Epidural smertebehandling

Udvalgte patienter kan få behandlet smerter med en epidural

Behandling af smerter efter operation 

En operation er forbundet med smerter, men det er muligt at tilrettelægge og justere en smertebehandling, så stærke smerter undgås.

Du må ikke have mere ondt end du kan finde hvile, når du ligger i sengen. Når du hoster eller vender dig i sengen, kan du opleve mere smerte, men så stærke smerter at du undlader at hoste eller vende dig i sengen er uacceptable, og behandlingen skal justeres.                            

Til at udtrykke smerterne, anvender vi tal fra 0 til 10. 0 betyder ingen smerter. 10 betyder værst tænkelig smerte. Du skal vurdere hvilket tal der bedst karakterisere styrken af dine smerter.

  • Fra 0 – 3 lette smerter - OK
  • 4 og 5 er moderat smerte som du må acceptere når du hoster eller vender dig i sengen. Vurderer du styrken af smerter til 4 eller 5 i hvile, skal smertebehandlingen øges.
  • 6 – 10 er uacceptable smerter, og der er behov for at ændre din smertebehandling.

Efter operationen

Efter operation benytter vi epidural smertebehandling som smertelindring til udvalgte patienter.

Der lægges et tyndt plastikrør (kateter) ind i det rum, der omgiver rygmarven (epiduralrummet). Gennem kateteret bliver der givet smertestillende medicin.  Medicinen gives via en pumpe, som indstilles til den enkelte patient.

Hvordan lægges kateteret?

Først lægges lokalbedøvelse i huden. Gennem en nål føres kateteret ind i epiduralrummet, nålen fjernes og kateteret sættes fast med plaster.

Kateteret er så tyndt, at du ikke kan mærke, at du ligger på det. Anlæggelsen af kateteret er overstået på ca. 10 minutter

Hvordan virker smertebehandlingen?

Ved at give lokalbedøvelse i epiduralrummet hindres de smerteimpulser, der kommer fra operationsområdet i at blive overført til rygmarven. Hjernen får derfor ikke besked om smerterne. 

Hvor meget medicin kan man tåle?

Der er ingen risiko for forgiftning eller afhængighed. Medicinmængden kan derfor tilpasses den enkelte patient.

Hvor længe bruges metoden?

Epidural smertebehandling anvendes op til tre dage efter operationen, hvor der er flest smerter. Herefter fjernes kateteret, og der gives smertebehandling i form af indsprøjtninger eller piller i det omfang, du har brug for det.

Bivirkninger til behandlingen

De hyppigste bivirkninger er let kvalme og svimmelhed, som ses hos ca. 10%. Enkelte patienter oplever nedsat kraft i benene. 

Bivirkningerne forsvinder, når behandlingen afsluttes.

Komplikationer til behandlingen

Den hyppigste komplikation er hovedpine som ses hos ca. 1%. Tilstanden er ikke farlig og forsvinder i løbet af en til to dage.

Hvis man anvender epidural smertebehandling i længere tid, er der en risiko for, at der kan opstå betændelse omkring kateteret i ryggen. Derfor anvender vi kun behandlingen i op til tre dage efter operationen.

Redaktør