Endetarm - undersøgelse (rektoskopi)

Endetarmen undersøges ved en kikkertundersøgelse, og der bliver evt. taget vævsprøver, givet botox-injektioner eller andre injektioner.

En pjece til jer, der har et barn, som skal have lavet en undersøgelse af endetarmen.

Om undersøgelse af endetarmen

Pjecen indeholder lidt information om, hvad der skal ske før og efter undersøgelsen. 

Undersøgelse af endetarmen kaldes operation, da barnet er bedøvet, og der nogle gange enten tages biopsier fra til undersøgelse eller gives botox-injektioner.

Undersøgelse af endetarmen (rektoskopi) med evt.:

  • Vævsprøver(biopsi)
  • Botox-injektioner
  • Andre injektioner

Udrensning af tarmen

Det vil være nødvendigt at udrense tarmen før operationen. Dette vil foregå på indlæggelsesdagen, medmindre der aftales andet. Udrensningen er forskellig fra barn til barn, og det er lægen, der planlægger, hvordan det skal foregå.

Efter operationen

Jeres barn vil have en lille plastiknål (drop) i den ene hånd, som lægen, der bedøver (narkoselægen), har lagt før eller under bedøvelsen. Der bliver givet saltvand ind i blodåren, så jeres barn ikke tørster. Denne fjernes, når jeres barn er frisk. Hvis der er taget vævsprøver eller givet botox-injektioner, kan der komme lidt blod ud af endetarmen, men det kan barnet ikke mærke, og det stopper hurtigt. Når jeres barn er vågen, må barnet drikke og spise efter aftale med personalet. 

I vil tale med børnekirurgen om operationen og det videre forløb.
Når jeres barn er helt frisk, må I gå hjem.

Smerter

Det er sjældent, der er smerter, men hvis det er tilfældet, kan det klares med at give Panodil-mixtur eller piller. Det er en god ide at aftale dette med sygeplejersken, inden I går hjem.

Når I kommer hjem

Hvis barnet har stærke smerter, feber eller fortsat bløder, skal I kontakte sengeafsnit 4053 (Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, sengeafsnit 4053).

Læs også patientinformationen:

Indlæggelse og operation på Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, sengeafsnit 4053

Redaktør