du tilbage til sengeafsnittet.

Dagene efter operationen

For at forebygge komplikationer opfordrer vi til, at du kommer ud af sengen allerede på operationsdagen. Første gang skal du ledsages af personale. Herefter anbefaler vi, at du i det omfang det er muligt, er ude af sengen. Sæt dig gerne i stolen eller gå små ture på afsnittet. Det har stor betydning for, hvor hurtigt du kommer dig efter operationen.

Husk vi har mad tilgængeligt døgnet rundt. Det er vigtigt, at du kommer godt i gang med at spise og drikke efter operation. Både for at tilføre kroppen den nødvendige næring, og fordi det er gavnligt for din mave- og tarmfunktion.

Sig til, hvis du har gener

Hvis du oplever gener efter operationen, kan det påvirke din lyst til at spise og bevæge dig. Derfor er det vigtigt, at du taler med sygeplejersken med henblik på at generne afhjælpes.
Det er således især vigtigt, at du siger til hvis du
har smerter eller kvalme. Du kan få ekstra medicin,
hvis du har behov for det.

Almindelige gener, du kan opleve efter operationen

  • At være hæs efter operationen.
  • At have kvalme efter operationen og ondt i operationssåret. Det kan og bør afhjælpes med medicin i de dage, det er nødvendigt
  • At få føleforstyrrelser i huden omkring såret. Det skyldes, at der bliver skåret små nervetråde over under operationen. Dette vil hos mange være varigt.

Du kan gå i bad dagen efter operationen

Dog tidligst 24 timer efter operationen og forudsat at såret er tørt. Såret/forbindingen duppes tørt efter badet.

Udskrivelse

De fleste bliver udskrevet dagen efter operationen.
Inden udskrivelsen vil du og dine pårørende have en samtale med læge og sygeplejerske med det formål at opsummere dit forløb og klarlægge planen for de næste kontakter.

Medicin/smertebehandling

Som udgangspunkt skal den antiepileptiske medicin fortsætte uændret i en periode efter operationen - også hvis du skulle være anfaldsfri. Epilepsien bliver fortsat kontrolleret af dit primære hospital.

Når du kommer hjem, kan det være nødvendigt at fortsætte med smertestillende medicin, derfor er det en god ide at have købt Panodil/Pamol inden du skal indlægges.
Hvis du har behov for stærkere medicin som ikke er håndkøb, udleverer vi det ved udskrivelse. Vi kan også lægge en recept på receptserveren.

I gang igen

Efter operation i hjernen må du genoptage normal
fysisk aktivitet. Det er positivt, hvis du er fysisk aktiv efter operationen.
Du skal dog finde en balance og lytte til din krop. Sørg for at hvile når du har brug for det, uden at det går ud over din døgnrytme. Det er er ikke ualmindeligt at være mere træt end vanligt i måneder efter operationen.

Opstart af stimulatoren

Hvis du følges på Epilepsiklinikken på Rigshospitalet, indkaldes du 14 dage efter operationen til en konsultation hos din epilepsisygeplejerske, med henblik på at opstarte stimulatoren på svag strøm. Ved samme lejlighed kan du få fjernet trådene.
Hvis din primære udredning er foregået på kolonien Filadelfia tager de sig af din opstart af stimulatoren. Du vil blive indkaldt til dette.

Støttemuligheder og patientforening

Dansk epilepsiforening

Forening der har bestræbt sig på at samle viden, erfaringer og hjælp, der i det daglige kan fungere som en håndsrækning til patienterne.

Læs mere på www.epilepsiforening.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Institution under Social- og Integrationsministeriet, der rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommune.

Læs mere på www.dukh.dk

Min Sundhedsplatform

Tilgå www.minsundhedsplatform.dk eller hent Appen ”MinSP”
Her kan du bl.a.:

  • Orientere dig om dine aftaler og aflyse, hvis du bliver forhindret.
  • Skrive direkte til afdelinger, du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål.
  • Se prøvesvar og læse notater.
QR kode - link til film om patientforløbet i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
QR kode - link til film om patientforløbet i
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Tilgå også filmen om patientforløb via hjemmesiden
www.rigshospitalet.dk/hnk

Redaktør