Epidural smertebehandling

Information om epidural smertebehandling.

Hvad er Epidural smertebehandling?

Epidural smertebehandling er en behandling, som giver dig god lindring af stærke smerter, i de første dage efter en større operation.

Behandlingen indebærer, at et millimeter tyndt plastikrør (kateter) lægges ind i rygkanalen (epiduralrummet). Gennem kateteret sprøjtes smertestillende medicin ind i rygkanalen som bedøver nerverødderne, og dermed hindrer, at der sendes smerteimpulser til hjernen.

Medicinen gives via en pumpe i en lille taske, som du kan gå rundt med. Pumpen indstilles til at give præcis den dosis, du har behov for, så du er smertefri og har det godt efter din operation.

Illustration af anlæggelse af kateter
Udstyr til en epidural

Hvordan lægges det?

I langt de fleste tilfælde bliver Epidural kateteret lagt på operationsstuen af anæstesilægen, umiddelbart inden din operation.

Kateteret lægges, når du sidder på operationslejet og krummer ryg, eller ligger på siden med benene trukket op under dig. Det er muligt at få medicin, så det ikke er ubehageligt.

Først desinficeres og lokalbedøves huden, hvorefter kateteret føres gennem en tynd nål mellem to ryghvirvler og ind i epiduralrummet.

Nålen fjernes, så kun det tynde kateter er tilbage. Dette sættes fast med plaster, så du frit kan bevæge dig efter operationen. Kateteret er så tyndt, at du ikke kan mærke det, når du ligger på ryggen.

Billede af epidural lagt i ryggen. Man kan se hvor tynd kateteret er.

Bivirkninger til behandlingen

De hyppigste bivirkninger til Epidural smertebehandling er let kvalme og svimmelhed, som ses hos ca. 10% af patienterne. Dette betyder at du hurtigere kan komme ud af sengen og op og gå efter din operation. Enkelte kan opleve nedsat kraft i benene, der forsvinder når behandlingen afsluttes.

Hvor længe skal jeg beholde det?

Dit Epidural kateter vil oftest blive liggende i de første tre dage efter operationen, hvor du har flest smerter. Har du ikke behov for det så længe, kan det tages ud tidligere.

Fjernelse af kateteret

Kateteret trækkes ud af sygeplejersken i afdelingen, og er ikke forbundet med ubehag. Du vil efter fjernelsen fortsætte med fast smertestillende medicin som tabletter.

Bivirkninger

Nogle gange kan dit blodtryk falde lidt, hvilket kan medføre, at du kan blive lidt svimmel og kan få kvalme. Dette kan ofte afhjælpes ved at skrue ned for pumpen og give dig mindre smertestillende medicin og /eller, at du får lidt mere væske i dit drop.

Du kan ligeledes opleve at få lettere kraftnedsættelse i benene, hvilket ligeledes kan afhjælpes ved at reducere medicinindgiften.

Du kan opleve at have svært ved at tømme din urinblære. Derfor skal du beholde det kateter, du får lagt i urinblæren til dagen efter operationen.

Komplikationer

1 ud af 100 patienter kan være uheldige at få kraftig hovedpine. Hovedpinen er ikke farlig og forsvinder igen med eller uden behandling.

Denne specielle hovedpine vil ofte være stillingsafhængig og aftager i liggende stilling. Årsagen til hovedpinen skyldes et lille hul i hinden mellem epiduralrummet og spinalrummet.Hullet kan medføre, at trykforholdende ændres, da lidt af spinalvæsken vil trænge ud i epiduralrummet, og det er denne trykændring, der kan give hovedpine.

I få tilfælde kan der opstå infektion omkring kateteret, hvilket sygeplejersken holder øje med. Er der tegn på infektion i form af rødme, vil kateteret blive fjernet.

Behandling af smerter efter operation

En operation er forbundet med smerter, men det er muligt at tilrettelægge og justere en behandling, så stærke smerter undgås.

Du bør ikke have smerter, når du ligger i sengen. Når du hoster eller skal ud af sengen, kan der være en lettere ubehagelig smerte, men så stærke smerter, at du undlader at hoste eller vende dig i sengen, er uacceptabelt, og behandlingen skal justeres.

Til at udtrykke smerterne anvender vi en VAS-skala med tal fra 0 til 10.

VAS-skala
Ide: Doctor Staffan Åmer, Karolinska Sjukhuset

0 betyder ingen smerter. 10 betyder værst tænkelige smerte. Du skal vurdere, hvilket tal, der bedst karakteriserer styrken af dine smerter.

Fra 0-3 letter smerter.

4 og 5 er ubehagelig smerte, som du må acceptere, når du hoster eller rejser dig fra sengen. Vurderer du styrken af smerter til 4 eller 5 i hvile, skal smertebehandlingen øges.

6 - 10 er uacceptable smerter, og der er behov for at ændre din smertebehandling. 

Redaktør